Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5878/B

Business name: 
EKO SLOVAKIA s.r.o. ekologická firma
  (from: 08/19/1998)
Registered seat: 
Martinčekova 20
Bratislava 821 09
  (from: 02/24/2015)
Identification number (IČO): 
31 359 698
  (from: 10/05/1993)
Date of entry: 
10/05/1933
  (from: 10/05/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/05/1993)
Objects of the company: 
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a potlačovanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi včítane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, - kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/1993)
reklamná propagačná činnosť
  (from: 10/05/1993)
kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
  (from: 10/05/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/05/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/05/1993)
poradenská činnosť v oblasti ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
  (from: 10/05/1993)
Partners: 
Mgr. Ján Bakala
Martinčekova 785/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Slovak Republic
  (from: 02/04/2021)
Contribution of each member: 
Mgr. Ján Bakala
Amount of investment: 6 772 EUR Paid up: 6 772 EUR
  (from: 02/04/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/05/1993)
Mgr. Ján Bakala
Martinčekova 785/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 12/10/2020
  (from: 02/04/2021)
Mária Noveková
Vígľašská 3009/5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 12/10/2020
  (from: 02/04/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/05/1993)
Capital: 
6 772 EUR Paid up: 6 772 EUR
  (from: 02/04/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.4.1993 v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12092
  (from: 10/05/1993)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania a zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. Zmena obchodného mena z EKO SLOVAKIA s.r.o. na EKO SLOVAKIA, s.r.o. ekologická firma.
  (from: 08/19/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 22.11.2002.
  (from: 07/15/2003)
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti konané 27.01.2004 schválilo dohodu o prevode obchodného podielu a vzdanie sa funkcie konateľa Márie Bakalovej - funkcia zaniká ku dňu 27.01.2004. Dodatok k spoločenskej zmluve z 27.01.2004.
  (from: 06/07/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17. 07. 2012.
  (from: 09/04/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.02.2015
  (from: 02/24/2015)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person