Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2251/R

Business name: 
HELAPLAST spol. s r.o.
  (from: 02/19/1993)
Registered seat: 
Údernícka 51
Handlová 972 51
  (from: 08/21/1995)
ul.29.augusta 9O
Handlová 972 51
  (from: 02/19/1993 until: 08/20/1995)
Identification number (IČO): 
31 580 653
  (from: 02/19/1993)
Date of entry: 
02/19/1993
  (from: 02/19/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/19/1993)
Objects of the company: 
výroba obalov z plastov
  (from: 02/19/1993)
nákup a predaj spotrebného tovaru, výrobkov z plastov a gumy
  (from: 02/19/1993)
skladovanie spotrebného tovaru, výrobkov z plastov a gumy
  (from: 02/19/1993)
Partners: 
Helena Zverbíková
M.R.Štefánika 1130/30
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 04/04/2013)
Jana G u r í n o v á
ul. Údernícka 12/2
Handlová
Slovak Republic
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/1996)
Ladislav K i t t e l
Ligetská 22
Handlová
Slovak Republic
  (from: 07/07/1998 until: 05/27/2001)
Ladislav K i t t e l
Ligetská 22
Handlová
Slovak Republic
  (from: 11/11/1996 until: 07/06/1998)
Ladislav K i t t e l
Ligetská 22
Handlová
Slovak Republic
  (from: 08/21/1995 until: 11/10/1996)
Ladislav K i t t e l
Ligetská 22
Handlová
Slovak Republic
  (from: 02/19/1993 until: 08/20/1995)
Helena Z v e r b í k o v á
M.R.Štefánika 1130/30
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 11/26/2008 until: 04/03/2013)
Helena Z v e r b í k o v á
Mostná 41/16
Handlová
Slovak Republic
  (from: 08/29/2006 until: 11/25/2008)
Helena Z v e r b í k o v á
Mostná 41/16
Handlová
Slovak Republic
  (from: 05/22/2002 until: 08/28/2006)
Helena Z v e r b í k o v á
Mostná 41/16
Handlová
Slovak Republic
  (from: 05/28/2001 until: 05/21/2002)
Helena Z v e r b í k o v á
Partizánska 3/35
Handlová
Slovak Republic
  (from: 07/07/1998 until: 05/27/2001)
Helena Z v e r b í k o v á
Partizánska 3/35
Handlová
Slovak Republic
  (from: 11/11/1996 until: 07/06/1998)
Helena Z v e r b í k o v á
Partizánska 3/35
Handlová
Slovak Republic
  (from: 08/21/1995 until: 11/10/1996)
Helena Z v e r b í k o v á
Partizánska 3/35
Handlová
Slovak Republic
  (from: 02/19/1993 until: 08/20/1995)
Rudolf Zverbík
J. L. Bellu 3661/6
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 04/04/2013 until: 12/03/2013)
Marie D o s p í v o v á
ul. Nábřeží l363
Napajedla
Česká republika
  (from: 07/07/1998 until: 05/21/2002)
Marie D o s p í v o v á
ul. Nábřeží l363
Napajedla
Česká republika
  (from: 08/21/1995 until: 07/06/1998)
Marie D o s p í v o v á
ul. Nábřeží l363
Napajedla
Česká republika
  (from: 02/19/1993 until: 08/20/1995)
Andrej K o r n á š
ul.Krulowej Jadwig 27/16
Nowy Socz
Poľská republika
residence in the Slovak Republic :
Pionierov 3
Handlová
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/1996)
Contribution of each member: 
Helena Zverbíková
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/04/2013)
Helena Z v e r b í k o v á
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/19/1993 until: 08/20/1995)
Ladislav K i t t e l
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/19/1993 until: 08/20/1995)
Jana G u r í n o v á
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/1996)
Marie D o s p í v o v á
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/19/1993 until: 08/20/1995)
Andrej K o r n á š
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/1996)
Helena Z v e r b í k o v á
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 11/10/1996)
Ladislav K i t t e l
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 11/10/1996)
Marie D o s p í v o v á
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 07/06/1998)
Helena Z v e r b í k o v á
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/11/1996 until: 07/06/1998)
Ladislav K i t t e l
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/11/1996 until: 07/06/1998)
Marie D o s p í v o v á
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/07/1998 until: 05/21/2002)
Helena Z v e r b í k o v á
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 07/07/1998 until: 05/27/2001)
Ladislav K i t t e l
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 07/07/1998 until: 05/27/2001)
Helena Z v e r b í k o v á
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 05/28/2001 until: 05/21/2002)
Helena Z v e r b í k o v á
( peňažný vklad )
  (from: 05/22/2002 until: 08/28/2006)
Helena Z v e r b í k o v á
( peňažný vklad )
  (from: 08/29/2006 until: 11/25/2008)
Helena Z v e r b í k o v á
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/26/2008 until: 07/22/2009)
Helena Z v e r b í k o v á
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/23/2009 until: 04/03/2013)
Helena Zverbíková
Amount of investment: 3 339 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 339 EUR
  (from: 04/04/2013 until: 12/03/2013)
Rudolf Zverbík
Amount of investment: 3 300 EUR Paid up: 3 300 EUR
  (from: 04/04/2013 until: 12/03/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/28/2001)
konatelia
  (from: 02/19/1993 until: 05/27/2001)
Helena Zverbíková
M.R.Štefánika 1130/30
Handlová 972 51
From: 02/19/1993
  (from: 05/29/2017)
Ladislav K i t t e l
Ligetská 22
Handlová
  (from: 02/19/1993 until: 08/20/1995)
Ladislav K i t t e l
Ligetská 22
Handlová
  (from: 08/21/1995 until: 05/27/2001)
Helena Z v e r b í k o v á
Mostná 41/16
Handlová
  (from: 05/28/2001 until: 01/26/2003)
Helena Z v e r b í k o v á
Partizánska 3/35
Handlová
  (from: 02/19/1993 until: 08/20/1995)
Helena Z v e r b í k o v á
Partizánska 3/35
Handlová
  (from: 08/21/1995 until: 05/27/2001)
Helena Z v e r b í k o v á
M.R.Štefánika 1130/30
Handlová 972 51
From: 02/19/1993
  (from: 11/26/2008 until: 05/28/2017)
Helena Z v e r b í k o v á
Mostná 41/16
Handlová
From: 02/19/1993
  (from: 01/27/2003 until: 08/28/2006)
Helena Z v e r b í k o v á
Mostná 41/16
Handlová
From: 02/19/1993
  (from: 08/29/2006 until: 11/25/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 05/28/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/19/1993 until: 05/27/2001)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/23/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/29/2006 until: 07/22/2009)
100 000 Sk
  (from: 02/19/1993 until: 07/06/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou z 13. 01. 1993 podľa § lO5 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb.
  (from: 02/19/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.8.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3048
  (from: 08/21/1995)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.09.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3048
  (from: 11/11/1996)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.06.1998 bol prijatý dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/07/1998)
Valné zhromaždenie dňa 24.4.2001 schválilo prevod obchodného podielu (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.4.2001) a zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 4.
  (from: 05/28/2001)
Valné zhromaždenie dňa 9.5.2002 schválilo prevod obchodného podielu (Zmluva o prevode obchodného podielu z 9.5.2002) a zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 5.
  (from: 05/22/2002)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person