Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  243/N

Business name: 
Roľnícke družstvo Nová Vieska
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
Registered seat: 
Nová Vieska
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
Identification number (IČO): 
00 588 547
  (from: 09/21/1990)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 09/21/1990)
Date of deletion: 
05/11/1993
  (from: 05/11/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/21/1990)
Objects of the company: 
Družstvo svoju podnikateľskú činnosť za účelom získania trvalého zdroja peňažných príjmov /§ 2 Hosp.zák./ realizuje týmto predmetom činnisti:
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
1. výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
2. výroba hroznového vína a jeho predaj spotrebiteľom
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
3. výroba a predaj viničných štepov a škôlkárskych výpestkov
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
4. pečenie chleba vo vlastnej pekárni a jeho predaj
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
5. spracovávanie prírodného rákosia,výroba a predaj rákosových rohoží
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
6. využívanie a predaj tehliarskej hliny na výrobu pálených plných tehál
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
7. poskytnutie práce a služieb občanom podľa predpísaných taríf
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
8. družstvo poskytuje svojim členom práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
Ing. Gabriel Ravasz - predseda
č. 123
Nová Vieska
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
Other legal facts: 
Družstvo bolo zrušené rozhodnutím členskej schôdze z 30.12.1992. V zmysle transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 6.11.1992 a družstva vzniklo sedem právnych subjektov: Roľnícke družstvo "Hangáš" Družstvo Agroservis Arad Ormok, spol. s r.o. Réva tehelňa spol. s r.o. Vieskatrans spol. s r.o. SZELIT spol. s r.o. Paríž spol. s r.o. Záväzky a pohľadávky zrušeného družstva preberá Roľnícke družstvo "Hangáš". V y m a z u j e s a: Roľnícke družstvo Nová Vieska z obchodného registra. Stary spis: Dr 1459
  (from: 05/11/1993)
Roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 4.5.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve Stary spis: Dr 1459 Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom, a to až do jeho výšky pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov ručia jednotl. členovia rovnakým podielom svojho členského podielu a členského vkladu. Člen ktorý nemá ešte členský podiel ani členský vklad a ani ne- združil pôdu ručí za stratu družstva do výšky priemernej trojmesačnej odmeny. Pri určení jeho podielu na strate platí obdobne odst.2
  (from: 09/21/1990 until: 05/10/1993)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person