Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  947/T

Business name: 
"BPR" spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
  (from: 10/26/1998 until: 07/29/2004)
"BPR" spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 01/10/1993 until: 10/25/1998)
Registered seat: 
Fr. Veselovského č.26
Trnava 917 00
  (from: 08/06/1996 until: 07/29/2004)
Štefánikova 48
Trnava 917 01
  (from: 01/10/1993 until: 08/05/1996)
Identification number (IČO): 
31 427 537
  (from: 01/10/1993)
Date of entry: 
01/10/1993
  (from: 01/10/1993)
Date of deletion: 
07/30/2004
  (from: 07/30/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/10/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinárskym tovarom vrátane alkoholických a nealkoholických nápojov, poľnohospodárskymi produktami, textilným tovarom, odevmi, obuvou a koženou galantériou, zariadeniami a potrebami pre domácnosť, elektrickými prístrojmi vrátane rozhlasových a televíznych prijímačov, videotechniky a výpočtovej techniky,časopismi, knihami, novinami, papierom a papierenskými výrobkami, školskými a kancelárskymi potrebami, hračkami, zlatnickými a šperkárskymi výrobkami, hygienickým tovarom, drogériovým tovarom ( mimo jedov a žieravín ), tabakovými výrobkami a fajčiarskými potrebami, potrebami pre dopravu a šport, stavebnými potrebami, palivami, drevom, výrobkami z kovu, strojmi a priemyselným zariadením, nábytkom, železiarským tovarom, sklo-porcelánom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, elektronikou a elektrotechnikou, svietidlami, technickými potrebami
  (from: 01/10/1993 until: 07/29/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/10/1993 until: 07/29/2004)
prieskum trhu
  (from: 01/10/1993 until: 07/29/2004)
konzultačná a poradenská činnosť v strojárstve
  (from: 01/10/1993 until: 07/29/2004)
predaj a nákup know-how
  (from: 01/10/1993 until: 07/29/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/1995 until: 07/29/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/1995 until: 07/29/2004)
Partners: 
Ing. Juraj Pauliček
Štefánikova ul. č.48
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 01/31/1995 until: 07/29/2004)
Ing. Juraj Pauliček
Štefánikova ul. č.48
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 01/10/1993 until: 01/30/1995)
Dipl.Ing Gerhard Becker
Donaustaufer str. 13
Barbing
Spolková republika Nemecko
  (from: 01/10/1993 until: 01/30/1995)
Dipl.Ing. Herman Reil
Isarauerstrasse č.8
Aholming
Spolková republika Nemecko
  (from: 01/31/1995 until: 07/29/2004)
Dipl.Ing. Herman Reil
Isarauerstrasse č.8
Aholming
Spolková republika Nemecko
  (from: 01/10/1993 until: 01/30/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Pauliček
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/10/1993 until: 01/30/1995)
Dipl.Ing. Herman Reil
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/10/1993 until: 01/30/1995)
Dipl.Ing Gerhard Becker
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/10/1993 until: 01/30/1995)
Ing. Juraj Pauliček
Amount of investment: 53 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 53 000 Sk
  (from: 01/31/1995 until: 07/29/2004)
Dipl.Ing. Herman Reil
Amount of investment: 53 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 53 000 Sk
  (from: 01/31/1995 until: 07/29/2004)
Management body: 
likvidátor
  (from: 10/26/1998 until: 07/29/2004)
Individual managing director
  (from: 01/10/1993 until: 10/25/1998)
Ing. Juraj Pauliček
Štefánikova ul. č.48
Trnava 917 01
  (from: 01/10/1993 until: 10/25/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 01/10/1993 until: 10/25/1998)
Capital: 
106 000 Sk
  (from: 01/31/1995 until: 07/29/2004)
105 000 Sk
  (from: 01/10/1993 until: 01/30/1995)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Juraj Pauliček
Dolnopotočná 6931/3
Trnava
  (from: 10/26/1998 until: 07/29/2004)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 10/26/1998 until: 07/29/2004)
Other legal facts: 
Dňom 30.07.2004 sa z obchodného registra Okresného súdu Trnava z oddielu: Sro, vložka č. 947 v y m a z u j e celý zápis subjektu: Obchodné meno: "BPR" spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii Sídlo: 917 00 Trnava, Fr. Veselovského 26 IČO: 31 427 537.
  (from: 07/30/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 25.8.1992 v zmysle ust.§ 24, § 57, § 105 a násl.Zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník. Podľa prehlásenia správcu vkladu ku dňu zápisu do obchodného registra spoločníci splatili vklady v plnej výške.
  (from: 01/10/1993 until: 07/29/2004)
Dodatok č.1 zo dňa 29.09.1994 a dodatok č.2 zo dňa 21.12.1994 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/31/1995 until: 07/29/2004)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 07.06.1996.
  (from: 08/06/1996 until: 07/29/2004)
Valné zhromaždenie spoločníkov dňa 30.04.1998 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 10/26/1998 until: 07/29/2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 K 55/99 zo dňa 30.04.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.06.2001, súd zamietol pre nedostatok majetku návrh o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: "BPR" spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii, Fr. Veselovského č. 26, 917 00 Trnava, IČO: 31 427 537. V zmysle ustanovenia § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje.
  (from: 01/27/2003 until: 07/29/2004)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person