Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  762/L

Business name: 
BLIKUP, spol. s r.o.
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
Registered seat: 
Nám.Osloboditeľov 12
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
Identification number (IČO): 
31 574 149
  (from: 11/20/1992)
Date of entry: 
11/20/1992
  (from: 11/20/1992)
Person dissolved from: 
19.6.2012
  (from: 06/30/2012)
Date of deletion: 
06/30/2012
  (from: 06/30/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/30/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/20/1992)
Objects of the company: 
stolárske práce
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
zámočnícke práce
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
maliarske práce
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
sklenárske práce
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
stavebné práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
inštalatérske práce (voda a ÚK)
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
elektroinštalácie
  (from: 01/25/1993 until: 06/29/2012)
murárstvo a obkladačské práce
  (from: 01/25/1993 until: 06/29/2012)
obchod so stavebným a inštalačným materiálom
  (from: 01/25/1993 until: 06/29/2012)
Partners: 
Branislav K u b o v č í k
Cédrova 496/11
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 11/20/1992 until: 11/08/1998)
Ladislav P a u l í n y
Kollárova 1928
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 11/20/1992 until: 11/08/1998)
Ivan P e n c i a k
Kemi 629/11
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 11/20/1992 until: 11/08/1998)
Branislav U r b a n
Parkova 5
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 11/20/1992 until: 11/08/1998)
Branislav U r b a n
Parkova 5
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 11/09/1998 until: 06/29/2012)
Branislav K u b o v č í k
Cédrova 496/11
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 11/09/1998 until: 06/29/2012)
Ivan P e n c i a k
Kemi 629/11
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 11/09/1998 until: 06/29/2012)
Ladislav P a u l í n y
Kollárova 1928
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 11/09/1998 until: 06/29/2012)
Contribution of each member: 
Branislav U r b a n
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/20/1992 until: 11/08/1998)
Branislav K u b o v č í k
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/20/1992 until: 11/08/1998)
Ivan P e n c i a k
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/20/1992 until: 11/08/1998)
Ladislav P a u l í n y
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/20/1992 until: 11/08/1998)
Branislav U r b a n
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 03/11/2010)
Branislav K u b o v č í k
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 03/11/2010)
Ivan P e n c i a k
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 03/11/2010)
Ladislav P a u l í n y
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 03/11/2010)
Branislav U r b a n
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 03/12/2010 until: 06/29/2012)
Branislav K u b o v č í k
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 03/12/2010 until: 06/29/2012)
Ivan P e n c i a k
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 03/12/2010 until: 06/29/2012)
Ladislav P a u l í n y
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 03/12/2010 until: 06/29/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
Branislav U r b a n
Parkova 5
Liptovský Mikuláš
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
Branislav K u b o v č í k
Cédrova 496/11
Liptovský Mikuláš
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/12/2010 until: 06/29/2012)
200 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 03/11/2010)
100 000 Sk
  (from: 11/20/1992 until: 11/08/1998)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina, č.k. 26CbR/116/2011-53 zo dňa 17.05.2012, ktorým bola obchodná spoločnosť BLIKUP, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom BLIKUP, spol. s r.o., so sídlom Nám. Osloboditeľov 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 574 149 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 30.06.2012 V Y M A Z Á V A.
  (from: 06/30/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 11/20/1992 until: 06/29/2012)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.12.1992 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2505
  (from: 01/25/1993 until: 06/29/2012)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/09/1998 until: 06/29/2012)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person