Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1791/B

Business name: 
HOTELY Plus a.s.
  (from: 10/09/1998)
STAVOINDUSTRIA SV , a.s.
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
Registered seat: 
Bulharská 72
Bratislava 821 04
  (from: 01/31/2000)
Bulharská 70
Bratislava 823 52
  (from: 07/08/1998 until: 01/30/2000)
Identification number (IČO): 
35 749 105
  (from: 07/08/1998)
Date of entry: 
07/08/1998
  (from: 07/08/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/14/2000)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami, obstarávateľske služby spojené s prenájmom
  (from: 09/14/2000)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 09/14/2000)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsigých jedál, ak na ich konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 09/14/2000)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 09/14/2000)
kúpa a predaj tovaru, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
  (from: 09/14/2000)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
  (from: 09/14/2000)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 09/14/2000)
poskytovanie ekonomických služieb - činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 09/14/2000)
prevádzkovanie nevýherných hracích a zábavných automatov
  (from: 09/14/2000)
prenájom športových potrieb a priemyselného tovaru
  (from: 09/14/2000)
usporadúvanie výstavných, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 09/14/2000)
prevádzkovanie internetovej čitárne
  (from: 07/23/2002)
prevádzkovanie ČOV
  (from: 07/23/2002)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/23/2002)
prevádzkovanie zmenárne
  (from: 07/23/2002)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 07/23/2002)
výroba hotových jedál a výrobkov studenej kuchyne
  (from: 02/27/2003)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 10/06/2012)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 10/06/2012)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavení sídliskových celkov/
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb /a poddodávok pre uvedené stavby/
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
poradenské a konzultačné služby v stavebníctve
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/08/1998 until: 09/13/2000)
výroba stavebných hmôt, vrátane betónových výrobkov, prefabrikátov a betónu
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
výroba a predaj cementového tovaru a materiálov
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
výroba a predaj bezcementového stavebného tovaru a materiálov
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
projektovanie stavieb - pozemné stavby - jednoduché stavby, činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
murárstvo
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
obkladacie práce
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
tesárstvo
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
pokrývačstvo
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
klampiarstvo
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
podlahárstvo
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
vodoinštalatérstvo
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
elektroinštalatérstvo
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
kúrenárske práce
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
prenájom strojov a zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
opravy motorových vozidiel
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
oprava karosérií
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 07/08/1998 until: 09/13/2000)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 07/08/1998 until: 09/13/2000)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 07/08/1998 until: 09/13/2000)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 07/08/1998 until: 09/13/2000)
kúpa a predaj tovaru, maloobchodná a veľkoobchodná činnosťv rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/1998 until: 09/13/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
  (from: 07/08/1998 until: 09/13/2000)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
  (from: 07/08/1998 until: 09/13/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/2000)
Managing board
  (from: 10/09/1998 until: 01/30/2000)
Managing board
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
Ing. Ivan Melicháč - Member of the Board of Directors
Valová 852/31
Piešťany 921 01
From: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020)
Mgr. Daniel Poturnay - predseda
Wilsonova 1
Bratislava 811 08
From: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020)
Mgr. Viliam Kostelník - člen
Fialkové údolie 4218/49
Bratislava 811 01
From: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020)
Ing. Pavol Bohunský - člen
Mudroňova 34
Bratislava
  (from: 10/09/1998 until: 09/13/2000)
Ing. Pavol Bohunský - člen
Mudroňova 34
Bratislava
  (from: 09/14/2000 until: 09/27/2001)
Inocencia Bónová - člen
Palisády 23
Bratislava
  (from: 01/31/2000 until: 09/13/2000)
RNDr. Inocencia Bónová - predseda
Palisády 23
Bratislava
  (from: 09/14/2000 until: 02/26/2003)
RNDr. Inocencia Bónová - predseda
Palisády 23
Bratislava
From: 07/06/1999
  (from: 02/27/2003 until: 07/12/2006)
RNDr. Inocencia Bónová - predseda
Palisády 23
Bratislava
From: 07/06/1999 Until: 06/08/2006
  (from: 07/13/2006 until: 07/12/2006)
Ing Ľubomír Bukovský - predseda
Sedmokráskova 6
Bratislava
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
Ing. Ivan Danko - člen
Hrušková 513/3
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/09/1998 until: 09/13/2000)
Ing. Ivan Danko - člen
Hrušková 513/3
Liptovský Mikuláš
  (from: 09/14/2000 until: 02/26/2003)
Ing. Ivan Danko - člen
Hrušková 513/3
Liptovský Mikuláš
From: 09/02/1998 Until: 07/15/2003
  (from: 02/27/2003 until: 11/21/2004)
Ján Ďurana - člen
Dukelská 49
Modra
  (from: 10/09/1998 until: 09/13/2000)
Ján Ďurana - člen
Dukelská 1389/49
Modra
From: 07/15/2003
  (from: 11/22/2004 until: 09/22/2009)
Ján Ďurana - člen
Dukelská 1389/49
Modra
From: 07/15/2003 Until: 07/06/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Ing. Milan Dvorský - člen
Budyšínska 8
Bratislava
  (from: 09/28/2001 until: 02/26/2003)
Ing. Milan Dvorský - člen
Budyšínska 8
Bratislava
From: 11/01/2000
  (from: 02/27/2003 until: 10/05/2012)
Ing. Milan Dvorský - člen
Budyšínska 8
Bratislava
From: 11/01/2000 Until: 08/22/2012
  (from: 10/06/2012 until: 10/05/2012)
Ing. Milan Dvorský - člen
Budyšínska 8
Bratislava 831 03
From: 08/22/2012
  (from: 10/06/2012 until: 10/17/2013)
Ing. Milan Dvorský - člen
Budyšínska 8
Bratislava 831 03
From: 08/22/2012 Until: 09/27/2013
  (from: 10/18/2013 until: 10/17/2013)
JUDr. Anna Hudáková - predseda
Vígľašska 13
Bratislava
  (from: 10/09/1998 until: 09/13/2000)
Anežka Kokavcová - člen
Jasovská 51
Bratislava
  (from: 10/09/1998 until: 01/30/2000)
Mgr. Viliam Kostelník - člen
Fialkové údolie 4218/49
Bratislava
From: 11/26/2002
  (from: 02/27/2003 until: 10/05/2012)
Mgr. Viliam Kostelník - člen
Fialkové údolie 4218/49
Bratislava
From: 11/26/2002 Until: 08/22/2012
  (from: 10/06/2012 until: 10/05/2012)
Mgr. Viliam Kostelník - člen
Fialkové údolie 4218/49
Bratislava 811 01
From: 08/22/2012
  (from: 10/06/2012 until: 12/04/2020)
Mgr. Viliam Kostelník - člen
Fialkové údolie 4218/49
Bratislava 811 01
From: 08/22/2012 Until: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020 until: 12/04/2020)
Ing. Vladimír Kotlárik - člen
Hálova 15
Bratislava
  (from: 09/14/2000 until: 02/26/2003)
Ing. Vladimír Kotlárik - člen
Hálova 15
Bratislava
From: 06/08/2000
  (from: 02/27/2003 until: 07/12/2006)
Ing. Vladimír Kotlárik - člen
Hálova 15
Bratislava
From: 06/08/2000 Until: 06/08/2006
  (from: 07/13/2006 until: 07/12/2006)
Ing. Eva Kunáková - člen
Súmračná 15
Bratislava 821 02
From: 07/06/2009
  (from: 09/23/2009 until: 10/05/2012)
Ing. Eva Kunáková - člen
Súmračná 15
Bratislava 821 02
From: 07/06/2009 Until: 08/22/2012
  (from: 10/06/2012 until: 10/05/2012)
Ing. Eva Kunáková - člen
Súmračná 15
Bratislava 821 02
From: 08/22/2012
  (from: 10/06/2012 until: 12/04/2020)
Ing. Eva Kunáková - člen
Súmračná 15
Bratislava 821 02
From: 08/22/2012 Until: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020 until: 12/04/2020)
Ing. Ivan Melicháč
Valová 852/31
Piešťany 921 01
From: 09/27/2013
  (from: 10/18/2013 until: 12/04/2020)
Ing. Ivan Melicháč
Valová 852/31
Piešťany 921 01
From: 09/27/2013 Until: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020 until: 12/04/2020)
Peter Obenrauch - člen
Jasovská 51
Bratislava
  (from: 01/31/2000 until: 09/13/2000)
Ing. Jozef Pollák - člen
Antona Bernoláka 2167/25
Žilina
Until: 11/26/2002
  (from: 09/28/2001 until: 02/26/2003)
Mgr. Daniel Poturnay - predseda
Wilsonova 1
Bratislava 811 08
From: 06/08/2006
  (from: 07/13/2006 until: 10/05/2012)
Mgr. Daniel Poturnay - predseda
Wilsonova 1
Bratislava 811 08
From: 06/08/2006 Until: 08/22/2012
  (from: 10/06/2012 until: 10/05/2012)
Mgr. Daniel Poturnay - predseda
Wilsonova 1
Bratislava 811 08
From: 08/22/2012
  (from: 10/06/2012 until: 12/04/2020)
Mgr. Daniel Poturnay - predseda
Wilsonova 1
Bratislava 811 08
From: 08/22/2012 Until: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020 until: 12/04/2020)
Jana Šipošová
Adamiho 447/15
Bratislava
  (from: 09/14/2000 until: 09/27/2001)
Ing Štefan Tokár - člen
Rozvodná 5
Bratislava
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
Milan Zeleník - člen
J.Kráľa 611
Bystričany
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva.
  (from: 01/31/2000)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 10/09/1998 until: 01/30/2000)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva , a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/08/1998 until: 10/08/1998)
Capital: 
2 887 878 EUR Paid up: 2 887 878 EUR
  (from: 09/22/2009)
87 000 000 Sk
  (from: 07/23/2002 until: 09/21/2009)
79 000 000 Sk
  (from: 09/28/2001 until: 07/22/2002)
57 000 000 Sk
  (from: 11/10/1998 until: 09/27/2001)
3 000 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 11/09/1998)
Shares: 
Number of shares: 87
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 09/22/2009)
Number of shares: 87
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/23/2002 until: 09/21/2009)
Number of shares: 79
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/28/2001 until: 07/22/2002)
Number of shares: 57
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/31/2000 until: 09/27/2001)
Number of shares: 57
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/10/1998 until: 01/30/2000)
Number of shares: 30
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 11/09/1998)
Supervisory board: 
JUDr. Martin Vinarčík
Zelená 874/17
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020)
Mgr. Eduard Šebo - predseda
Štúrova 276/108
Modra 900 01
From: 11/20/2020
  (from: 07/07/2022)
Ing. Christián Rizov - člen
Staré Grunty 238
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/07/2022
  (from: 07/07/2022)
Mária Čengelová
nám.1,mája 17
Senec
  (from: 10/09/1998 until: 01/30/2000)
Ing. Daša Draškovičová
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 11/12/2010
  (from: 12/01/2010 until: 07/22/2015)
Ing. Daša Draškovičová
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 11/12/2010 Until: 06/26/2015
  (from: 07/23/2015 until: 07/22/2015)
Ing. Daša Draškovičová
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 11/12/2010 Until: 06/26/2015
  (from: 07/23/2015 until: 12/04/2020)
Ing. Daša Draškovičová
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 11/12/2010 Until: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020 until: 12/04/2020)
Viola Gičínska - člen
Horná 3/7
Šenkvice
  (from: 09/28/2001 until: 02/26/2003)
Ing. Viola Gičínska - člen
Horná 3/7
Šenkvice
From: 06/26/2001
  (from: 02/27/2003 until: 11/30/2010)
Ing. Viola Gičínska - člen
Horná 3/7
Šenkvice
From: 06/26/2001 Until: 11/12/2010
  (from: 12/01/2010 until: 11/30/2010)
Ing. Dušan Hanko - člen
Kamenárska 18
Bratislava
  (from: 01/31/2000 until: 09/27/2001)
Ing. Peter Kasanický
Furdekova 5
Bratislava
  (from: 10/09/1998 until: 01/30/2000)
Ing. Božena Krasňanská - člen
Svätoplukova 5
Pezinok
  (from: 01/31/2000 until: 09/13/2000)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Andrusovova 10
Bratislava
  (from: 01/31/2000 until: 02/26/2003)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava
From: 07/06/1999
  (from: 02/27/2003 until: 11/30/2010)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava
From: 07/06/1999 Until: 11/12/2010
  (from: 12/01/2010 until: 11/30/2010)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 11/12/2010
  (from: 12/01/2010 until: 07/22/2015)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 11/12/2010 Until: 06/26/2015
  (from: 07/23/2015 until: 07/22/2015)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 06/26/2015
  (from: 07/23/2015 until: 12/04/2020)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 06/26/2015 Until: 10/18/2020
  (from: 12/05/2020 until: 12/04/2020)
Jarmila Mancelová
Andrusovova 10
Bratislava
  (from: 10/09/1998 until: 01/30/2000)
Peter Obenrauch - člen
Jasovská 51
Bratislava
  (from: 09/14/2000 until: 02/26/2003)
Peter Obenrauch - člen
Jasovská 51
Bratislava
From: 06/08/2000
  (from: 02/27/2003 until: 11/30/2010)
Peter Obenrauch - člen
Jasovská 51
Bratislava
From: 06/08/2000 Until: 11/12/2010
  (from: 12/01/2010 until: 11/30/2010)
Mgr. Eduard Šebo
Štúrova 276/108
Modra 900 01
From: 11/20/2020 Until: 06/26/2015
  (from: 12/05/2020 until: 02/05/2021)
Martin Vinarčík
Zelená 874/17
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 11/12/2010
  (from: 12/01/2010 until: 10/17/2013)
Mgr. Martin Vinarčík
Zelená 874/17
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 11/12/2010
  (from: 10/18/2013 until: 07/22/2015)
Mgr. Martin Vinarčík
Zelená 874/17
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 11/12/2010 Until: 06/26/2015
  (from: 07/23/2015 until: 07/22/2015)
Mgr. Martin Vinarčík
Zelená 874/17
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/26/2015
  (from: 07/23/2015 until: 12/04/2020)
Mgr. Martin Vinarčík
Zelená 874/17
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/26/2015 Until: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020 until: 12/04/2020)
Ing. Vladimír Kotlárik - predseda
Hálova 15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 11/20/2020 Until: 06/07/2022
  (from: 07/07/2022 until: 07/06/2022)
Ing. Vladimír Kotlárik - predseda
Hálova 15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 11/20/2020
  (from: 12/05/2020 until: 07/06/2022)
Mgr. Eduard Šebo
Štúrova 276/108
Modra 900 01
From: 11/20/2020
  (from: 02/06/2021 until: 07/06/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.6.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 zák.č. 513/91 ZZ. Notárska zápisnica NZ 187/98 zo dňa 2.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa založiť obchodnú spoločnosť a stanovy v súlade s ust. zák.č. 513/1991 ZZ.
  (from: 07/08/1998)
Notárska zápisnica Nz 357/98 zo dňa 28,8,1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov a.s.Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2,9,1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2,9,1998. Notárska zápisnica Nz 368/98 zo dňa 9,9,1998 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov a.s. Notárska zápisnica Nz 388/98 zo dňa 6,10,1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bolo zrušené uznesenie zo dňa 28,8,1998 o zvýšení základného imania a uznesenie zo dňa 9,9,1998 o zvýšení základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného STAVOINDUSTRIA SV, a.s. na HOTELY Plus a.s.
  (from: 10/09/1998)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.10.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 389/98 spísanou notárom JUDr Miloslavom Kováčom.
  (from: 11/10/1998)
Zmena stanov odsúhlasená riadnym valným zhromaždením dňa 6.7.1999 je osvedčená notárskou zápisnicou Nz 134/99 spísanou notárkou JUDr Máriou Sporkovou, Bratislava.
  (from: 01/31/2000)
Zmena stanov odsúhlasená riadnym valným zhromaždením dňa 8.6.2000 osvedčená notárskou zápisnicou N 131/2000, Nz 118/2000 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou, Bratislava. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.6.2000.
  (from: 09/14/2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 256/01 zo dňa 13.7.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.10.2000. Zápisnica č. 2/2001z dozornej rady zo dňa 1.6.2001.
  (from: 09/28/2001)
Notárska zápisnica č. N 453/01, Nz 359/01 zo dňa 7. 12. 2001. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 336/02 zo dňa 14. 5. 2002.
  (from: 07/23/2002)
Zápisnica č. 2/2002 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2002 a č. 3/2002 zo dňa 5.12.2002 . Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2002 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 931/2002.
  (from: 02/27/2003)
Zápisnica č. 2/2003 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.7.2003.
  (from: 11/22/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.06.2006.
  (from: 07/13/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.7.2009.
  (from: 09/23/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2010.
  (from: 12/01/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.08.2012. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2012.
  (from: 10/06/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.09.2013.
  (from: 10/18/2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015.
  (from: 07/23/2015)
Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.11.2020
  (from: 12/05/2020)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady dňa 20.11.2020
  (from: 12/05/2020)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person