Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  232/S

Business name: 
Výrobné družstvo FLY, družstvo
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Registered seat: 
Mládežnícka 27
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Identification number (IČO): 
36 009 547
  (from: 09/12/1996)
Date of entry: 
09/12/1996
  (from: 09/12/1996)
Date of deletion: 
06/11/2009
  (from: 06/11/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/11/2009)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/12/1996)
Objects of the company: 
výroba rybárskych potrieb
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
zhotovovanie videozáznamov na objednávku
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
vydavateľská činnosť
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
školiaca činnosť v oblasti rybárstva
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
organizovanie seminárov v oblasti rybárstva
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Karol Kubíček - predseda
Mládežnícka 27
Banská Bystrica
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Ing. František Junas - podpredseda
Podháj 65
Banská Bystrica
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Alojz Donoval - člen
Javornícka 5
Banská Bystrica
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Acting: 
Družstvo zastupuje predseda alebo podpredseda družstva. Za družstvo podpisujú predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 26Cbr 111/2008, zo dňa 28.04.2009, právoplatným dňa 02.06.2009 zrušil Výrobné družstvo FLY, družstvo so sídlom Mládežnícka 27, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 009 547 bez likvidácie.
  (from: 06/11/2009)
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 20.3.1996 v zmysle ust. §§ 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 616
  (from: 09/12/1996 until: 06/10/2009)
Date of updating data in databases:  11/25/2022
Date of extract :  11/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person