Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1793/B

Business name: 
FREE ZONE SIPOX, a.s.
  (from: 07/10/1998)
Registered seat: 
Kopčianska 92
Bratislava 852 03
  (from: 07/10/1998)
Identification number (IČO): 
35 749 245
  (from: 07/10/1998)
Date of entry: 
07/10/1998
  (from: 07/10/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/10/1998)
Objects of the company: 
poskytovanie komplexných služieb v skladovaní a manipulácii tovarov, vrátane balenia a prebaľovania a ich distribúcia
  (from: 07/10/1998)
poskytovanie komplexných služieb pre odclievanie kamionovej, cestnej a železničnej dopravy formou prevádzkovania nácestného strediska
  (from: 07/10/1998)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 07/10/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/10/1998)
navádzacie pracovisko, prepriahanie kamionovej dopravy, terminálové prekladisko tovarov
  (from: 07/10/1998)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 07/10/1998)
opravy motorových vozidiel
  (from: 06/16/1999)
búracie a kopačské práce
  (from: 06/16/1999)
prenájom strojov, technologických zariadení a elektronických zariadení
  (from: 06/16/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/1999)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb súvisiacich s prenájmom
  (from: 08/02/2005)
obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
  (from: 08/02/2005)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 08/02/2005)
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov, prednášok, školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/27/2003)
Ing. Ľubica Fodreková - Chairman of the Board of Directors
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 09/07/2022
  (from: 12/07/2022)
Ing. Erika Bellová - Vice-chairman of the Board of Directors
Drotárska 1451/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 09/07/2022
  (from: 12/07/2022)
Ing. Jaroslav Hrnek - Member of the Board of Directors
Lipnická 427/48
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/07/2022
  (from: 12/07/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/07/2022)
Capital: 
4 315 226 EUR Paid up: 4 315 226 EUR
  (from: 08/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 129
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (from: 08/13/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (from: 08/13/2009)
Supervisory board: 
Ing. Mgr. Erik Majský , - predseda
Údolná 7605/61
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 02/24/2023
  (from: 03/14/2023)
Ing. Eva Majská , PhD.
Červeňova 1332/28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 02/24/2023
  (from: 03/14/2023)
Ing. Martina Drábková
Ružová 3288/32A
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 02/24/2023
  (from: 03/14/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.5.1998. Spoločnosť vznikla premenou z ochodnej spoločnosti FREE ZONE SIPOX, spol. s r.o., Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, IČO: 31 331 173 v zmysle ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 07/10/1998)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 1.2.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 84/99, Nz 84/99 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou.
  (from: 06/16/1999)
Notárska zápisnica N 1404/99, Nz 1385/99 spísaná dňa 30.11.1999 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v časti čl. II a III. Notárska zápisnica N 460/2000, Nz 454/2000 spísaná dňa 13.4.2000 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou - doplnenie notárskej zápisnice N 1404/99, Nz 1385/99 zo dňa 30.11.1999.
  (from: 05/29/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.9.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/03/2001)
Notárska zápisnica N 922/2002, Nz 916/2002 zo dňa 17.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.12.2002.
  (from: 03/27/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 9.12.2003. Zápisnica z dozornej rady 9.12.2003.
  (from: 03/31/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.12.2004.
  (from: 01/05/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 220/2006, Nz 57213/2006.
  (from: 03/15/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.09.2009.
  (from: 09/26/2009)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person