Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1550/V

Business name: 
AGROLAN, a.s.
  (from: 06/14/2012 until: 08/31/2012)
Registered seat: 
Železničná 2
Čaňa 044 14
  (from: 08/04/2011 until: 08/31/2012)
Identification number (IČO): 
31 562 736
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
09/01/2012
  (from: 09/01/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Capital: 
2 940 626 EUR Paid up: 2 940 626 EUR
  (from: 08/04/2011 until: 08/31/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2011
  (from: 06/14/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/01/2012
  (from: 06/14/2012)
Legal successor: 
IPEĽ, spol. s r.o.
Podjavorinskej 21
Lučenec 984 01
  (from: 01/01/2007)
TAJBA, a.s.
Železničná 2
Čaňa 044 14
  (from: 09/01/2012)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27. 12. 2010 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou Poľnonákup - Novohrad, a.s. ako predávajúcim a spoločnosťou TAJBA, a.s., so sídlom Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO : 36 188 981, zapísanej v obchodnom registri Okresnéhoj súdu Košice I, odd. : Sa, Vložka č. 1043/V, došlo k predaju časti podniku spoločnosti Poľnonákup Novohrad, a.s.
  (from: 01/19/2011)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person