Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1911/S

Business name: 
MAGMA, s.r.o.
  (from: 05/03/1994)
Registered seat: 
Horná 16
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/01/2005)
Slnečná 13
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/03/1994 until: 08/31/2005)
Identification number (IČO): 
31 606 059
  (from: 05/03/1994)
Date of entry: 
05/03/1994
  (from: 05/03/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/03/1994)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/03/1994)
pomocné stavebné práce
  (from: 05/03/1994)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/03/1994)
prenájom bytových a nebytových priestorov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/03/1994)
revízia elektrických zariadení
  (from: 09/01/2005)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 09/01/2005)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/01/2005)
montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 09/01/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/17/2005)
činnosť stavbyvedúceho: Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - eletrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia
  (from: 11/17/2005)
činnosť stavebného dozoru: Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - eletrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia
  (from: 11/17/2005)
vykonávanie prác vo výškach
  (from: 11/17/2005)
sadové práce a úprava zelene
  (from: 11/17/2005)
zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
  (from: 11/17/2005)
rozpočtové práce a kalkulácia stavieb
  (from: 11/17/2005)
obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie
  (from: 11/17/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/26/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/26/2011)
elektroinštalačné práce
  (from: 05/03/1994 until: 03/06/2002)
revízia elektrických zariadení
  (from: 05/03/1994 until: 03/06/2002)
montáž, oprava, údržba vyhradených elek- trických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 05/03/1994 until: 03/06/2002)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/03/1994 until: 03/06/2002)
montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 05/03/1994 until: 03/06/2002)
elektroinštalačné práce
  (from: 09/01/2005 until: 11/16/2005)
Partners: 
Ing. Ľuboš Magic
Tichá 14117/11A
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 03/02/2007)
Ing. Ľuboš Magic
Slnečná 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/22/1999 until: 03/01/2007)
Ing. Ľuboš Magic
Slnečná 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/22/1996 until: 04/21/1999)
Ing. Ľuboš Magic
Slnečná 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/03/1994 until: 02/21/1996)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky 976 55
Slovak Republic
  (from: 04/22/1999 until: 08/31/2005)
Ing. Dušan Majer
301
Strelníky
Slovak Republic
  (from: 02/22/1996 until: 04/21/1999)
Ing. Dušan Majer
301
Strelníky
Slovak Republic
  (from: 05/03/1994 until: 02/21/1996)
Ing. Alexander Tuček
Javornícka 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/22/1999 until: 08/31/2005)
Ing. Alexander Tuček
Javornícka 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/22/1996 until: 04/21/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Ľuboš Magic
Amount of investment: 6 672 EUR Paid up: 6 672 EUR
  (from: 12/12/2009)
Ing. Ľuboš Magic
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/03/1994 until: 02/21/1996)
Ing. Dušan Majer
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/03/1994 until: 02/21/1996)
Ing. Ľuboš Magic
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/22/1996 until: 04/21/1999)
Ing. Dušan Majer
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/22/1996 until: 04/21/1999)
Ing. Alexander Tuček
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/22/1996 until: 04/21/1999)
Ing. Ľuboš Magic
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 04/22/1999 until: 08/31/2005)
Ing. Dušan Majer
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 04/22/1999 until: 08/31/2005)
Ing. Alexander Tuček
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 04/22/1999 until: 08/31/2005)
Ing. Ľuboš Magic
  (from: 09/01/2005 until: 03/01/2007)
Ing. Ľuboš Magic
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 03/02/2007 until: 12/11/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/03/1994)
Ing. Ľuboš Magic
Tichá 14117/11A
Banská Bystrica 974 04
From: 05/03/1994
  (from: 03/02/2007)
Ing. Ľuboš Magic
Slnečná 13
Banská Bystrica
  (from: 05/03/1994 until: 05/04/2004)
Ing. Ľuboš Magic
Slnečná 13
Banská Bystrica
From: 05/03/1994
  (from: 05/05/2004 until: 03/01/2007)
Ing. Dušan Majer
301
Strelníky
  (from: 05/03/1994 until: 05/04/2004)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky
From: 05/03/1994
  (from: 05/05/2004 until: 08/31/2005)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky
From: 05/03/1994 Until: 08/12/2005
  (from: 09/01/2005 until: 08/31/2005)
Ing. Alexander Tuček
Javornícka 8
Banská Bystrica
  (from: 02/22/1996 until: 05/04/2004)
Ing. Alexander Tuček
Javornícka 8
Banská Bystrica
From: 01/04/1996
  (from: 05/05/2004 until: 08/31/2005)
Ing. Alexander Tuček
Javornícka 8
Banská Bystrica
From: 01/04/1996 Until: 08/12/2005
  (from: 09/01/2005 until: 08/31/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/03/1994)
Capital: 
6 672 EUR Paid up: 6 672 EUR
  (from: 12/12/2009)
201 000 Sk
  (from: 04/22/1999 until: 12/11/2009)
102 000 Sk
  (from: 02/22/1996 until: 04/21/1999)
100 000 Sk
  (from: 05/03/1994 until: 02/21/1996)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.2.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5289
  (from: 05/03/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.1.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/22/1996)
. Valné zhromaždenie konané dňa 21.5.1998 schválilo Dodatok č. 2, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/22/1999)
. Na valnom zhromaždení dňa 11.1.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/07/2002)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person