Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1803/B

Business name: 
ANDERSON INSURANCE CONSULTING a.s. v likvidácii
  (from: 09/29/2005 until: 05/04/2011)
ANDERSON INSURANCE CONSULTING a.s.
  (from: 07/14/1998 until: 09/28/2005)
Registered seat: 
Koceľova č. 9
Bratislava 821 08
  (from: 08/27/2004 until: 05/04/2011)
Astronomická 9
Bratislava 821 02
  (from: 08/10/2001 until: 08/26/2004)
Rezedova 1
Bratislava 821 01
  (from: 07/14/1998 until: 08/09/2001)
Identification number (IČO): 
35 749 695
  (from: 07/14/1998)
Date of entry: 
07/14/1998
  (from: 07/14/1998)
Date of deletion: 
05/05/2011
  (from: 05/05/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/05/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/14/1998)
Objects of the company: 
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve
  (from: 08/10/2001 until: 05/04/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/27/2004 until: 05/04/2011)
Managing board
  (from: 07/14/1998 until: 08/26/2004)
Igor Grošaft - člen predstavenstva
Jurkovičova 1
Bratislava
  (from: 07/14/1998 until: 07/28/2003)
Alfréd Paulovič - predseda predstavenstva
Staré záhrady 14
Bratislava
  (from: 07/14/1998 until: 07/28/2003)
Marián Talo - podpredseda predstavenstva
Obežná 2
Bratislava
  (from: 07/14/1998 until: 08/09/2001)
Ing. Marián Talo - podpredseda
Dohnányho 22
Bratislava 821 08
  (from: 08/10/2001 until: 07/28/2003)
Alfréd Paulovič - predseda predstavenstva
Staré záhrady 14
Bratislava
From: 07/14/1998
  (from: 07/29/2003 until: 05/04/2011)
Igor Grošaft - člen predstavenstva
Jurkovičova 1
Bratislava
From: 07/14/1998
  (from: 07/29/2003 until: 05/04/2011)
Ing. Marián Talo - podpredseda
Dohnányho 22
Bratislava 821 08
From: 07/14/1998
  (from: 07/29/2003 until: 05/04/2011)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach spoločnosti konajú za spoločnosť predseda predstavenstva samostatne alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/27/2004 until: 05/04/2011)
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť vo všetkých právnych veciach každý samostatne tak, že ku napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/14/1998 until: 08/26/2004)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 11/13/2010 until: 05/04/2011)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/29/2003 until: 11/12/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 07/14/1998 until: 07/28/2003)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 11/13/2010 until: 05/04/2011)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/29/2003 until: 11/12/2010)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 07/28/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/14/1998 until: 10/25/2000)
Supervisory board: 
Ing. Jana Hnidiaková
Jašíkova 3
Bratislava 821 03
  (from: 08/10/2001 until: 07/28/2003)
Igor Hurčík - predseda dozornej rady
Bernoláková 6
Bratislava
  (from: 07/14/1998 until: 08/09/2001)
Michal Sallem - člen dozornej rady
J.Stanislava 55
Bratislava
  (from: 07/14/1998 until: 07/28/2003)
Miroslav Záluszký - podpredseda dozornej rady
Pri Kalvárii 11
Trnava
Until: 10/07/2002
  (from: 07/14/1998 until: 01/20/2003)
Mgr. Michal Sallem - člen dozornej rady
Žarnovická 5
Bratislava
From: 07/14/1998
  (from: 07/29/2003 until: 05/04/2011)
Ing. Jana Hnidiaková
Jašíkova 3
Bratislava 821 03
From: 06/15/2001
  (from: 07/29/2003 until: 05/04/2011)
Ing. Juraj Lettrich - predseda dozornej rady
Stromova 23
Bratislava 831 01
From: 10/07/2002
  (from: 01/21/2003 until: 05/04/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/14/2005
  (from: 05/05/2011)
Date of entry into voluntary liquidation: 09/14/2005
  (from: 09/29/2005 until: 05/04/2011)
 Liquidators:
Jaroslav Novák
Lotyšská 18
Bratislava 821 06
From: 09/14/2005 Until: 05/05/2011
  (from: 09/29/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 09/29/2005)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/30/2010
  (from: 05/05/2011)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2011 na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 04.11.2010 Súhlas Daňového úradu Bratislava II č. 601/230/18548/11 zo dňa 17.02.2011 s výmazom spoločnosti ANDERSON INSURANCE CONSULTING a.s. - v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť ANDERSON INSURANCE CONSULTING a.s. - v likvidácii, Koceľova č. 9, 821 08 Bratislava, IČO : 35 749 695, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 1803/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 05/05/2011)
Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií, premenou zo spoločnosti ANDERSON INSURANCE CONSULTING, s.r.o. IČO 35724145, so sídlom Rezedova 1, Bratislava , zapísaná v obchodnom registri v odd. s.v.o. vo vložke č. 22256/8, ktorej preberá všetky práva, povinnostia záväzky, i neznáme, v zmysle § 69 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 104/98, NZ 98/98 dňa 26.3.1998, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/14/1998 until: 05/04/2011)
Notárska zápisnica č. N 265/01, Nz 253/01 zo dňa 15.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti a zmeny v dozornej rade.
  (from: 08/10/2001 until: 05/04/2011)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 489/2002 zo dňa 7.10.2002, dodatok č. 2 k stanovám. Miroslav Záluszký, deň zániku funkcie: 7.10.2002.
  (from: 01/21/2003 until: 05/04/2011)
Notárska zápisnica č. N 24/2003, Nz 3806/2003 zo dňa 21.1.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/29/2003 until: 05/04/2011)
Notárska zápisnica č. N 597/2003, Nz 48776/2003 zo dňa 17.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Doložka k notárskej zápisnici zo dňa 3.12.2003.
  (from: 08/27/2004 until: 05/04/2011)
Notárska zápisnica N 305/2005, Nz 42731/2005, NCRls 42142/2005 zo dňa 14.9.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený vstup akciovej spoločnosti do likvidácie a vymenovaný likvidátor spoločnosti.
  (from: 09/29/2005 until: 05/04/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person