Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  348/B

Business name: 
GUMON Bratislava a.s. v likvidácii
  (from: 01/21/2000)
GUMON Bratislava a.s.
  (from: 05/01/1995 until: 01/20/2000)
Registered seat: 
Košická 6
Bratislava 825 16
  (from: 05/01/1995)
Identification number (IČO): 
31 411 614
  (from: 05/01/1995)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 05/01/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/01/1995)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba, montáž, predaj a propagácia elektornických výrobkov a systémov vybraných strojárenských výrobkov a zariadení
  (from: 05/01/1995)
skúšobníctvo elektrotechnických výrobkov a zariadení do 400 kW
  (from: 05/01/1995)
konšrukcia avýroba jednoúčelových strojov a zariadení na úpravu textilií
  (from: 05/01/1995)
zahranično-obchodná činnosť /export-import/ kooperácia, vývoz výrobkov z prodokcie spoločnosti, dovoz výrobkov strojných technologických zariadení a surovín potrebných k výrobe a činnosti spoločnosti, poradenská, obstaravateľská a sprostredkovateľská obchodná činnosť
  (from: 05/01/1995)
poradenská, obstaraváteľská a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/09/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 07/09/1995)
ubytovacia a pohostinská činnosť
  (from: 07/09/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 05/01/1995 until: 12/12/1996)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 05/01/1995 until: 12/12/1996)
ubytovacia a pohostinská činnosť
  (from: 05/01/1995 until: 12/12/1996)
výroba lisovaných a gumových výrobkov z plastických látok
  (from: 05/01/1995 until: 12/12/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/21/2000)
Managing board
  (from: 05/01/1995 until: 01/20/2000)
Dominik Svetík - predseda predstavenstva
Furdekova 6
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Alexander Lipčák - člen
Zálužická 13
Bratislava 821 02
  (from: 05/24/2022)
Ing. Michal Adam - člen
nám. SNP 17
Bratislava
  (from: 05/01/1995 until: 06/19/1996)
Ing. Michal Adam - člen
Nám. SNP 17
Bratislava
  (from: 06/20/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Vladimír Čulen - člen
Kuklovská 57
Bratislava
  (from: 11/25/1997 until: 07/14/1998)
Ing. Dorota Faragóová , CSc.
Jungmanova 20
Bratislava
  (from: 12/13/1996 until: 11/24/1997)
Ing. Dorota Faragóová , CSc. - člen
Jungmanova 20
Bratislava
  (from: 04/29/1998 until: 07/14/1998)
Ing. Dorota Faragóová , CSc. - podpredseda predstavenstva
Jungmanova 20
Bratislava
  (from: 11/25/1997 until: 04/28/1998)
Ing. Dušan Hesek - člen
Bratislavská 292
Kúty
  (from: 11/20/1996 until: 11/24/1997)
Ing. Dušan Hesek - člen
Bratislavská 292
Kúty
  (from: 11/25/1997 until: 04/28/1998)
Ing. Miloš Horínek - člen
Zhorínska 18
Bratislava
  (from: 11/25/1997 until: 07/14/1998)
Ing. Kamil Chraščel - člen
Drobného 4
Bratislava
  (from: 10/07/1996 until: 11/24/1997)
Ing. Ľudovít Jurčík - podpredseda predstavenstva
A. Dubčeka 21
Svätý Jur
  (from: 04/29/1998 until: 07/14/1998)
Ing. Ľudovít Jurčík - predseda predstavenstva
A. Dubčeka 21
Svätý Jur
  (from: 11/20/1996 until: 04/28/1998)
Ing. Imrich Mazuch - predseda
Nám. Hraničiarov 6A
Bratislava
  (from: 05/01/1995 until: 07/08/1995)
Ing. Imrich Mazuch - predseda
Nám. Hraničiarov 6A
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 06/19/1996)
Ing. Imrich Mazuch - predseda
Nám. Hraničiarov 6A
Bratislava
  (from: 06/20/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Karol Mizla - člen
Benešova 47
Košice
  (from: 05/01/1995 until: 06/19/1996)
Ing. Karol Mizla - člen
Benešova 47
Košice
  (from: 06/20/1996 until: 10/06/1996)
Ľubomír Nerušil - likvidátor
Koprivnícka 15
Bratislava
  (from: 01/21/2000 until: 11/09/2011)
Ľubomír Nerušil - likvidátor
Koprivnícka 15
Bratislava
Until: 02/06/2009
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Ing. Ivan Penz - člen
Hronská 8
Bratislava
  (from: 08/15/1995 until: 06/19/1996)
Ing. Ivan Penz - člen
Hronská 8
Bratislava
  (from: 06/20/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Stanislav Sasinek - člen
Cobanova 40
Bratislava
  (from: 05/01/1995 until: 06/19/1996)
Ing. Stanislav Sasínek - člen
Cabanova 40
Bratislava
  (from: 06/20/1996 until: 10/06/1996)
Ing. Stanislav Sasínek - predseda
Cabanova 40
Bratislava
  (from: 10/07/1996 until: 11/19/1996)
Ing. Alojz Uherec - člen
Slatinská 28
Bratislava
  (from: 07/15/1998 until: 08/08/2011)
Ing. Alojz Uherec - člen
Slatinská 28
Bratislava
Until: 07/16/2002
  (from: 08/09/2011 until: 08/08/2011)
Ing. Štefan Varga - člen
H. Meličkovej 3
Bratislava
  (from: 10/07/1996 until: 11/24/1997)
Dominik Svetík - predseda predstavenstva
Furdekova 6
Bratislava
  (from: 04/29/1998 until: 05/23/2022)
Ing. Alexander Lipčák - člen
Zálužická 13
Bratislava 821 02
  (from: 07/15/1998 until: 05/23/2022)
Alexander František Zvrškovec - člen
Västa Grauholmen 18500
Vaxholm
Švédske kráľovstvo
  (from: 05/01/1995 until: 08/14/1995)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti v likvidácii koná likvidátor.
  (from: 01/21/2000)
Predstavenstvo je oprávnené konať vo veciach predstavenstva vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/01/1995 until: 01/20/2000)
Capital: 
5 822 346,168276 EUR
  (from: 01/21/2009)
175 404 000 Sk
  (from: 07/09/1995 until: 01/20/2009)
75 404 000 Sk
  (from: 07/08/1995 until: 07/08/1995)
175 404 000 Sk
  (from: 05/01/1995 until: 07/07/1995)
Shares: 
Number of shares: 175404
Druh: akcie na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/21/2009)
Number of shares: 175404
Druh: akcie na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2000 until: 01/20/2009)
Number of shares: 175404
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/09/1995 until: 01/20/2000)
Number of shares: 114855
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/08/1995 until: 07/08/1995)
Number of shares: 3531
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/08/1995 until: 07/08/1995)
Number of shares: 175404
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/01/1995 until: 07/07/1995)
Supervisory board: 
Vladimír Hoťka - člen
Osuského 16
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Július Vrábeľ - predseda
Liekova 3
Rimavská Sobota
  (from: 05/24/2022)
MUDr. Juraj Božík - člen
SNP 146/14
Šurany
  (from: 05/24/2022)
Ing. Ervín Bloch - člen
Obchodná 50
Bratislava
  (from: 05/01/1995 until: 08/14/1995)
Ján Čokyna - člen
Miletičová 48
Bratislava
  (from: 11/25/1997 until: 07/14/1998)
Ing. Vladimír Čulen - podpredseda
Kuhlovská 57
Bratislava
  (from: 06/20/1996 until: 11/24/1997)
Ing. Dorota faragóová , CSc. - člen
Jungmanova 20
Bratislava
  (from: 06/20/1996 until: 12/12/1996)
Ing. Dorota Faragová , CSc. - člen
Jungmanova 20
Bratislava
  (from: 05/01/1995 until: 08/14/1995)
Ing. Luboš Gerek - člen
Podkerepušky 1150
Bratislava
  (from: 06/20/1996 until: 11/24/1997)
Ing. Daniel Hodul - člen
Fedáková 24
Bratislava
  (from: 05/01/1995 until: 08/14/1995)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín
  (from: 11/25/1997 until: 07/14/1998)
Ing. Ivan Majerčák - predseda
Prešovská 30
Bratislava
  (from: 06/20/1996 until: 07/14/1998)
Jozef Paučo
Znievska 38
Bratislava 851 06
  (from: 12/13/1996 until: 11/24/1997)
Ing. Peter Pecha - člen
34
Rudník
  (from: 06/20/1996 until: 07/14/1998)
Ing. Ivan Penz - člen
Hronská 8
Bratislava
  (from: 05/01/1995 until: 08/14/1995)
František Raslavský - člen
Sklodowskej 2
Bratislava
  (from: 08/15/1995 until: 06/19/1996)
Ing. Pavol Scholz - podpredseda
Rimava 1069/36
Rimavská Sobota
  (from: 11/25/1997 until: 07/14/1998)
Jozef Sukup - člen
Romanova 11
Bratislava
  (from: 08/15/1995 until: 06/19/1996)
Jozef Sukup - člen
Romanova 11
Bratislava
  (from: 06/20/1996 until: 11/24/1997)
Prof. Ing. Gustáv Thomas , CSc. - predseda
Hlboká cesta 3
Bratislava
  (from: 05/01/1995 until: 08/14/1995)
Prof. Ing- Karol Vlachynský , CSc. - člen
Fadrúzová 5
Bratislava
  (from: 05/01/1995 until: 06/19/1996)
Vladimír Hoťka - člen
Osuského 16
Bratislava
  (from: 11/25/1997 until: 05/23/2022)
Ing. Július Vrábeľ - predseda
Liekova 3
Rimavská Sobota
  (from: 07/15/1998 until: 05/23/2022)
MUDr. Juraj Božík - člen
SNP 146/14
Šurany
  (from: 07/15/1998 until: 05/23/2022)
Other legal facts: 
Dňa 19.11.1992 prijalo mimoriadné valné zhromaždenie snem stavov akciovej spoločnosti a rozhodlo zapísaní základného imania. Notárska zápisnica N 559/92 a Nz 525/92 z 19.11.1992 - ŠN Bratislava 2. Notárska zápisnica N 163/93, Nz 163/93 zo dňa 07.07.1993 súčasťou ktorej sú stanovy spoločnostiv zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Zmena stanoc prijatá na valnom zhromaždení, osvedčenou notárskou zápisnicou zo dňa 17.05.1994 č. N137/94 a Nz 136/94. Notárska zápisnica zo dňa 08.10.1994 č. N 318/94 a Nz 314/94.
  (from: 05/01/1995)
Dňa 19.11.1992úrijalo momoriadné valné hromaždenie ssnem stavov akcie spoločnosti a rozhdol a rozhodol o zapísaní základnogo imania. Notárska zápisnica N 559/92 a Nz 522 z 19.11.1992 - ŠN Bratislva II Starý spi Sa: 669.
  (from: 07/08/1995)
Notárska zápisnica N 163/93, Nz 163/93 zo dňa 7.7.1993 súčasťou ktorej sú stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/09/1995)
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení, osvedčenou notárskou zápisnicou zo dňa 17.5.1994 č. N 137/94 a Nz 136/94. Notárska zápisnica zo dňa 8.10.1994 č. N318/94 a Nz 314/94.
  (from: 07/10/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.1995, protokol zo dňa 8.6.1995 o priebehu a výsledkoch výsledkoch volieb Dozornej rady, ktoré sa konali dňa 7.6.1995.
  (from: 08/15/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 24.11.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 504/95, Nz 488/95 napísanej dňa 24.11.1995 notárom JUDr. Blahom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, ako aj zmena v dozornej rade.
  (from: 06/20/1996)
Zápisnica č. 1/96 z rokovania dozornej rady zo dňa 29.1.1996.
  (from: 10/07/1996)
Zápisnica č. 8/96 z dozornej rady zo dňa 30.9.1996, zápisnica č. 7/96 zo dňa 30.9.1996 z predstavenstva.
  (from: 11/20/1996)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.12.1996 a zápisnica č. 8 z dozornej rady zo dňa 30.9.1996.
  (from: 12/13/1996)
Zápisnica č. 8/96 zo dňa 14.10.1996 z predstavenstva spoločnosti, zápisnica č. 9/96 zo dňa 16.10.1996 z dozornej rady spoločnosti, zápisnica č. 1/97 zo dňa 3.5.1997 z dozornrj rady, zápisnica z valného zhromaž- denia zo dňa 15.5.1997. Starý spis: Sa 669.
  (from: 11/25/1997)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č.2/98 z dňa 10.2.1998 a predstavenstva č. 2/98 z dňa 10.2.1998.
  (from: 04/29/1998)
Notárska zápisnica N/96/98, Nz 94/98 zo dňa 24.6.1998, zápisnica č. 6 z dozornej rady zo dňa 25.6.1998 , zápisnica č. 13/1998 z mimoriadného zasadnutia predsta- venstva zo dňa 24.6.1998, zápisnica z predstavenstva zo dňa 25.6.1998.
  (from: 07/15/1998)
Zrušenie spoločnosti s likvidáciou a jej vstup do likvidácie schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 676/99, Nz 676/99 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 01/21/2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 64/03 zo dňa 14.10.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: GUMON Bratislava a.s.v likvidácii, Košická 6, 825 16 Bratislava, IČO: 31 411 614. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľubomír Polák, AK Hurbanova 18, 905 01 Senica.
  (from: 10/26/2004)
Funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Ľubomíra Poláka, AK, Hurbanova 18, 905 01 Senica, zaniká dňom 17. 12. 2004. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Martina Mrázová, AK, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava.
  (from: 08/29/2007)
Uznesením Krajského súdu č.k. 3K 64/2003 - 106 zo dňa 22.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.1.2005 súd zbavil JUDr. Ľubomíra Poláka, advokáta, AK so sídlom Hurbanova 18, 905 01 Senica, funkcie správcu a ustanovil JUDr. Martinu Mrázovú, advokátku so sídlom AK Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava do funkcie nového správcu.
  (from: 10/31/2007)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.6.2011, č.k. 33Exre/1273/2010, právoplatné dňa 25.7.2011.
  (from: 08/09/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2011, sp. zn. 34 Exre/276/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2011.
  (from: 11/10/2011)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.2.2015, č.k.: 3K /64/2003-468 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.3.2015, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, Košická 6, Bratislava, IČO: 31 411 614 vyhlásený uznesením č.k. 3K 64/2003-48 zo dňa 14.10.2004, pre nedostatok predpokladov pre konkurz a bola odvolaná z funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Mrázová, advokátka so sídlom AK Šoltésovej 20, Bratislava.
  (from: 06/19/2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.5.2015 č.k. 33Exre/134/2015-4 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.6.2015.
  (from: 06/19/2015)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person