Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  351/B

Business name: 
SIBAMAC, a.s.
  (from: 07/26/2011)
SIBAMAC, a.s. "v reštrukturalizácii"
  (from: 01/05/2011 until: 07/25/2011)
SIBAMAC, a.s.
  (from: 05/01/1992 until: 01/04/2011)
Registered seat: 
Bojnická 20
Bratislava 831 04
  (from: 04/09/2015)
Stará Vajnorská 25
Bratislava 830 00
  (from: 09/27/2001 until: 04/08/2015)
Stará Vajnorská 25
Bratislava 833 17
  (from: 09/07/1995 until: 09/26/2001)
Stromová 9
Bratislava 833 17
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
Identification number (IČO): 
31 321 275
  (from: 05/01/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 05/01/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/01/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/02/2000)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 02/02/2000)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 09/07/1995)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 02/02/2000)
nákup a predaj tovarov
  (from: 09/07/1995)
údržba a oprava dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 02/02/2000)
prenájom dopravných a mechanizačných zariadení
  (from: 09/07/1995)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 09/07/1995)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 09/07/1995)
montáž a opravy plynových zariadení
  (from: 09/07/1995)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/07/1995)
inžinierská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/07/1995)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/02/2000)
vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo
  (from: 02/02/2000)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 02/02/2000)
výroba výstuže pre stavebníctvo
  (from: 02/02/2000)
výroba podzemných stien z ocele a oceľobetónu
  (from: 02/02/2000)
priemyselná výroba pilótových konštrukcií
  (from: 09/07/1995)
údržba a oprava dopravných a mechanizačnách prostriedkov
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
výroba stavebných hmôt, betonových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
automatirované spracovanie dát
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
vedenie múčtovníctva a účtovné poradenstvo
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
výroba a montáž ocelových konštrukcií
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
, výroba výstuže pre stavebsníctvo
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
výroba podzemných stien s ocele a oceľobetónu
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
budovanie priemyselných, inžinierských, bytových a občianských stavieb vrátane vykurovania remeselných činností murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb, poradenské a konzultačné činnosti
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kurenia a vetrania
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
montáž, opravy vyhradených plynových zariadení, plynoinštalatérstvo
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
obchod s tovarom hlavne v oblasti stavebných materiálov
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
výroba stavebných hmôt, osobitne betónových výrobkov, prefabrikátov, transportbetón a pod., ako aj obchodovanie s týmito výrobkami
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
dopravná činnosť (cestná motorová doprava) vrátane nájmu dopravných a mechanizačných prostriedkov, opravárenská činnosťdopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, garáží a odstavných plôch
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
vykonávanie priemyselných a inžinierských stavieb
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/17/1993)
Managing board
  (from: 05/01/1992 until: 05/16/1993)
Vydas Sabas - Chairman of the Board of Directors
K. Bugos g. 38
Kaunas 443 26
Litovská republika
From: 09/14/2022
  (from: 12/23/2022)
Ing. Roman Adámek - člen predstavenstva
Hlaváčiková 3177/39
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 08/26/2010
  (from: 09/07/2010 until: 04/13/2012)
Ing. Roman Adámek - člen predstavenstva
Hlaváčiková 3177/39
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 08/26/2010 Until: 03/30/2012
  (from: 04/14/2012 until: 04/13/2012)
Ing. Pavol Andraško - člen
Hliny 1419/17-7
Považská Bystrica
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Ing. Pavol Andráško - člen
Hollého 1891/21
Stupava 900 31
From: 06/21/2001
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
Ing. Peter Bacmaňák - člen
Stred 56/45 - 17
Považská Bystrica 017 01
From: 03/01/2006
  (from: 03/01/2006 until: 08/24/2006)
Ing. Peter Bacmaňák - člen
Stred 56/45 - 17
Považská Bystrica 017 01
From: 03/01/2006 Until: 06/30/2006
  (from: 08/25/2006 until: 08/24/2006)
Ing. Jozef Bača - člen
Belinského 2
Bratislava
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Ing. Jozef Bača - člen
Belinského 2
Bratislava
From: 06/21/2001
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
Ing. Jozef Bachratý - člen
307
Dolná Krupá
  (from: 08/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Jozef Bachratý - člen
307
Dolná Krupá
  (from: 05/22/1997 until: 09/26/2001)
Marek Bajtoš - Chairman of the Board of Directors
Košťova 1518/6
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 06/24/2021
  (from: 07/27/2021 until: 12/22/2022)
Marek Bajtoš - Chairman of the Board of Directors
Košťova 1518/6
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 06/24/2021 Until: 09/14/2022
  (from: 12/23/2022 until: 12/22/2022)
Mgr. Ľuboš Baník - predseda
Jablonové 84
Jablonové 900 54
From: 03/11/2015
  (from: 04/09/2015 until: 11/24/2020)
Mgr. Ľuboš Baník - predseda
Jablonové 84
Jablonové 900 54
From: 03/11/2015 Until: 09/24/2020
  (from: 11/25/2020 until: 11/24/2020)
Mgr. Ľuboš Baník - Chairman of the Board of Directors
84
Jablonové 900 54
From: 09/24/2020
  (from: 11/25/2020 until: 07/26/2021)
Mgr. Ľuboš Baník - Chairman of the Board of Directors
84
Jablonové 900 54
From: 09/24/2020 Until: 06/24/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Róbert Bartek - člen
Dobrovského 5
Bratislava 811 08
From: 11/04/2002
  (from: 08/27/2005 until: 04/23/2008)
Ing. Róbert Bartek - člen
Dobrovského 5
Bratislava 811 08
From: 11/04/2002 Until: 03/12/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Ing. Róbert Bartek - člen
Dobrovského 5
Bratislava 811 08
From: 03/13/2008
  (from: 04/24/2008 until: 12/10/2009)
Ing. Róbert Bartek - člen
Dobrovského 5
Bratislava 811 08
From: 03/13/2008 Until: 11/23/2009
  (from: 12/11/2009 until: 12/10/2009)
Ing. Róbert Bartek - člen
Zákvašov 1522/34
Považská Bystrica 017 01
From: 11/04/2002
  (from: 01/21/2003 until: 08/26/2005)
Roman Guniš
Jurigovo nám. 437/7
Bratislava 841 04
From: 11/18/2010
  (from: 11/30/2010 until: 04/13/2012)
Roman Guniš
Jurigovo nám. 437/7
Bratislava 841 04
From: 11/18/2010 Until: 03/30/2012
  (from: 04/14/2012 until: 04/13/2012)
Roman Guniš - člen predstavenstva
Jurigovo nám. 437/7
Bratislava 841 04
From: 03/30/2012
  (from: 04/14/2012 until: 04/08/2015)
Roman Guniš - člen predstavenstva
Jurigovo nám. 437/7
Bratislava 841 04
From: 03/30/2012 Until: 03/11/2015
  (from: 04/09/2015 until: 04/08/2015)
Ing. Miroslav Hlucháň - člen
Prúdy 4
Trenčín
  (from: 05/01/1992 until: 11/23/1993)
Ing. Ladislav Jakabovič - člen predstavenstva
Korytnická 5168/7
Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
From: 03/30/2012
  (from: 04/14/2012 until: 04/08/2015)
Ing. Ladislav Jakabovič - člen predstavenstva
Korytnická 5168/7
Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
From: 03/30/2012 Until: 03/11/2015
  (from: 04/09/2015 until: 04/08/2015)
Ing. Martin Jusko - člen
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 03/13/2008
  (from: 04/24/2008 until: 09/06/2010)
Ing. Martin Jusko - člen
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 03/13/2008 Until: 08/26/2010
  (from: 09/07/2010 until: 09/06/2010)
Ing. Emília Jusková - člen
Budyšínska 10
Bratislava
  (from: 04/10/1998 until: 01/20/2003)
Ing. Emília Jusková - člen
Budyšínska 10
Bratislava
From: 12/09/1997
  (from: 01/21/2003 until: 02/28/2006)
Ing. Emília Jusková - člen
Budyšínska 10
Bratislava
From: 12/09/1997 Until: 02/28/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ing. Emília Jusková - člen predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 08/26/2010
  (from: 09/07/2010 until: 08/24/2011)
Ing. Emília Jusková - člen predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 08/26/2010 Until: 08/11/2011
  (from: 08/25/2011 until: 08/24/2011)
Ing. Emília Jusková - predseda
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 03/01/2006
  (from: 03/01/2006 until: 04/23/2008)
Ing. Emília Jusková - predseda
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 03/01/2006 Until: 03/12/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Ing. Emília Jusková - predseda
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 03/13/2008
  (from: 04/24/2008 until: 09/06/2010)
Ing. Emília Jusková - predseda
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 03/13/2008 Until: 08/26/2010
  (from: 09/07/2010 until: 09/06/2010)
Ing. Peter Kalás - člen
Dedovec 323/1805
Považská Bystrica 017 01
From: 05/30/2008
  (from: 10/04/2008 until: 12/10/2009)
Ing. Peter Kalás - člen
Dedovec 323/1805
Považská Bystrica 017 01
From: 05/30/2008 Until: 11/23/2009
  (from: 12/11/2009 until: 12/10/2009)
Matej Majerčák - predseda predstavenstva
Slnečná 2288/8
Dolný Kubín 026 01
From: 08/26/2010
  (from: 09/07/2010 until: 04/13/2012)
Matej Majerčák - predseda predstavenstva
Slnečná 2288/8
Dolný Kubín 026 01
From: 08/26/2010 Until: 03/30/2012
  (from: 04/14/2012 until: 04/13/2012)
Ing. Juraj Minarovjech - člen
Jesenského 12/194
Bratislava 811 02
From: 08/15/2006
  (from: 09/09/2006 until: 04/23/2008)
Ing. Juraj Minarovjech - člen
Jesenského 12/194
Bratislava 811 02
From: 08/15/2006 Until: 03/12/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Ing. Róbert Moser - podpredseda
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Ing. Eva Novodvorská - člen
Radvanská 54
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 11/23/1993)
Petr Papanek
Záhradnícka 1151/3
Senec 903 01
From: 11/18/2010
  (from: 11/30/2010 until: 04/13/2012)
Petr Papanek
Záhradnícka 1151/3
Senec 903 01
From: 11/18/2010 Until: 03/30/2012
  (from: 04/14/2012 until: 04/13/2012)
Ing. Jozef Radošovský - člen
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 11/23/1993)
Ing. Jozef Radošovský - podpredseda
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 05/01/1992 until: 05/16/1993)
Ing. Jozef Radošovský - predseda predstavenstva
Sekurisova 2737/14
Bratislava-Dúbravka 841 02
From: 03/30/2012
  (from: 04/14/2012 until: 04/08/2015)
Ing. Jozef Radošovský - predseda predstavenstva
Sekurisova 2737/14
Bratislava-Dúbravka 841 02
From: 03/30/2012 Until: 03/11/2015
  (from: 04/09/2015 until: 04/08/2015)
Ing. Alfred Schatz
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 09/06/1995)
Ing Otakar Závodský - predseda
Krížna 3
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing Otakar Závodský - predseda
Krížna 3
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2003)
Ing. Otakár Závodský - predseda
Hliníky 718/31
Považská Bystrica
  (from: 05/01/1992 until: 11/23/1993)
Ing Otakar Závodský - predseda
Krížna 3
Bratislava
From: 05/01/1992
  (from: 01/21/2003 until: 02/28/2006)
Ing Otakar Závodský - predseda
Krížna 3
Bratislava
From: 05/01/1992 Until: 02/28/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ing. BM. Peter Fusch
residence in the Slovak Republic :
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 09/07/1995 until: 05/21/1997)
Dr. Richard Teichman
residence in the Slovak Republic :
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 09/07/1995 until: 05/21/1997)
Dr. Richard Teichmann
residence in the Slovak Republic :
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 09/26/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/09/2015)
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom.
  (from: 05/17/1993 until: 04/08/2015)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.
  (from: 05/01/1992 until: 05/16/1993)
Procuration: 
Ing. Pavol Andraško
Hliny 1419/17-7
Považská Bystrica
  (from: 09/07/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Pavol Andraško
Hliny 1419/17-7
Považská Bystrica
  (from: 05/22/1997 until: 09/26/2001)
Ing. Pavol Andráško
Hollého ul. 1891/21
Stupava 900 31
  (from: 08/13/2003 until: 05/27/2005)
Ing. Pavol Andráško
Hollého ul. 1891/21
Stupava 900 31
Until: 05/16/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Ing. Juraj Bacmaňák
Švermova 19
Trenčín 911 01
  (from: 01/21/2003 until: 05/27/2005)
Ing. Juraj Bacmaňák
Švermova 19
Trenčín 911 01
Until: 05/16/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Ing. Jozef Bača
Belinského 2
Bratislava
  (from: 02/02/2000 until: 09/26/2001)
Ing. Jozef Bača
Belinského 2
Bratislava
  (from: 08/13/2003 until: 05/27/2005)
Ing. Jozef Bača
Belinského 2
Bratislava
Until: 05/16/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Ing. Jozef Bachratý
307
Dolná Krupá
  (from: 05/17/1993 until: 11/23/1993)
Dušan Balko
Kubranská 267
Trenčín
  (from: 05/17/1993 until: 11/23/1993)
Ing. Vladimír Bobko
372
Dolná Krupá 919 65
  (from: 09/27/2001 until: 05/27/2005)
Ing. Vladimír Bobko
372
Dolná Krupá 919 65
Until: 05/16/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Ing. Mikuláš Bojko
Čerešňová 7/1627
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
From: 08/25/2006
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
Ing. Mikuláš Bojko
Čerešňová 7/1627
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
From: 08/25/2006 Until: 04/29/2010
  (from: 06/17/2010 until: 06/16/2010)
Ing. Mikuláš Bojko
Jarková 933/13
Trebišov 075 01
From: 08/25/2006
  (from: 08/25/2006 until: 04/23/2008)
Ing. Ladislav Cejpek
Ladzianskeho 8
Bratislava
  (from: 05/01/1992 until: 09/06/1995)
Ing. Róbert Filipp
M.Sch.Trnavského 3
Bratislava 841 01
From: 05/28/2005
  (from: 05/28/2005 until: 09/30/2005)
Ing. Róbert Filipp
M.Sch.Trnavského 3
Bratislava 841 01
From: 05/28/2005 Until: 09/27/2005
  (from: 10/01/2005 until: 09/30/2005)
Ing. Ivan Fraas
Mierová 38
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 09/06/1995)
Ing. Jaroslav Hunana
ČSSD 949
Považská Bystrica
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Ing. Miriam Janáčiová
Charkovská 2
Bratislava 841 07
  (from: 08/13/2003 until: 03/25/2009)
Ing. Miriam Janáčiová
Charkovská 2
Bratislava 841 07
Until: 02/23/2009
  (from: 03/26/2009 until: 03/25/2009)
Ing. Emília Jusková
Budišínska 10
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 05/21/1997)
Ing. Emília Jusková
Budišínska 10
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 04/09/1998)
Ing. Vladimír Kubík
Milana Marečka 3
Bratislava 841 07
  (from: 08/13/2003 until: 05/27/2005)
Ing. Vladimír Kubík
Milana Marečka 3
Bratislava 841 07
Until: 05/16/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Ing. Vladimír Kubík
Milana Marečka 6103/3
Bratislava 841 07
From: 09/09/2006
  (from: 09/09/2006 until: 09/06/2010)
Ing. Vladimír Kubík
Milana Marečka 6103/3
Bratislava 841 07
From: 09/09/2006 Until: 08/30/2010
  (from: 09/07/2010 until: 09/06/2010)
Vít Líška
Sekurisová 14
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Ing. Jozef Maslák
Štúrová 313/13
Nemšová
  (from: 05/22/1997 until: 02/01/2000)
Ing. František Nagy
Čajkovského 48
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 09/26/2001)
Johann Reisinger
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 11/23/1993)
Dipl. Ing. Friedger Roth
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Ing. Ladislav Starna
Salezianska 20
Trnava
  (from: 08/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Ladislav Starna
Salezianska 20
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 07/09/2002)
Ing. Miloš Vicena
Nová 202/26
Dulovce 946 56
  (from: 09/27/2001 until: 08/12/2003)
Prokurista koná za spoločnosť spolu s členom predstavenstva.
  (from: 05/28/2005 until: 09/06/2010)
Branch of the enterprise: 
 
 
Name: 
SIBAMAC, a.s. odštepný závod Trnava - v skratke SIBAMAC, a.s., O.Z. Trnava
  (from: 06/17/2010 until: 01/02/2013)
Registered seat: 
Herdovo nám. 1
Trnava 918 22
  (from: 06/17/2010 until: 01/02/2013)
Head: 
Ing. Vladimír Kubík
Milana Marečka 6103/3
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 17. 6. 2010
  (from: 06/17/2010 until: 01/02/2013)
Ing. Vladimír Kubík
Milana Marečka 6103/3
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 17. 6. 2010 Until: 30. 1. 2011
  (from: 01/03/2013 until: 01/02/2013)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/17/2010 until: 01/02/2013)
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 06/17/2010 until: 01/02/2013)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 06/17/2010 until: 01/02/2013)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 06/17/2010 until: 01/02/2013)
nákup a predaj tovarov
  (from: 06/17/2010 until: 01/02/2013)
údržba a oprava dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 06/17/2010 until: 01/02/2013)
 
 
Name: 
SIBAMAC, a.s. odštepný závod Dubnica nad Váhom - v skratke SIBAMAC, a.s. O.Z. Dubnica nad Váhom
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
Registered seat: 
Bratislavská cesta 354/32
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
Head: 
Ing. Juraj Bacmaňák
Švermova 19
Trenčín 911 01
  (from: 01/21/2003 until: 08/24/2006)
Ing. Juraj Bacmaňák
Švermova 19
Trenčín 911 01
Until: 20. 7. 2006
  (from: 08/25/2006 until: 08/24/2006)
Ing. Vladimír Kubík
Milana Marečka 6103/3
Bratislava 841 07
From: 25. 8. 2006
  (from: 08/25/2006 until: 03/07/2012)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
nákup a predaj tovarov
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
montáž a opravy plynových zariadení
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
výroba výstuže pre stavebníctvo
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
výroba podzemných stien z ocele a oceľobetónu
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
priemyselná výroba pilótových konštrukcií
  (from: 01/21/2003 until: 03/07/2012)
 
 
Name: 
SIBAMAC, a.s. odštepný závod Trnava - v skratke SIBAMAC, a.s., O.Z. Trnava
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
Registered seat: 
Herdovo nám. 1
Trnava 918 22
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
Head: 
Ing. Mikuláš Bojko
Čerešňová 7/1627
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
From: 25. 8. 2006
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
Ing. Mikuláš Bojko
Čerešňová 7/1627
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
From: 25. 8. 2006 Until: 27. 5. 2010
  (from: 06/17/2010 until: 06/16/2010)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
nákup a predaj tovarov
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
údržba a oprava dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2010)
 
 
Name: 
SIBAMAC, a.s. odštepný závod Trnava - v skratke SIBAMAC, a.s., O.Z. Trnava
  (from: 01/21/2003 until: 04/23/2008)
Registered seat: 
Herdovo nám. 1
Trnava 918 22
  (from: 01/21/2003 until: 04/23/2008)
Head: 
Ing. Vladimír Bobko
372
Dolná Krupa 919 65
  (from: 01/21/2003 until: 08/24/2006)
Ing. Vladimír Bobko
372
Dolná Krupa 919 65
Until: 20. 7. 2006
  (from: 08/25/2006 until: 08/24/2006)
Ing. Mikuláš Bojko
Jarková 933/13
Trebišov 075 01
From: 25. 8. 2006
  (from: 08/25/2006 until: 04/23/2008)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/21/2003 until: 04/23/2008)
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 01/21/2003 until: 04/23/2008)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 01/21/2003 until: 04/23/2008)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 01/21/2003 until: 04/23/2008)
nákup a predaj tovarov
  (from: 01/21/2003 until: 04/23/2008)
údržba a oprava dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 01/21/2003 until: 04/23/2008)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Bratislava - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Bartislava
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
Head: 
Ing. Miloš Vicena
Nová 202/26
Dulovce 946 56
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
nákup a predaj tovarov
  (from: 01/21/2003 until: 08/12/2003)
 
 
Name: 
SIBAMAC, a.s. odštepný závod Trnava - v skratke SIBAMAC, a.s., O.Z. Trnava
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Registered seat: 
Herdovo nám. 1
Trnava 918 22
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Head: 
Ing. Vladimír Bobko
372
Dolná Krupá 919 65
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
nákup a predaj tovarov
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
údržba a oprava dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
 
 
Name: 
SIBAMAC, a.s. odštepný závod Dubnica nad Váhom - v skratke SIBAMAC, a.s. O.Z. Dubnica nad Váhom
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Registered seat: 
Bratislavská cesta 354/32
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Head: 
Ing. Miloš Vicena
Nová 202/26
Dulovce 946 56
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
nákup a predaj tovarov
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
montáž a opravy plynových zariadení
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
výroba výstuže pre stavebníctvo
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
výroba podzemných stien z ocele a oceľobetónu
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
priemyselná výroba pilótových konštrukcií
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Bratislava - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Bartislava
  (from: 08/17/1994 until: 01/20/2003)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (from: 09/07/1995 until: 01/20/2003)
Gogolova 18
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 09/06/1995)
Head: 
Ing. Ladislav Starna
Salezianska 20
Trnava
  (from: 08/17/1994 until: 01/20/2003)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
vykonávanie priemyselných a inžinierských stavieb
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 09/07/1995 until: 01/20/2003)
výroba stavebných hmôt, betonových výrobkov, prefabrikatov
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
nákup a predaj tovarov
  (from: 09/07/1995 until: 01/20/2003)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/02/2000 until: 01/20/2003)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 02/02/2000 until: 01/20/2003)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 02/02/2000 until: 01/20/2003)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Trnava - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Trnava
  (from: 09/07/1995 until: 09/26/2001)
Registered seat: 
Herdovo nám. 1
Trnava 918 22
  (from: 09/07/1995 until: 09/26/2001)
Head: 
Ing. František Nagy
Čajkovského 48
Trnava
  (from: 09/07/1995 until: 09/26/2001)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
vykonávanie inžinierských a priemyselných stavieb
  (from: 09/07/1995 until: 09/26/2001)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 09/07/1995 until: 09/26/2001)
výroba stavebných hmôt, betonových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 09/07/1995 until: 02/01/2000)
nákup a predaj tovarov
  (from: 09/07/1995 until: 09/26/2001)
údržba a oprava dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 09/07/1995 until: 09/26/2001)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/02/2000 until: 09/26/2001)
výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 02/02/2000 until: 09/26/2001)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Dubnica nad Váhom - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Dubnica nad Váhom
  (from: 02/02/2000 until: 09/26/2001)
Registered seat: 
Bratislavská cesta 354/32
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 02/02/2000 until: 09/26/2001)
Head: 
Ing. Jozef Bača
Belinského 2
Bratislava 851 01
  (from: 02/02/2000 until: 09/26/2001)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Dubnica nad Váhom - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Dubnica nad Váhom
  (from: 08/22/1997 until: 02/01/2000)
Head: 
Ing. Jozef Maslák
Štúrova 313/13
Nemšová
  (from: 08/22/1997 until: 02/01/2000)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Dubnica nad Váhom - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Dubnica nad Váhom
  (from: 08/17/1994 until: 08/21/1997)
Registered seat: 
Nádražná 6
Dubnica nad Váhom
  (from: 08/17/1994 until: 08/21/1997)
Head: 
Ing. Ivan Fraas
Mierová 38
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 08/21/1997)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 09/07/1995)
vykonávanie priemyselných a inžinierských stavieb
  (from: 09/07/1995)
poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 09/07/1995)
výroba stavebných hmôt, betonových výrobkov, prefabrikátov
  (from: 09/07/1995)
nákup apredaj tovarov
  (from: 09/07/1995)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrania a vetrania
  (from: 09/07/1995)
montáž a opravy plynových zariadení
  (from: 09/07/1995)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 09/07/1995)
výroba výstuže pre stavebníctvo
  (from: 09/07/1995)
výroba podzemných stien z ocele a ocelobetónu
  (from: 09/07/1995)
priemyselná výroba pilótových konštrukcií
  (from: 09/07/1995)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Považská Bystrica - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Považská Bystrica
  (from: 05/17/1993 until: 09/06/1995)
Registered seat: 
Centrum 29/34
Považská Bystrica
  (from: 05/17/1993 until: 09/06/1995)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Dubnica nad Váhom - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Dubnica nad Váhom
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Registered seat: 
Nádražná
Dubnica nad Váhom
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Head: 
Ing. Miroslav Hlucháň
Prúdy 4
Trenčín
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Bratislava - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Bartislava
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Registered seat: 
Gogolova 18
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Head: 
Vít Líška
Sekurinova 14
Bratislava
  (from: 05/28/1992 until: 08/16/1994)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Trnava - v skratke SIBAMAC a.s., O.Z. Trnava
  (from: 05/17/1993 until: 11/23/1993)
Registered seat: 
Nám. J. Herdu 1
Trnava
  (from: 05/17/1993 until: 11/23/1993)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Bratislava
  (from: 05/28/1992 until: 05/16/1993)
Registered seat: 
Asmolovova 50
Bratislava
  (from: 05/28/1992 until: 05/16/1993)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Trnava
  (from: 05/28/1992 until: 05/16/1993)
Registered seat: 
Tiršovo nám. 1
Trnava
  (from: 05/28/1992 until: 05/16/1993)
Head: 
Ing. Jozef Bachratý
307
Dolná Krupá
  (from: 05/28/1992 until: 11/23/1993)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 05/28/1992 until: 05/16/1993)
Registered seat: 
Mládežnícka 325/25
Považská Bystrica
  (from: 05/28/1992 until: 05/16/1993)
Head: 
Ing, Jaroslav Hunana
ČSD 949/2
Považská Bystrica
  (from: 05/28/1992 until: 09/06/1995)
 
 
Name: 
SIBAMAC a.s. odštepný závod Dubnica nad Váhom
  (from: 05/28/1992 until: 05/16/1993)
Registered seat: 
Nádražná
Dubnica nad Váhom
  (from: 05/28/1992 until: 05/16/1993)
Head: 
Dúšan Balko
Kubranská 267
Trenčín
  (from: 05/28/1992 until: 05/16/1993)
 
 
Capital: 
6 757 484 EUR Paid up: 6 757 484 EUR
  (from: 01/01/2009)
203 600 000 Sk Paid up: 203 600 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 12/31/2008)
203 600 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 01/20/2003)
182 827 000 Sk
  (from: 05/01/1992 until: 11/23/1993)
Shares: 
Number of shares: 203600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/26/2009)
Number of shares: 84100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 03/25/2009)
Number of shares: 119500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 03/25/2009)
Number of shares: 84100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 12/31/2008)
Number of shares: 119500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 12/31/2008)
Number of shares: 84100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/01/1992 until: 01/20/2003)
Number of shares: 119500
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 01/20/2003)
Number of shares: 98727
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/01/1992 until: 11/23/1993)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Bachratý - člen
307
Dolná Krupá
  (from: 05/01/1992 until: 05/16/1993)
Ing. Jozef Bachratý - podpredseda
307
Dolná Krupá
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Jana Baníková
Jablonové 84
Jablonové 900 54
From: 03/10/2015
  (from: 04/09/2015 until: 06/05/2020)
Jana Baníková
Jablonové 84
Jablonové 900 54
From: 03/10/2015 Until: 11/20/2019
  (from: 06/06/2020 until: 06/05/2020)
Ing. Vladimír Bobko - člen
372
Dolná Krupá 919 65
  (from: 09/09/1998 until: 05/09/2001)
Ing. Vladimír Bobko - člen
372
Dolná Krupá 919 65
  (from: 05/10/2001 until: 09/26/2001)
Ing. Gejza Bruckmayer - člen
M. Benku 30
Trnava
  (from: 05/17/1993 until: 09/15/1996)
Ing. Gejza Bruckmayer - člen
M. Benku 30
Trnava
  (from: 09/16/1996 until: 09/08/1998)
Rudolf Bublavý - člen
511
Čachtice
  (from: 05/10/2001 until: 09/26/2001)
Rudolf Bublavý - člen
511
Čachtice
  (from: 09/07/1995 until: 05/09/2001)
Ing. František Čižmár - člen
Partizánska 11/28
Trenčín
  (from: 05/22/1997 until: 05/09/2001)
Ing. František Čižmár - člen
Partizánska 11/28
Trenčín
  (from: 05/10/2001 until: 09/26/2001)
Ing. Rastislav Danišek
Zuby 3/1537
Svätý Jur 900 21
From: 02/29/2008
  (from: 04/24/2008 until: 02/09/2010)
Ing. Rastislav Danišek
Zuby 3/1537
Svätý Jur 900 21
From: 02/29/2008 Until: 12/21/2009
  (from: 02/10/2010 until: 02/09/2010)
Ing. Rastislav Danišek - predseda
Letohradská 18
Svätý Jur 900 21
From: 11/04/2002
  (from: 01/21/2003 until: 08/24/2006)
Ing. Rastislav Danišek - predseda
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
From: 11/04/2002
  (from: 08/25/2006 until: 04/23/2008)
Ing. Rastislav Danišek - predseda
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
From: 11/04/2002 Until: 11/04/2007
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Ján Filina - člen
Železničná 632
Trenčianska Turná 913 25
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Ján Filina - člen
Železničná 632
Trenčianska Turná 913 25
From: 07/19/2001
  (from: 01/21/2003 until: 04/23/2008)
Ján Filina - člen
Železničná 632
Trenčianska Turná 913 25
From: 07/19/2001 Until: 02/25/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Mgr. Gabriela Hrbáňová
Bulharská 23/1673
Žilina 010 09
From: 12/22/2009
  (from: 02/10/2010 until: 04/08/2015)
Mgr. Gabriela Hrbáňová
Bulharská 23/1673
Žilina 010 09
From: 12/22/2009 Until: 03/10/2015
  (from: 04/09/2015 until: 04/08/2015)
Ing. Vladimír Chudovský - člen
Kuzmániho 923/24-12
Považská Bystrica
  (from: 05/17/1993 until: 09/15/1996)
Ing. Ladislav Ježo - člen
Veterná 32
Trnava 917 01
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Ing. Emília Jusková - predseda
Budišínska 10
Bratislava
  (from: 05/01/1992 until: 05/16/1993)
Ing. Alica Krššáková , CSc.
Lysáková 12
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 09/15/1996)
Ing. Alica Krššáková , CSc.
Lysáková 12
Bratislava
  (from: 09/16/1996 until: 09/08/1998)
Rudolf Lezo
SNP 8/124
Trenčianske Teplice 914 51
From: 02/26/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/08/2015)
Rudolf Lezo
SNP 8/124
Trenčianske Teplice 914 51
From: 02/26/2008 Until: 03/10/2015
  (from: 04/09/2015 until: 04/08/2015)
Ing. Vladimír Litvaj - člen
Tilgnerova 4
Bratislava
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Ing. Jozef Maslák - člen
Štúrova 313/13
Nemšová 914 41
  (from: 09/16/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Štefan Matuška
Lopušná 895/9
Dolný Kubín 026 01
From: 03/10/2015
  (from: 04/09/2015 until: 06/05/2020)
Ing. Štefan Matuška
Lopušná 895/9
Dolný Kubín 026 01
From: 03/10/2015 Until: 11/20/2019
  (from: 06/06/2020 until: 06/05/2020)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 05/01/1992 until: 05/16/1993)
Stanislav Polák
Odborárske nám. 1/2811
Bratislava 811 07
From: 12/22/2009
  (from: 02/10/2010 until: 04/08/2015)
Stanislav Polák
Odborárske nám. 1/2811
Bratislava 811 07
From: 12/22/2009 Until: 03/10/2015
  (from: 04/09/2015 until: 04/08/2015)
JUDr. Anna Prikrilová - člen
Obchodná 13
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 09/06/1995)
Ing. Eduard Strýček - člen
Šípová 29
Trnava
  (from: 09/09/1998 until: 05/09/2001)
Ing. Eduard Strýček - člen
Šípová 29
Trnava
  (from: 05/10/2001 until: 09/26/2001)
Ing. Jozef Štubňa - podpredseda
Vavilovova 7
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Janette Tittelová
Lopušná 895/9
Dolný Kubín 026 01
From: 03/10/2015
  (from: 04/09/2015 until: 06/05/2020)
Janette Tittelová
Lopušná 895/9
Dolný Kubín 026 01
From: 03/10/2015 Until: 11/20/2019
  (from: 06/06/2020 until: 06/05/2020)
Ing. Jana Tomšíková
Jána Zemana 99
Trenčín 911 01
From: 02/29/2008
  (from: 04/24/2008 until: 02/09/2010)
Ing. Jana Tomšíková
Jána Zemana 99
Trenčín 911 01
From: 02/29/2008 Until: 12/21/2009
  (from: 02/10/2010 until: 02/09/2010)
Ing. Alexander Wolf - člen
R.Viesta 25
Martin
  (from: 09/09/1998 until: 05/09/2001)
Ing. Alexander Wolf - člen
R.Viesta 25
Martin
  (from: 05/10/2001 until: 09/26/2001)
Ing. Alexander Wolf - člen
R.Viesta 25
Martin
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Jana Baníková
84
Jablonové 900 54
From: 11/20/2019 Until: 09/14/2022
  (from: 12/23/2022 until: 12/22/2022)
Ing. Štefan Matuška
Lopušná 895/9
Dolný Kubín 026 01
From: 11/20/2019 Until: 09/14/2022
  (from: 12/23/2022 until: 12/22/2022)
Tomáš Kanócz
Užhorodská 5
Košice - mestská časť Juh 040 11
From: 11/20/2019 Until: 09/14/2022
  (from: 12/23/2022 until: 12/22/2022)
Tomáš Kanócz
Užhorodská 5
Košice - mestská časť Juh 040 11
From: 11/20/2019
  (from: 06/06/2020 until: 12/22/2022)
Jana Baníková
84
Jablonové 900 54
From: 11/20/2019
  (from: 06/06/2020 until: 12/22/2022)
Ing. Štefan Matuška
Lopušná 895/9
Dolný Kubín 026 01
From: 11/20/2019
  (from: 06/06/2020 until: 12/22/2022)
Dr. Kurt Heidl - člen
Landstraseehauptstrasse 96
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/01/1992 until: 05/16/1993)
Ing. karol Heiny - predseda
Hupstrasse 10
Giebhübl
Rakúsko
  (from: 05/17/1993 until: 08/16/1994)
Ing. Karol Heiny - predseda
Hupstrasse 10
Giebhübl
Rakúsko
  (from: 08/17/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Karol Heiny nar. 8.6.1942 - predseda
Hupstrasse 10
Giesshübl
Rakúsko
  (from: 05/22/1997 until: 09/08/1998)
Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan - člen
Reisnerstrasse 50
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/17/1993 until: 05/21/1997)
Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan - člen
Annagasse 6
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/01/1992 until: 05/16/1993)
Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan nar. 8.7.1941 - predseda
Reisnerstrasse 50
Wien
Rakúska republika
  (from: 09/09/1998 until: 05/09/2001)
Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan nar. 8.7.1941 - člen
Reisnerstrasse 50
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/22/1997 until: 09/08/1998)
Ing. Pavel Smetana
Na Honech II/4907
Zlín 760 05
Česká republika
From: 11/04/2002
  (from: 01/21/2003 until: 04/05/2005)
Ing. Pavel Smetana
Nová čtvrť 765
Nivnice 687 51
Česká republika
From: 11/04/2002
  (from: 04/06/2005 until: 04/23/2008)
Ing. Pavel Smetana
Nová čtvrť 765
Nivnice 687 51
Česká republika
From: 11/04/2002 Until: 11/04/2007
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Dr. Richard Teichmann - predseda
residence in the Slovak Republic :
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 09/27/2001 until: 01/20/2003)
Dr. Gerhard Wonnerth - člen
Koschatgasse 2
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/01/1992 until: 05/16/1993)
Other legal facts: 
Rozhodnutie predstavenstva a.s. č. 1/92 v organizačnej štruktúre SIBAMAC a.s. Starý spis: 674
  (from: 05/28/1992)
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia dozornej rady SIBAMAC a.s. zo dňa 9.11.1993. Zápisnica zo zasadnutia 2. mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.1993. Notárska zápisnica č. Nz 361/93 napísná dňa 22.12.1993 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Zápis č. 11/94 zo zasadnutia predstavenstva. Zápis č. 13/94 zo zasadnutia predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.3.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 134/94 napísanou dňa 30.3.1994 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom so sídlom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/17/1994)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.1994 a 17.5.1995. Uznesenie predstavenstva zo dňa 31.3.1995, notárska zápisnica Nz 199/95 zo dňa 17.5.1995.
  (from: 09/07/1995)
Zápisnica zo dňa 27.11.1995.
  (from: 09/16/1996)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.12.1996.
  (from: 05/22/1997)
Notárska zápisnica Nz 128/98, zo dňa 20.5.1998, protokol z volieb zamestnancov zo dňa 20.5.1998.
  (from: 09/09/1998)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 7.12.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 13.12.1999.
  (from: 02/02/2000)
Notárska zápisnica č.Nz 167/2001 z dňa 29.3.2001, osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady, na ktorom bolo prerokované odstúpenie Dr.Alexandra Maculana z funkcie predsedu a člena dozornej rady.
  (from: 05/10/2001)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 357/2001. Notárska zápisnica č. Nz 353/2001 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.6.2001.
  (from: 09/27/2001)
Notárska zápisnica č. Nz 13/2002 napísaná dňa 9. 1. 2002 Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu, notára so sídlom v Bratislave, osvedčujúca priebeh zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 6. 12. 2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/05/2002)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.5.2002, na ktorom bola odňatá prokúra Ing. Ladislavovi Starnovi dňom 14.5.2002.
  (from: 07/10/2002)
Zánik funkcií členov dozornej rady: Ing. Jozef Bachratý, Ing. Alexander Wolf, Ing. Vladimír Litvaj, Ing. Ladislav Ježo, Dr. Richard Teichman dňa 4.11.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 4.11.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica NZ 844/2002 zo dňa 15.11.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.11.2002. Uznesenie predstavenstva zo dňa 19.11.2002.
  (from: 01/21/2003)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 27. 2. 2003. Uznesenie predstavenstva zo dňa 16. 4. 2003. Uznesenie č. 1/2003 prijaté mimo zasadania dozornej rady dňa 16. 4. 2003. Notárska zápisnica N 1844/03, Nz 51671/03 spísaná dňa 24. 6. 2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. P. Andráška a Ing. J. Baču sa končí dňom 16. 4. 2003.
  (from: 08/13/2003)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 12.05.2005 o udelení prokúry Ing.R.Filippovi a odňatí prokúry Ing.Bobkovi, Ing.Bacmaňákovi, Ing.Andráškovi, Ing.Bačovi, Ing.Kubíkovi. Menovaným funkcia skončila 16.05.2005.
  (from: 05/28/2005)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 27.09.2005. Ing. Róbert Filipp, funkcia prokuristu od 28.05.2005 do 27.09.2005.
  (from: 10/01/2005)
Uznesenie č. 1/2006 prijaté mimo zasadania dozornej rady dňa 15.2.2006.
  (from: 03/01/2006)
Notárska zápisnica č. N 943/2008, Nz 10939/2008, NCRls 10838/2008 zo dňa 14.03.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.02.2008.
  (from: 04/24/2008)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.05.2008.
  (from: 10/04/2008)
Notárska zápisnica N 9305/2008, Nz 1664/2009, NCRls 1641/2009 zo dňa 22.1.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.12.2008.
  (from: 03/26/2009)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 23.11.2009.
  (from: 12/11/2009)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 30.04.2010 a zo dňa 28.05.2010.
  (from: 06/17/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.08.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.08.2010.
  (from: 09/07/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.11.2010
  (from: 11/30/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.11.2010 pod č. 6R/2/2010, ktorým súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka SIBAMAC, a.s. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2010.
  (from: 01/05/2011)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.08.2011.
  (from: 08/25/2011)
Uznesením Okresného súdu Bratislava, zo dňa 15.11.2010 č.k. 6R/2/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.11.2010 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka SIBAMAC, a.s.
  (from: 11/09/2011)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.06.2011 č.k. 6R/2/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2011, súd končí reštrukturalizáciu dlžníka SIBAMAC, a.s.
  (from: 03/13/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
  (from: 04/14/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.11.2019.
  (from: 06/06/2020)
Dňa 20.02.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-47CbR/94/2023.
  (from: 06/19/2024)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 11/24/2010
  (from: 03/13/2012)
Authorisation of proceedings: 11/24/2010
  (from: 11/09/2011 until: 03/12/2012)
Restructuring trustee: 
Pospíšil & Partners, k.s.
Šoltésovej 20
Bratislava 811 08
Mark: S1267
  (from: 11/09/2011)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/07/2011
  (from: 03/13/2012)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person