Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1105/V

Business name: 
Podielnické družstvo AGROTEAM Oborín
  (from: 10/13/1995 until: 07/31/2015)
Registered seat: 
Oborín 076 75
  (from: 10/13/1995 until: 07/31/2015)
Identification number (IČO): 
31 715 214
  (from: 10/13/1995)
Date of entry: 
10/13/1995
  (from: 10/13/1995)
Date of deletion: 
08/01/2015
  (from: 08/01/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/01/2015)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/13/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 10/13/1995 until: 11/05/1995)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (from: 11/06/1995 until: 07/31/2015)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 11/06/1995 until: 07/31/2015)
spracovanie rastlinných olejov
  (from: 11/06/1995 until: 07/31/2015)
výroba hotových krmív
  (from: 11/06/1995 until: 07/31/2015)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: poľnohospodárske výrobky, živé zvieratá, potraviny, tabakové výrobky, papier, textil, koža, nábytok, drevo, železiarstvo, stavebný materiál, palivá, stroje, domáce potreby, čistiace prostriedky, technické chemikálie, poľnohospodárske stroje, náhradné diely a príslušenstvo, obilie, osivo, krmivá, surové kožky
  (from: 11/06/1995 until: 07/31/2015)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/06/1995 until: 07/31/2015)
prenájom poľnohospodárskych strojov a dopravných prostriedkov
  (from: 11/06/1995 until: 07/31/2015)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 04/28/1998 until: 07/31/2015)
murárstvo
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
tesárstvo
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
obkladačské práce
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
klampiarstvo
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
podlahárstvo
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
vodoinštalatérstvo
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
kúrenárske práce
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
stavebné zámočníctvo a stolárstvo
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
oprava motorových vozidiel
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
oprava karosérií
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
agroturistika - sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/13/1995 until: 07/31/2015)
Silvia Baloghová - člen
46
Oborín
From: 04/10/2002 Until: 01/21/2004
  (from: 11/28/2002 until: 08/26/2004)
Judita Haburčáková - člen
29
Kucany
Until: 04/10/2002
  (from: 08/25/1999 until: 11/27/2002)
Judita Haburčáková - podpredsedníčka
29
Kucany
From: 04/10/2002 Until: 01/21/2004
  (from: 11/28/2002 until: 08/26/2004)
Alexander Jakab - člen
129
Oborín
  (from: 10/13/1995 until: 08/24/1999)
Arpád Kiss - podpredseda
Ružová 28
Veľké Kapušany
  (from: 10/13/1995 until: 08/24/1999)
Ján Rásky - podpredseda
82
Petrikovce
Until: 04/10/2002
  (from: 08/25/1999 until: 11/27/2002)
Klára Rezešová - člen
84
Oborín
Until: 01/21/2004
  (from: 10/13/1995 until: 08/26/2004)
Vladimír Savko - člen
14
Kucany
  (from: 10/13/1995 until: 08/24/1999)
Vojtech Sipos - člen
31
Oborín
Until: 01/21/2004
  (from: 08/25/1999 until: 08/26/2004)
Ing. Kornélia Ujlakyová - predsedníčka
53
Oborín
Until: 01/21/2004
  (from: 10/13/1995 until: 08/26/2004)
Ing. Géjza Ujlaky - predseda
53
Oborín
From: 01/21/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/31/2015)
Arpád Rezeš - podpredseda
84
Oborín
From: 01/21/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/31/2015)
Arpád Kišš - člen
Ružová 28
Veľké Kapušany
From: 01/21/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/31/2015)
Ján Šipoš - člen
77
Oborín
From: 01/21/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/31/2015)
Viola Kováčová - člen
32
Oborín
From: 01/21/2004
  (from: 08/27/2004 until: 07/31/2015)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda predstavenstva v jeho neprítomnosti podpredseda a ďalší člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/13/1995 until: 07/31/2015)
Registered capital: 
405 000 Sk
  (from: 10/13/1995 until: 07/31/2015)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 10/13/1995 until: 07/31/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 6K/82/2003-290 zo dňa 10.06.2015.
  (from: 08/01/2015)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11. 10. 1995 podľa § 221 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 10/13/1995 until: 07/31/2015)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 29.4.1997.
  (from: 08/12/1997 until: 07/31/2015)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 7.3.1998.
  (from: 06/16/1998 until: 07/31/2015)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 2.3.1999.
  (from: 08/25/1999 until: 07/31/2015)
Zmena stanov zo dňa 10.4.2002.
  (from: 11/28/2002 until: 07/31/2015)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 6K 82/03-9 zo dňa 8.1.2004 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Podielnické družstvo AGROTEAM Oborín, Oborín, IČO: 31 715 214 a ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Vereba, r.č. , advokáta, Šoltésovej 5, Košice.
  (from: 08/26/2004 until: 07/31/2015)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 6K 82/03-91 zo dňa 21. júna 2004 rozhodol, že funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty úpadcu - JUDr. Miroslava Vereba zaniká 21.6.2004, dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov a ustanovil nového správcu Ing. Boženu Adamovú, r.č. , Berehovská 2169/3, Trebišov na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov.
  (from: 03/09/2005 until: 07/31/2015)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/08/2004
  (from: 03/09/2005)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/08/2004
  (from: 08/27/2004 until: 03/08/2005)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/08/2004
  (from: 08/26/2004 until: 08/26/2004)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Božena Adamová
Berehovská 2169/3
Trebišov 075 01
From: 06/21/2004
  (from: 03/09/2005)
JUDr. Miroslav Vereb
Šoltésovej 5
Košice
From: 01/08/2004
  (from: 08/26/2004 until: 03/08/2005)
JUDr. Miroslav Vereb
Šoltésovej 5
Košice
From: 01/08/2004 Until: 06/21/2004
  (from: 03/09/2005 until: 03/08/2005)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person