Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  246/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo
  (from: 11/19/1993)
Registered seat: 
Zemné 941 22
  (from: 01/16/1991)
Identification number (IČO): 
00 199 541
  (from: 01/16/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/16/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/16/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/19/1993)
stolárske práce
  (from: 11/19/1993)
predaj vlastného vína
  (from: 11/19/1993)
drobné kovoobrábačské práce
  (from: 11/19/1993)
opravy poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 11/19/1993)
oprava a údržba dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/19/1993)
elektroinštalácie
  (from: 11/19/1993)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/19/1993)
výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 11/19/1993)
oprava domácich elektrospotrebičov
  (from: 11/19/1993)
cestná verejná doprava tovaru, /nákladná taxislužba/
  (from: 11/19/1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 11/19/1993)
prevádzka hlavných závlahových zariadení, ich údržba a oprava
  (from: 08/11/2004)
chov hovädzieho dobytka, a ošípaných za účelom ďalšieho predaja
  (from: 08/11/2004)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 08/11/2004)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 04/16/2014)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/16/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/16/2014)
Management body: 
predseda
  (from: 09/14/2021)
Ing. Juraj Illés - Chairman of the Board of Directors
808
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Ing. Patrik Borka - Vice-chairman of the Board of Directors
568
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Karol Nagy - Member of the Board of Directors
463
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Zuzana Hajdúová - Member of the Board of Directors
819
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Jozef Szalai - Member of the Board of Directors
783
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Peter Briška - Member of the Board of Directors
85
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Ing. Tomáš Hegedűš - Member of the Board of Directors
297
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/19/1993)
Supervisory board: 
Jozef Csóka - predseda kontrolnej komisie
42
Komoča 941 21
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Zsolt Döme - člen kontrolnej komisie
135
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
František Illés - člen kontrolnej komisie
Toskánska 10959/6
Nové Zámky 940 01
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Registered capital: 
456 084,44533 EUR
  (from: 10/07/2009)
Basic member contribution: 
995,817567 EUR
  (from: 10/07/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1475 Dňa 15.1.1993 schválené stanovy družstva v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Dňa 11.12.1992 schválený transformačný projekt v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1475
  (from: 11/19/1993)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 21.2.1997.
  (from: 07/14/1997)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person