Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  246/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo
  (from: 11/19/1993)
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
Registered seat: 
Zemné 941 22
  (from: 01/16/1991)
Identification number (IČO): 
00 199 541
  (from: 01/16/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/16/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/16/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/19/1993)
stolárske práce
  (from: 11/19/1993)
predaj vlastného vína
  (from: 11/19/1993)
drobné kovoobrábačské práce
  (from: 11/19/1993)
opravy poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 11/19/1993)
oprava a údržba dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/19/1993)
elektroinštalácie
  (from: 11/19/1993)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/19/1993)
výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 11/19/1993)
oprava domácich elektrospotrebičov
  (from: 11/19/1993)
cestná verejná doprava tovaru, /nákladná taxislužba/
  (from: 11/19/1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 11/19/1993)
prevádzka hlavných závlahových zariadení, ich údržba a oprava
  (from: 08/11/2004)
chov hovädzieho dobytka, a ošípaných za účelom ďalšieho predaja
  (from: 08/11/2004)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 08/11/2004)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 04/16/2014)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/16/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/16/2014)
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
b/ podľa možnosti družstva odplatné požičiavanie poľnohospodárskych mechanizmov súkromne hospodáriacim osobám
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
c/ predaj vlastného vína
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
d/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
e/ obchodná činnosť, do ktorej patrí závodná kuchyňa a bufet
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
f/ obchodno-servisná činnosť-poľnohopodárska technika
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
g/ poskytovanie prác a služieb obyvateľstvustolárske, opravárenské, kovoobrábačské, elektrikárske
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
h/ poskytovanie prác a služieb stavebnej povahy
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
i/ poskytovanie prác a služieb výpočtovej techniky
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
j/ výroba kontajnerov.
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
Management body: 
predseda
  (from: 09/14/2021)
Managing board
  (from: 11/19/1993 until: 09/13/2021)
Managing board
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
Ing. Juraj Illés - Chairman of the Board of Directors
808
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Ing. Patrik Borka - Vice-chairman of the Board of Directors
568
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Karol Nagy - Member of the Board of Directors
463
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Zuzana Hajdúová - Member of the Board of Directors
819
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Jozef Szalai - Member of the Board of Directors
783
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Peter Briška - Member of the Board of Directors
85
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Ing. Tomáš Hegedűš - Member of the Board of Directors
297
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Vojtech Adamovics - člen
249
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Eva Adamovicsová - člen
249
Zemné
  (from: 07/31/2001 until: 03/15/2011)
Eva Adamovicsová - člen
249
Zemné
Until: 02/25/2011
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Vojtech Balogh - člen
578
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Július Balogh - člen
249
Zemné
  (from: 07/31/2001 until: 05/17/2006)
Július Balogh - člen
249
Zemné
Until: 02/24/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Vojtech Balogh - člen PD
578
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 05/17/2006)
Vojtech Balogh - člen PD
578
Zemné
Until: 02/24/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Helena Baloghová - člen PD
275
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 07/30/2001)
Ing. Ján Bób - člen
786
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Ing. Ján Bób - člen PD
786
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 03/24/2016)
Ing. Ján Bób - člen PD
786
Zemné
Until: 02/25/2016
  (from: 03/25/2016 until: 03/24/2016)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 02/24/2017)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
From: 02/26/2016 Until: 02/07/2017
  (from: 02/25/2017 until: 02/24/2017)
Vojtech Bombicz - člen PD
249
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 07/30/2001)
Vojtech Borka - predseda
576
Zemné
  (from: 01/16/1991 until: 07/13/1997)
Zoltán Borka - člen PD
160
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 07/30/2001)
Vojtech Borka - predseda PD
576
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 03/15/2011)
Vojtech Borka - predseda PD
576
Zemné
Until: 02/25/2011
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Vojtech Csóka - člen
601
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Eugen Czigle - člen
600
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Tibor Erdei - člen
249
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Tibor Erdei - člen
249
Zemné 941 22
From: 02/24/2006
  (from: 05/18/2006 until: 03/15/2011)
Tibor Erdei - člen
249
Zemné 941 22
From: 02/24/2006 Until: 02/25/2011
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Štefan Haulík - člen
300
Zemné
  (from: 07/31/2001 until: 03/24/2016)
Štefan Haulík - člen
300
Zemné
Until: 02/25/2016
  (from: 03/25/2016 until: 03/24/2016)
Štefan Haulík - člen
300
Zemné 941 22
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 06/28/2017)
Ing. Pavol Hudák - člen
Nová 14
Nové Zámky
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Jozef Illés - podpredseda
771
Zemné
  (from: 01/16/1991 until: 07/13/1997)
Jozef Illés - podpredseda PD
771
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 07/30/2001)
Vojtech Illés - člen
377
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Jozef Illés
771
Zemné 941 22
From: 02/25/2011
  (from: 03/16/2011 until: 04/06/2011)
Jozef Illés - člen
771
Zemné 941 22
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 12/14/2016)
Jozef Illés - člen
771
Zemné 941 22
From: 02/26/2016 Until: 11/17/2016
  (from: 12/15/2016 until: 12/14/2016)
Jozef Illés - podpredseda
771
Zemné
  (from: 07/31/2001 until: 03/15/2011)
Jozef Illés - podpredseda
771
Zemné
Until: 02/25/2011
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Jozef Illés - predseda družstva
771
Zemné 941 22
From: 02/25/2011
  (from: 04/07/2011 until: 03/24/2016)
Jozef Illés - predseda družstva
771
Zemné 941 22
From: 02/25/2011 Until: 02/25/2016
  (from: 03/25/2016 until: 03/24/2016)
Vojtech Illés - člen PD
377
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 03/15/2011)
Vojtech Illés - člen PD
377
Zemné
Until: 02/25/2011
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Ing. Juraj Illés
808
Zemné 941 22
From: 02/25/2011
  (from: 03/16/2011 until: 04/06/2011)
Ing. Juraj Illés - člen PD
808
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 03/15/2011)
Ing. Juraj Illés - člen PD
808
Zemné
Until: 02/25/2011
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Ing. Juraj Illés - podpredseda predstavenstva
808
Zemné 941 22
From: 02/25/2011
  (from: 04/07/2011 until: 03/24/2016)
Ing. Juraj Illés - podpredseda predstavenstva
808
Zemné 941 22
From: 02/25/2011 Until: 02/25/2016
  (from: 03/25/2016 until: 03/24/2016)
Štefan Jóba - člen
445
Zemné
  (from: 07/31/2001 until: 05/17/2006)
Štefan Jóba - člen
445
Zemné
Until: 02/24/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Irena Jobová - člen
709
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Július Kantár - člen
286
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Alojz Kosik - člen
585
Zemné
  (from: 07/31/2001 until: 05/17/2006)
Alojz Kosik - člen
585
Zemné
Until: 02/24/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Jozef Ludas - člen
292
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Jozef Ludas - člen PD
292
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 05/17/2006)
Jozef Ludas - člen PD
292
Zemné
Until: 02/24/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
Štefan Morvai - člen PD
508
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 07/30/2001)
Vojtech Morvai - člen PD
678
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 07/30/2001)
Karol Nagy - člen PD
463
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 03/24/2016)
Karol Nagy - člen PD
463
Zemné
Until: 02/25/2016
  (from: 03/25/2016 until: 03/24/2016)
Dionýz Sajtos - člen
626
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Dionýz Sajtos - člen PD
626
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 07/30/2001)
Jozef Szalai - člen
783
Zemné
  (from: 11/19/1993 until: 07/13/1997)
Jozef Szalai - člen PD
783
Zemné
  (from: 07/14/1997 until: 03/24/2016)
Jozef Szalai - člen PD
783
Zemné
Until: 02/25/2016
  (from: 03/25/2016 until: 03/24/2016)
Ferdinand Szapu - člen
253
Zemné
  (from: 07/31/2001 until: 03/24/2016)
Ferdinand Szapu - člen
253
Zemné
Until: 02/25/2016
  (from: 03/25/2016 until: 03/24/2016)
Ing. Juraj Illés - predseda družstva
808
Zemné 941 22
From: 02/26/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Ing. Patrik Borka - podpredseda predstavenstva
568
Zemné 941 22
From: 02/26/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Karol Nagy - člen
463
Zemné 941 22
From: 02/26/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Štefan Haulik - člen
300
Zemné 941 22
From: 02/26/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Ferdinand Szapu - člen
253
Zemné 941 22
From: 02/26/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Zuzana Hajduová - člen
819
Zemné 941 22
From: 11/18/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Jozef Szalai
Zemné 783
Zemné 941 22
From: 02/08/2017 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Ing. Juraj Illés - predseda družstva
808
Zemné 941 22
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 09/13/2021)
Ing. Patrik Borka - podpredseda predstavenstva
568
Zemné 941 22
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 09/13/2021)
Karol Nagy - člen
463
Zemné 941 22
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 09/13/2021)
Zuzana Hajduová - člen
819
Zemné 941 22
From: 11/18/2016
  (from: 12/15/2016 until: 09/13/2021)
Jozef Szalai
Zemné 783
Zemné 941 22
From: 02/08/2017
  (from: 02/25/2017 until: 09/13/2021)
Štefan Haulik - člen
300
Zemné 941 22
From: 02/26/2016
  (from: 06/29/2017 until: 09/13/2021)
Ferdinand Szapu - člen
253
Zemné 941 22
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 09/13/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/19/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
Supervisory board: 
Jozef Csóka - predseda kontrolnej komisie
42
Komoča 941 21
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Zsolt Döme - člen kontrolnej komisie
135
Zemné 941 22
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
František Illés - člen kontrolnej komisie
Toskánska 10959/6
Nové Zámky 940 01
From: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021)
Jozef Csóka
42
Komoča 941 21
From: 02/26/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Jozef Csóka
42
Komoča 941 21
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 09/13/2021)
Ladislav Nagy
848
Zemné 941 22
From: 02/26/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Ladislav Nagy
848
Zemné 941 22
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 09/13/2021)
Jozef Kosik
500
Zemné 941 21
From: 02/26/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 09/14/2021 until: 09/13/2021)
Jozef Kosik
500
Zemné 941 21
From: 02/26/2016
  (from: 03/25/2016 until: 09/13/2021)
Registered capital: 
456 084,44533 EUR
  (from: 10/07/2009)
13 740 000 Sk
  (from: 11/19/1993 until: 10/06/2009)
Basic member contribution: 
995,817567 EUR
  (from: 10/07/2009)
30 000 Sk
  (from: 11/19/1993 until: 10/06/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1475 Dňa 15.1.1993 schválené stanovy družstva v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Dňa 11.12.1992 schválený transformačný projekt v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1475
  (from: 11/19/1993)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 21.2.1997.
  (from: 07/14/1997)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1475 Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou /stratou vykázanou v účtovnej evidencii/, alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom /použitím rezerv družstva, úverom, zníženímmajetku družstva a pod./, ručia za stratu jeho členovia. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom , a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata vyššia než sumačlenských podielov a druhých vkladov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /percentom/ svojho členského podielu a členského vkladu. Člen, ktorý nemá ešte členský podiel ani členský vklad a ani nezdružilpôdu, ručí za stratu družstva vo výške priemernej trojmesačnej odmeny. Pri určení jeho podielu na strate platí obdobne odsek 2.
  (from: 01/16/1991 until: 11/18/1993)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person