Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1610/B

Business name: 
LIBRA Electronics Slovakia, a.s.
  (from: 08/30/2002 until: 01/20/2012)
I.M.Computer, a.s.
  (from: 12/18/1997 until: 08/29/2002)
Registered seat: 
Kopčianska 65
Bratislava 850 00
  (from: 12/18/1997 until: 01/20/2012)
Identification number (IČO): 
35 735 988
  (from: 12/18/1997)
Date of entry: 
01/01/1998
  (from: 12/18/1997)
Date of deletion: 
01/21/2012
  (from: 01/21/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/21/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/18/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1997 until: 01/20/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1997 until: 01/20/2012)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/18/1997 until: 01/20/2012)
montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 06/25/1998 until: 01/20/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/27/2000 until: 01/20/2012)
Managing board
  (from: 12/18/1997 until: 06/26/2000)
RNDr. Šarlota Bránecká - člen
Bílikova 6
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 06/26/2000)
Stanislav Fukna
Starohorská 43
Banská Bystrica
  (from: 06/27/2000 until: 08/29/2002)
Ing. Stanislav Fukna - člen
Starohorská 43
Banská Bystrica
From: 05/23/2002
  (from: 08/30/2002 until: 10/06/2005)
Ing. Stanislav Fukna - člen
Starohorská 43
Banská Bystrica
From: 05/23/2002 Until: 09/19/2005
  (from: 10/07/2005 until: 10/06/2005)
Ing. Peter Hybrant
Jasanová 40
České Budějovice 370 08
Česká republika
From: 09/19/2005
  (from: 10/07/2005 until: 02/13/2006)
Ing. Peter Hybrant
Jasanová 40
České Budějovice 370 08
Česká republika
From: 09/19/2005 Until: 10/26/2005
  (from: 02/14/2006 until: 02/13/2006)
Ladislav Marek - predseda
Chelčického 15
České Budějovice
Česká republika
From: 05/20/2004
  (from: 05/29/2004 until: 01/20/2012)
Ivana Kulhavá
Doudleby 40
České Budějovice 370 07
Česká republika
From: 09/19/2005
  (from: 10/07/2005 until: 01/20/2012)
Ing. Pavel Bělocký - predseda
residence in the Slovak Republic :
Šulany 6
Horný Bar 930 33
  (from: 12/18/1997 until: 08/29/2002)
Ing. Jaromír Budík - člen
Potácelova 82
Brno
Česká republika
From: 10/29/2003
  (from: 02/23/2004 until: 05/28/2004)
Ing. Jaromír Budík - člen
Potácelova 82
Brno
Česká republika
From: 10/29/2003 Until: 05/20/2004
  (from: 05/29/2004 until: 05/28/2004)
Ing. Vladimír Dvořák - člem
residence in the Slovak Republic :
Šulany 6
Horný Bar 930 33
  (from: 12/18/1997 until: 06/26/2000)
Ing. Michal Fajtl - člen
U Střelnice 140, Šindlovy Dvory
České Budějovice
Česká republika
From: 10/29/2003 Until: 04/29/2005
  (from: 10/07/2005 until: 10/06/2005)
Ing. Michal Fajtl - člen
U Střelnice 140, Šindlovy Dvory
České Budějovice
Česká republika
From: 10/29/2003
  (from: 02/23/2004 until: 10/06/2005)
Ing. Petr Hybrant - člen
Jasanová 40
České Budějovice
Česká republika
From: 05/23/2002
  (from: 08/30/2002 until: 02/22/2004)
Ing. Adolf Strěda - predseda
Puklicova 1034/31
České Budějovice
Česká republika
From: 05/23/2002
  (from: 08/30/2002 until: 05/28/2004)
Ing. Adolf Strěda - predseda
Puklicova 1034/31
České Budějovice
Česká republika
From: 05/23/2002 Until: 05/20/2004
  (from: 05/29/2004 until: 05/28/2004)
Adolf Středa
residence in the Slovak Republic :
Odbojárska 1963/12
Trnava
  (from: 06/27/2000 until: 08/29/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/27/2000 until: 01/20/2012)
V mene spoločnosti koná ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne bez obmedzenia. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek člen predstavenstva.
  (from: 12/18/1997 until: 06/26/2000)
Capital: 
12 200 000 Sk Paid up: 12 200 000 Sk
  (from: 02/23/2004 until: 01/20/2012)
12 200 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 02/22/2004)
2 200 000 Sk
  (from: 12/18/1997 until: 10/04/1999)
Shares: 
Number of shares: 12200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 01/20/2012)
Number of shares: 2200
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/18/1997 until: 10/04/1999)
Supervisory board: 
Ing. Peter Kajan - členka
Prokopa Veľkého 24
Bratislava
From: 05/23/2002
  (from: 08/30/2002 until: 12/08/2002)
Eva Kováčová - predsedníčka
Wolkrova 23
Bratislava
From: 06/03/2002 Until: 04/29/2005
  (from: 10/07/2005 until: 10/06/2005)
Ing. Milan Jurkovič - člen
Povraznícka 14
Bratislava
From: 10/30/2002
  (from: 12/09/2002 until: 01/20/2012)
Eva Kováčová - predsedníčka
Wolkrova 23
Bratislava
From: 06/03/2002
  (from: 08/30/2002 until: 10/06/2005)
Mag. Tomáš Dvořák
K.Lavičky 3
České Budějovice 7 370 07
Česká republika
From: 09/19/2005
  (from: 10/07/2005 until: 01/20/2012)
Petr Kulhavý
Doudleby 40
České Budějovice 370 07
Česká republika
From: 09/19/2005
  (from: 10/07/2005 until: 01/20/2012)
Peter Kajan - člen
residence in the Slovak Republic :
Hroboňova 9
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 08/29/2002)
Eva Kováčová - predsedkyňa
residence in the Slovak Republic :
Wolkrova 23
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 08/29/2002)
Ivana Kulhavá - člen
Nad Cihelnou 600
Velešín
Česká republika
  (from: 12/18/1997 until: 08/29/2002)
Ivana Kulhavá - členka
Doudleby 40
České Budějovice 370 07
Česká republika
From: 05/23/2002 Until: 09/19/2005
  (from: 10/07/2005 until: 10/06/2005)
Ivana Kulhavá - členka
Doudleby 40
České Budějovice 370 07
Česká republika
From: 05/23/2002
  (from: 08/30/2002 until: 10/06/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave v konkurznej veci úpadcu LIBRA Electronics Slovakia, a. s., so sídlom Kopčianska 65, 850 00 Bratislava, IČO: 35 735 988 bol zrušený konkurz, z toho dôvodu, že nie sú predpoklady pre konkurz. Spoločnosť LIBRA Electronics Slovakia, a. s., o sídlom Kopčianska 65, 850 00 Bratislava, IČO: 35 735 988 sa v y m a z á v a z Obchodného registra.
  (from: 01/21/2012)
Spoločnosť vznikla premenou právnej formy I.M.Computer, spol. s r.o. na akciovú spoločnosť v súlade s § 68 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť I.M.Computer, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti I.M.Computer, spol. s r.o. ku dňu 1.1.1998. Zároveň na spoločnosť I.M.Computer, spol. s r.o. Stanovy a.s. v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 2200
  (from: 12/18/1997 until: 01/20/2012)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti v súlade so Zák. č. 127/99 Z.z. schválené mimoriadnych VZ dňa 13.9.1999 vo forme not. zápisnice č. N 732/99, Nz 681/99.
  (from: 10/05/1999 until: 01/20/2012)
Na valnom zhromaždení dňa 12.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárkej zápisnici N 422/00, Nz 405/00 napísanej dňa 12.6.2000 notárom JUDr. Macákom bola schválená zmena v predstavenstve a zmena stanov.
  (from: 06/27/2000 until: 01/20/2012)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene obchodného mena I.M.Computer, a.s. na LIBRA Electronics Slovakia, a.s. zmene v predstavenstve a dozornej rade, zmene stanov a ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 489/02, Nz 462/02 spísanej dňa 23.5.2002 JUDr. Ivanom Macákom, notárom. Deň zániku funkcie členov predstavenstva: Stanislav Fukna 23.5.2002 Ing.Pavel Bělocký - predseda 23.5.2002 Adolf Strěda 23.5.2002 Zánik funkcie členov dozornej rady: Peter Kajan 23.5.2002 Eva Kováčová 23.5.2002 Ivana Kulhavá 23.5.2002. Zápisnica z volebnej komisie zo dňa 4.6.2002 člena dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.6.2002. Zmena obchodného mena pôvodné I.M.Compurer, a.s.
  (from: 08/30/2002 until: 01/20/2012)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LIBRA Electronics Slovakia, a. s., konané dňa 30.10.2002, na ktorom bol odvolaný člen dozornej rady a zvolený nový člen dozornej rady.
  (from: 12/09/2002 until: 01/20/2012)
Mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici N 906/2003, Nz 98823/2003, rozhodlo dňa 29. 10. 2003 o zmene stanov a o zmene členov predstavenstva.
  (from: 02/23/2004 until: 01/20/2012)
Notárska zápisnica N 335/2004, Nz 43609/2004 spísaná dňa 20.5.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.2004, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve a nové znenie stanov.
  (from: 05/29/2004 until: 01/20/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2005.
  (from: 02/14/2006 until: 01/20/2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11.7.2006 č.k. 5 K 190/2005 - 242, ktoré nadobudlo právoplatnosť na 28.7.2006 súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka LIBRA Elektronics Slovakia, a.s. IČO 35 735 988. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Jarmila Špačková, advokátka so sídlom kancelárie Školská 35, Šamorín.
  (from: 08/08/2006 until: 01/20/2012)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 11.11.2008 č.k. 5K 190/05-511. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.1.2009 zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajský súd v Bratislave zo dňa 11.7.2006 pod č.k. 5K 190/05-242 v konkurznej veci úpadcu LIBRA Elektronics Slovakia, a.s. z dôvodu nedostatku predpokladov pre konkurz.
  (from: 04/02/2009 until: 01/20/2012)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person