Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  76230/B

Business name: 
eSeminarky.cz, s. r. o.
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Registered seat: 
Ružinovská 1
Bratislava 821 02
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Identification number (IČO): 
46 320 377
  (from: 10/08/2011)
Date of entry: 
10/08/2011
  (from: 10/08/2011)
Person dissolved from: 
26. 6. 2013
  (from: 07/19/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 07/19/2013)
Date of deletion: 
07/19/2013
  (from: 07/19/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/19/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/08/2011)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Partners: 
Stout & Sublime, s.r.o.
Mateja Bela 4752/50
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 10/08/2011 until: 05/10/2012)
MAR Group s.r.o.
Nám. Slobody 10
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Ing. Tibor Nyitray
Mateja Bela 4752/50
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 05/11/2012 until: 07/18/2013)
Contribution of each member: 
Stout & Sublime, s.r.o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 10/08/2011 until: 05/10/2012)
MAR Group s.r.o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Ing. Tibor Nyitray
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/11/2012 until: 07/18/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Bc. Michal Hynek
Krížna 3552/1
Piešťany 921 01
From: 10/08/2011
  (from: 10/08/2011 until: 05/10/2012)
Bc. Michal Hynek
Krížna 3552/1
Piešťany 921 01
From: 10/08/2011 Until: 04/24/2012
  (from: 05/11/2012 until: 05/10/2012)
Andrej Valentovič
Mateja Bela 4661/4
Piešťany 921 01
From: 10/08/2011
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Ing. Tibor Nyitray
Mateja Bela 4752/50
Piešťany 921 01
From: 10/08/2011
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Pri uzatváraní zmlúv k hnuteľným a nehnuteľným veciam, ktorých hodnota presahuje hodnotu 2000,00 € konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/11/2012 until: 07/18/2013)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločnosti spoločne tak, že jeden z nich musí byť Andrej Valentovič. Konatelia sa podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy spolu s uvedením funkcie - konateľ.
  (from: 10/08/2011 until: 05/10/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení zo dňa 26.06.2013 vo forme notárskej zápisnice N 368/2013, Nz 21621/2013, NCRIs 22046/2013.
  (from: 07/19/2013)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.08.2011 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.09.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 10/08/2011 until: 07/18/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2012
  (from: 05/11/2012 until: 07/18/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/19/2013)
Legal successor: 
MAR Group s.r.o.
Nám. Slobody 10
Piešťany 921 01
  (from: 07/19/2013)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person