Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17682/B

Business name: 
IQVIA Solutions s. r. o.
  (from: 03/01/2018)
Registered seat: 
Vajnorská 100/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 01/10/2018)
Identification number (IČO): 
35 750 413
  (from: 07/24/1998)
Date of entry: 
07/24/1998
  (from: 07/24/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/24/1998)
Objects of the company: 
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/24/2022)
prieskum trhu
  (from: 07/24/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/24/1998)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/29/2002)
prieskum trhu
  (from: 07/29/2002)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/29/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/29/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/29/2002)
služby databánk
  (from: 07/29/2002)
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu (v rozsahu voľnej živnosti)
  (from: 07/29/2002)
Partners: 
IQVIA AG
Erlenstrasse 4
Rotkreuz 6343
Swiss Confederation
Other identification number : CHE-106.920.201
  (from: 03/03/2021)
Contribution of each member: 
IQVIA AG
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/03/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/14/2011)
Ionut - Sorin Petcu
Strada Aromei 1
Bukurešť
Rumunsko
From: 09/01/2022
  (from: 11/24/2022)
Maciej Kuzmierkiewicz
ul. Wielicka 38/53
Varšava 02-657
Poľská republika
From: 02/01/2020
  (from: 11/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne v nasledovných veciach: a) zmluvy a súvisiace dokumenty vrátane ich zmien a zrušenia, kde hodnota právneho úkonu nepresahuje 100.000 € (slovom sto tisíc eur) a/ alebo b) pri zaväzovaní spoločnosti voči tretím osobám, kde hodnota právneho úkonu nepresahuje 100.000 € (slovom sto tisíc eur). V ostatných prípadoch podpisujú a konajú za spoločnosť dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí(a) konateľ(ia) svoj podpis.
  (from: 11/15/2022)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/11/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 169/98, Nz 120/98 napísanej dňa 24.4.1998 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou a jej zmenou pod. č. N 291/98, Nz 230/98 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb., v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/24/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 113/00, Nz 101/00 zo dňa 2.5.2000 spísaná notárkou JUDr.Miriam Bukovčákovou.
  (from: 06/02/2000)
Notárska zápisnica č. N 85/02, Nz 85/02 zo dňa 15.4.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľov a dodatok č. 4 k zakladateľskej listine. Notárska zápisnica N 198/2002, Nz 197/2002 zo dňa 12.7.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo prijaté úplné nové znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 07/29/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.03.2007.
  (from: 03/29/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2007.
  (from: 11/10/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.5.2009.
  (from: 06/12/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.7.2009.
  (from: 08/15/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.05.2010
  (from: 07/14/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.12.2010.
  (from: 01/14/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.9.2011.
  (from: 11/08/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2012.
  (from: 04/27/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného IMS Information Medical Statistics spol. s r. o. na nové IMS Health s. r. o.
  (from: 02/08/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.08.2014.
  (from: 11/01/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.02.2018 o zmene obchodného mena spoločnosti z IMS Health s. r. o. na IQVIA Solutions s. r. o.
  (from: 03/01/2018)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person