Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  76191/B

Business name: 
BDO Advisory, spol. s r.o.
  (from: 10/06/2011 until: 02/10/2012)
Registered seat: 
Žilinská 7-9
Bratislava 811 05
  (from: 10/06/2011 until: 02/10/2012)
Identification number (IČO): 
47 235 845
  (from: 10/06/2011)
Date of entry: 
10/06/2011
  (from: 10/06/2011)
Date of deletion: 
02/11/2012
  (from: 02/11/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/11/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/06/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/06/2011 until: 02/10/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2011 bolo rozhodnuté o dobrovoľnom zrušení spoločnosti BDO Advisory, spol. s r.o., so sídlom Žilinská 7- 9, 811 05 Bratislava, IČO: 47 235 845, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76191/B bez likvidácie a zlúčení so spoločnosťou The Edison Consulting Group, spol. s r.o., so sídlom Žilinská 7- 9, 811 05 Bratislava, IČO: 35 836 032, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26518/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 56/2012, Nz 4034/2012, NCRls 4149/2012 zo dňa 3.2.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti BDO Advisory, spol. s r.o., so sídlom Žilinská 7- 9, 811 05 Bratislava, IČO: 47 235 845, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76191/B a preberá všetky jej práva a záväzky. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť BDO Advisory, spol. s r.o., so sídlom Žilinská 7- 9, 811 05 Bratislava, IČO: 47 235 845, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 76191/B.
  (from: 02/11/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/11/2012)
Legal successor: 
The Edison Consulting Group, spol. s r.o.
Žilinská 7-9
Bratislava 811 05
  (from: 02/11/2012)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person