Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  76137/B

Business name: 
COM-therm, spol. s r.o.
  (from: 12/29/1997)
Registered seat: 
Miletičova 55
Bratislava 821 09
  (from: 08/24/2011)
Palatínova 39
Komárno 945 01
  (from: 07/28/2006 until: 08/23/2011)
Záhradnícka 4
Komárno 945 01
  (from: 01/16/2004 until: 07/27/2006)
Nám.gen.Klapku 1
Komárno 945 01
  (from: 12/29/1997 until: 01/15/2004)
Identification number (IČO): 
36 525 782
  (from: 12/29/1997)
Date of entry: 
12/29/1997
  (from: 12/29/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/29/1997)
Objects of the company: 
prenájom bytov a nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/29/1997)
zabezpečovanie údržby verejnej zelene a čistenie mesta
  (from: 12/29/1997)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 01/16/2004)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 03/09/2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení
  (from: 07/28/2006)
výroba a predaj elektriny
  (from: 10/09/2008)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 10/21/2008)
administratívne služby
  (from: 07/27/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/27/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/27/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/27/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/27/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/05/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 08/21/2014)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (from: 08/21/2014)
prenájom garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
  (from: 07/31/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/31/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/31/2015)
Partners: 
INTEKOM, a.s. IČO: 36 525 774
Medená 5
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 03/04/2009)
Ing. Lajos Csonka
Veľký Harčáš 96
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 06/23/2018)
Ing. Jozef Konczer
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2013)
INTEKOM, a.s. IČO: 36 525 774
Roľníckej školy - areál OSP
Komárno
Slovak Republic
  (from: 08/21/2003 until: 03/03/2009)
Mesto Komárno IČO: 00 306 525
  (from: 12/29/1997 until: 08/20/2003)
Ing. Lajos Csonka
Vodná 2903/24
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2013 until: 06/22/2018)
Ing. Július Lukovics
I. Madácha 2796/8
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2013 until: 06/19/2020)
Contribution of each member: 
Ing. Lajos Csonka
  (from: 05/18/2013 until: 06/22/2018)
Ing. Lajos Csonka
Amount of investment: 9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 06/23/2018)
Ing. Jozef Konczer
Amount of investment: 9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 05/18/2013)
INTEKOM, a.s.
Amount of investment: 2 664 514 EUR Paid up: 2 664 514 EUR
  (from: 06/20/2020)
Mesto Komárno
Amount of investment: 80 000 000 Sk Paid up: 80 000 000 Sk
  (from: 12/29/1997 until: 08/20/2003)
INTEKOM, a.s.
Amount of investment: 80 000 000 Sk Paid up: 80 000 000 Sk
  (from: 08/21/2003 until: 03/03/2009)
INTEKOM, a.s.
Amount of investment: 2 655 514 EUR Paid up: 2 655 514 EUR
  (from: 03/04/2009 until: 06/19/2020)
Ing. Július Lukovics
Amount of investment: 9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 05/18/2013 until: 06/19/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/23/2018)
Individual managing director
  (from: 03/16/2000 until: 06/22/2018)
konatelia
  (from: 12/29/1997 until: 03/15/2000)
Ing. Lajos Csonka
Veľký Harčáš 96
Komárno 945 01
From: 06/03/2003
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jozef Konczer
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
From: 04/01/2016
  (from: 04/27/2016)
Ing. Ľudovít Konczer
J. Szinnyeiho 12
Komárno 945 01
From: 04/01/2016
  (from: 04/27/2016)
Ing. Július Lukovics
Veľký Harčáš 100
Komárno 945 01
From: 04/01/2016
  (from: 04/27/2016 until: 07/04/2019)
Ing. Július Lukovics
Veľký Harčáš 100
Komárno 945 01
From: 04/01/2016 Until: 06/10/2019
  (from: 07/05/2019 until: 07/04/2019)
Ing. Eugen Nagy
Školská 1/9
Kolárovo
  (from: 03/16/2000 until: 08/20/2003)
Ing. Štefan Pásztor
Gy.Berecza 2
Komárno
  (from: 12/29/1997 until: 03/15/2000)
Ing. Lajos Csonka
Veľký Harčáš 96
Komárno 945 01
From: 06/03/2003
  (from: 08/21/2003 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/04/2016)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 03/16/2000 until: 05/03/2016)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 12/29/1997 until: 03/15/2000)
Procuration: 
Ing. Jozef Konczer
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
From: 01/16/2004
  (from: 01/16/2004 until: 04/26/2016)
Ing. Jozef Konczer
Hviezdna 2347/8
Komárno 945 01
From: 01/16/2004 Until: 04/01/2016
  (from: 04/27/2016 until: 04/26/2016)
Ing. Július Lukovics
I. Madácha 8/4
Komárno 945 01
From: 01/16/2004
  (from: 01/16/2004 until: 04/26/2016)
Ing. Július Lukovics
I. Madácha 8/4
Komárno 945 01
From: 01/16/2004 Until: 04/01/2016
  (from: 04/27/2016 until: 04/26/2016)
Prokuristi sú oprávnení zastupovať spoločnosť každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 01/16/2004 until: 04/26/2016)
Capital: 
2 682 514 EUR Paid up: 2 682 514 EUR
  (from: 05/18/2013)
2 655 514 EUR Paid up: 2 655 514 EUR
  (from: 03/04/2009 until: 05/17/2013)
80 000 000 Sk Paid up: 80 000 000 Sk
  (from: 08/21/2003 until: 03/03/2009)
80 000 000 Sk
  (from: 12/29/1997 until: 08/20/2003)
Supervisory board: 
Ing. Viliam Fábry
Nám.gen.Klapku 5
Komárno
  (from: 12/29/1997 until: 03/15/2000)
Mikuláš Fehér
Vodná 20/6
Komárno
  (from: 12/29/1997 until: 03/15/2000)
Ing. Eugen Nagy
Školská 1/9
Kolárovo
  (from: 12/29/1997 until: 03/15/2000)
Ing. László Stubendek
Komenského 46/3
Komárno
  (from: 12/29/1997 until: 01/15/2004)
Ing. Štefan Zámbó
Okružná 74
Komárno
From: 03/27/2002
  (from: 08/21/2003 until: 01/15/2004)
Ing. Vojtech Szabó
Ľaliová 8
Komárno
  (from: 12/29/1997 until: 08/20/2003)
Ing. Zoltán Varga
Platánová alej 18A
Komárno
From: 06/03/2003
  (from: 08/21/2003 until: 01/15/2004)
MUDr. Tibor Baštrnák
Ďulov Dvor 35/2
Komárno
  (from: 03/16/2000 until: 08/20/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.12.1997 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 16.12.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/29/1997)
Dodatok zo dňa 6.3.2000 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/16/2000)
Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25.7.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady MUDr. Tibora Baštrnáka ku dňu 27.3.2003. Zánik funkcie konateľa Ing. Eugena Nagyho dňom 3.6.2003. Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 3.6.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Vojtecha Szabóa dňom 3.6.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.7.2003. Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 20.8.2003.
  (from: 08/21/2003)
Zánik funkcií členov dozornej rady Ing. László Stubendeka, Ing. Štefana Zámbóa, Ing. Zoltána Vargu dňom 26.9.2003. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 26.9.2003 o zmene zakladateľskej listiny a úplne znenie zakladateľskej listiny (notárska zápisnica N 190/2003, NZ 85366/2003).
  (from: 01/16/2004)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.02.2004 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 03/09/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2011.
  (from: 01/05/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.2014.
  (from: 08/21/2014)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2016.
  (from: 05/04/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2018.
  (from: 06/23/2018)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person