Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  513/B

Business name: 
RM - Systém Slovakia, a.s.
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
Registered seat: 
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
  (from: 01/28/1997 until: 09/01/2003)
Identification number (IČO): 
31 343 384
  (from: 03/01/1993)
Date of entry: 
03/01/1993
  (from: 03/01/1993)
Date of deletion: 
09/02/2003
  (from: 09/02/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/01/1993)
Capital: 
100 001 070 Sk
  (from: 06/21/2001 until: 09/01/2003)
Other legal facts: 
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 947/2003, Nz 71408/2003 zo dňa 18.8.2003, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou RM - S Market, o.c.p., a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č.: 2586/B. Na spoločnosť RM - S Market, o.c.p., a.s. prešli všetky práva, záväzky a pohľadávky, a to známe i neznáme, celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom podľa § 33 ods. 2 Zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 19.8.2003 pod č. 600/232/103476/03. V y m a z u j e s a : z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť RM - Systém Slovakia, a.s., so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 31 343 384, zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 513/B.
  (from: 09/02/2003)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person