Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  513/B

Business name: 
RM - Systém Slovakia, a.s.
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
Slovenská burza cenných papierov, a.s.
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
RM - Systém Slovakia, a.s. Bratislava
  (from: 03/01/1993 until: 01/30/2002)
Registered seat: 
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
  (from: 01/28/1997 until: 09/01/2003)
Miletičova 3
Bratislava 824 81
  (from: 03/01/1993 until: 01/27/1997)
Identification number (IČO): 
31 343 384
  (from: 03/01/1993)
Date of entry: 
03/01/1993
  (from: 03/01/1993)
Date of deletion: 
09/02/2003
  (from: 09/02/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/01/1993)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 03/01/1993 until: 01/30/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti investícií
  (from: 03/01/1993 until: 05/02/1993)
organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov v rámci mimoburzovej činnosti, v rozsahu rozhodnutia Ministerstva FINANCIí č. 5/146/93 ZO DŇA 19.3.1993
  (from: 05/03/1993 until: 03/10/1996)
činnosť organizátora verejného trhu podľa § 50 zák.č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR č. 56/2883/95 zo dňa 11.12.1995, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.1995
  (from: 03/11/1996 until: 01/30/2002)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody - zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku, prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (from: 10/05/1999 until: 01/30/2002)
automatizované spracovanie dát, poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (from: 10/05/1999 until: 01/30/2002)
činnosť - služby organizátora verejného trhu povolená /é/ MF SR podľa § 50 ods. 2 a § 51 ods. 1 Zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v doplnenom a zmenenom rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR Č.j.: 3470/1998/-53 zo dňa 27.11.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.12.1998
  (from: 10/05/1999 until: 01/30/2002)
ekonomické poradenstvo vrátane spracovania finančných analýz
  (from: 10/26/1999 until: 01/30/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja pohľadávok
  (from: 01/15/2001 until: 01/30/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/15/2001 until: 01/30/2002)
leasingová činnosť
  (from: 01/15/2001 until: 01/30/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/15/2001 until: 01/30/2002)
školiaca činnosť
  (from: 01/15/2001 until: 01/30/2002)
výroba, kompletovanie, inštalácia, servis a opravy v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskej techniky
  (from: 01/15/2001 until: 01/30/2002)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 01/15/2001 until: 01/30/2002)
organizovanie verejného trhu s cennými papiermi, t.j. organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností uvedených pod písmenami b) až f)
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
zhromažďovanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi a šírenie takýchto informácií
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
predaj a prenájom základného aplikačného programového vybavenia určeného pre obchodovanie na burze cenných papierov alebo pre prijímanie a odovzdávanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi na burze cenných papierov
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
vydavateľská a publikačná činnosť súvisiaca s organizovaním verejného trhu s cennými papiermi
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
školiaca a poradenská činnosť v oblasti organizovania verejného trhu s cennými papiermi
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
marketing
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
management
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
personálne poradenstvo
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
vydavateľská a inzertná činnosť
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
preklady a tlmočenie
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
konferenčný servis
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
Managing board
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
Managing board
  (from: 08/19/1997 until: 01/30/2002)
Managing board
  (from: 03/01/1993 until: 08/18/1997)
Ing. Karol Balog - člen
Pražská 12
Košice 040 11
  (from: 11/19/1996 until: 08/18/1997)
Ing. Daniel Duchoň - člen
Sabinovská 11
Bratislava 821 03
  (from: 09/03/1999 until: 04/10/2000)
Ing. Daniel Duchoň - podpredseda
Sabinovská 11
Bratislava 821 03
  (from: 04/11/2000 until: 01/14/2001)
Ing. Monika Gabrielová - člen
Vlastenecké nám. 9
Bratislava 851 01
  (from: 12/08/1998 until: 09/02/1999)
JUDr. Daniela Gemerská - člen
Sibírska 37
Bratislava 831 02
  (from: 12/08/1998 until: 08/04/1999)
Ing. Pavel Hladký - člen
Lidická 14
Bratislava 821 04
Until: 01/01/2003
  (from: 09/19/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Zdenko Hlinka - predseda a generálny riaditeľ
Jégého 21
Bratislava
  (from: 03/01/1993 until: 03/10/1996)
Ing. Zdenko Hlinka - predseda a generálny riaditeľ
Jégého 21
Bratislava
  (from: 03/11/1996 until: 12/07/1998)
Ing. Igor Hornák, , CSc. - člen
Ćerveňova 5
Bratislava 811 03
Until: 01/01/2003
  (from: 09/19/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Michal Horváth, , CSc. - člen
Smikova 1
Bratislava 831 02
Until: 10/10/2002
  (from: 09/19/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Ondrej Hrnčiřík - člen
Ľudové námestie 15
Bratislava 831 03
  (from: 07/15/1998 until: 12/07/1998)
JUDr. Darina Huttová - člen
Cabanova 2
Bratislava 841 02
  (from: 08/05/1999 until: 09/02/1999)
JUDr. Darina Huttová - podpredsedkyňa
Hronská 4
Bratislava
  (from: 03/01/1993 until: 03/10/1996)
JUDr. Darina Huttová - podpredsedkyňa
Hronská 4
Bratislava
  (from: 03/11/1996 until: 12/07/1998)
JUDr. Darina Huttová - podpredsedníčka
Cabanova 2
Bratislava 841 02
  (from: 09/03/1999 until: 04/10/2000)
JUDr. Darina Huttová - predsedníčka
Cabanova 2
Bratislava 841 02
  (from: 01/15/2001 until: 01/30/2002)
JUDr. Darina Huttová - predsedníčka
Cabanova 2
Bratislava 841 02
From: 01/01/2003
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
JUDr. Darina Huttová - predsedníčka a generálna riaditeľka - prokúra - deň vzniku funkcie 10.01.2002
Cabanova 2
Bratislava 841 02
Until: 01/01/2003
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
Andrej Chmára - člen
Hlaváčikova 15
Bratislava 841 05
  (from: 01/15/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Mária Kernová - člen
Saratovská 17
Bratislava 841 02
  (from: 10/05/1999 until: 04/10/2000)
Ing. Mária Kernová - člen
Saratovská 17
Bratislava 841 02
  (from: 01/15/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Mária Kernová - podpredsedníčka
Saratovská 17
Bratislava 841 02
Until: 01/01/2003
  (from: 09/19/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Miloslav Kóňa - podpredseda
Partizánska 65
Nitra 949 01
  (from: 12/08/1998 until: 09/02/1999)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská 12
Bratislava 821 08
  (from: 04/11/2000 until: 01/14/2001)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská 154/12
Bratislava 821 08
Until: 01/01/2003
  (from: 09/19/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Pavol Krajč - člen
Ružová 513/50
Košice 040 11
Until: 01/01/2003
  (from: 09/19/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Juraj Kučera - člen
Slnečná 11
Banská Bystrica
  (from: 07/15/1998 until: 12/07/1998)
Ing. Juraj Kučera - člen
Slnečná 11
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/08/1998 until: 08/04/1999)
Ing. Kamil Kyselica - predseda a generálny riaditeľ
Štúrova 28
Svätý Jur 900 21
  (from: 12/08/1998 until: 10/04/1999)
Ing. Ján Labát
Gorazdova 35
Bratislava
  (from: 03/01/1993 until: 03/10/1996)
Ing. Ján Labát - člen
Gorazdova 35
Bratislava
  (from: 03/11/1996 until: 11/18/1996)
Ing. Viktor Magic
Bogorodická 7
Lučenec
  (from: 03/01/1993 until: 03/10/1996)
Ing. Viktor Magic - člen
Šrvrť M.R. Štefánika 7
Lučenec
  (from: 03/11/1996 until: 11/18/1996)
Ing. Pavol Mihalkovič
Hodákova 1
Bratislava
  (from: 08/01/1994 until: 03/10/1996)
Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava
  (from: 03/11/1996 until: 12/07/1998)
Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 05
  (from: 08/05/1999 until: 04/10/2000)
Ing. Miloslav Mlynár - člen
Kosatcová 6
Bratislava 841 07
  (from: 09/03/1999 until: 12/19/1999)
Ing. Pavol Ochotnický , CSc. - člen
Púpavová 692/11
Bratislava 841 04
  (from: 12/20/1999 until: 04/10/2000)
Ing. Pavol Ochotnický , CSc., - predseda
Púpavová 692/11
Bratislava 841 04
  (from: 04/11/2000 until: 01/14/2001)
Ing. Pavol Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava 841 03
Until: 01/01/2003
  (from: 09/19/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Vladimír Počkai - člen
Magurská 2
Košice 040 01
  (from: 11/19/1996 until: 08/18/1997)
Ing. Marián Sásik, , PhD.
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
Until: 01/01/2003
  (from: 09/19/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Ondrej Strnád , CSc.
Hanulova 3
Bratislava
  (from: 03/01/1993 until: 03/10/1996)
Ing. Ondrej Strnád , CSc. - člen
Hanulova 3
Bratislava
  (from: 03/11/1996 until: 11/18/1996)
Ing. Viliam Šindler
Za humnami 47
Nitra
  (from: 08/01/1994 until: 03/10/1996)
Ing. Viliam Šindler - člen
Za humnami 47
Nitra
  (from: 03/11/1996 until: 11/18/1996)
Mgr. Milan Šleboda - člen
Fedinova 18
Bratislava 851 01
  (from: 04/11/2000 until: 05/24/2000)
Ing. Ivan Švejna - člen
Jaselská 6
Zvolen 960 01
  (from: 04/11/2000 until: 09/18/2001)
Prof.Ing. Juraj Trnovský , CSc.
Bakošova 46
Bratislava 841 03
  (from: 05/25/2000 until: 01/14/2001)
František Wágner - podpredseda
249
Janova Lehota 966 24
  (from: 01/15/2001 until: 09/18/2001)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a k funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis. V rozsahu podľa čl. XIII. bodu 2. písm. b), c), e) stanov a.s. je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii, pripojí svoj podpis. S účinnosťou od 01.01.2003.
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. V rozsahu podľa čl. XXIII. bod 2. písm b) a bod 4. Stanov a.s. koná a podpisuje za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne ako prokurista spoločnosti.
  (from: 01/31/2002 until: 01/19/2003)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. V rozsahu čl. XXV ods. 2 písm. b/ koná a podpisuje za spoločnosť generálny riaditeľ.
  (from: 08/19/1997 until: 01/30/2002)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva a vo veciach vyhradených stanovami alebo uznesením predstavenstva súhlasným prejavom vôle jej predsedu - generálneho riaditeľa.
  (from: 03/01/1993 until: 08/18/1997)
Capital: 
100 001 070 Sk
  (from: 06/21/2001 until: 09/01/2003)
98 764 090 Sk
  (from: 06/20/2001 until: 06/20/2001)
77 767 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 06/19/2001)
21 667 000 Sk
  (from: 03/11/1996 until: 10/04/1999)
13 000 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 03/10/1996)
6 000 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 07/31/1994)
1 000 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 05/02/1993)
Shares: 
Number of shares: 78741
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 270 Sk
  (from: 06/21/2001 until: 09/01/2003)
Number of shares: 77767
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 270 Sk
  (from: 06/20/2001 until: 06/20/2001)
Number of shares: 77767
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 06/19/2001)
Number of shares: 21667
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1996 until: 10/04/1999)
Number of shares: 11050
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/11/1996 until: 04/23/1996)
Number of shares: 10617
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/11/1996 until: 04/23/1996)
Number of shares: 6630
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 03/10/1996)
Number of shares: 6370
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 03/10/1996)
Number of shares: 3060
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 07/31/1994)
Number of shares: 2940
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 07/31/1994)
Number of shares: 510
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 05/02/1993)
Number of shares: 490
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 05/02/1993)
Supervisory board: 
Mgr. Zoltán Antal - člen
Majstrovská 2702/3
Komárno 945 01
  (from: 05/25/2000 until: 01/14/2001)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 41
Prešov 080 01
  (from: 08/19/1997 until: 11/26/1998)
Mgr. Gabriela Bártová - člen
Malodunajská 17
Bratislava 821 07
Until: 06/28/2002
  (from: 01/15/2001 until: 08/07/2002)
Ing. Vladimír Beníček - člen
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava 841 05
  (from: 11/27/1998 until: 12/07/1998)
Ing. Vladimír Beníček - člen
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava 841 05
  (from: 12/08/1998 until: 09/02/1999)
Ing. Vladimír Beníček - predseda
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava 841 05
  (from: 08/19/1997 until: 11/26/1998)
Ing. Dalibor Dvorský - člen
Klariská 6
Bratislava 811 03
  (from: 09/03/1999 until: 12/19/1999)
JUDr. Daniela Gemerská - člen
Sibírska 37
Bratislava 831 02
  (from: 05/25/2000 until: 01/14/2001)
PharmDr. Dalibor Gergeľ , CSc. - člen
Šášovská 3016/6
Bratislava 851 01
  (from: 12/20/1999 until: 05/24/2000)
Ing. Pavel Hollý - člen
Rovniakova 4
Bratislava 851 02
  (from: 11/19/1996 until: 08/18/1997)
JUDr.Mgr. Denisa Jakúbeková - člen
Račianska 2
Bratislava 831 04
Until: 06/28/2002
  (from: 01/15/2001 until: 08/07/2002)
Ing. Igor Jelínek - predseda
Sokolíkova 19
Bratislava
  (from: 03/01/1993 until: 03/10/1996)
Ing. Igor Jelínek - predseda
Sokolíkova 19
Bratislava
  (from: 03/11/1996 until: 11/18/1996)
Ing. Miloslav Kóňa - člen
Partizánska 65
Nitra 949 01
  (from: 07/15/1998 until: 11/26/1998)
Ing. Július Kováčik - podpredseda
Trnavská cesta 154/12
Bratislava 821 08
  (from: 01/15/2001 until: 06/19/2001)
Ing. Martin Kožányi - podpredseda
Hanulova 7
Bratislava 841 01
  (from: 05/25/2000 until: 01/14/2001)
Mgr. Ján Krajčík - podpredseda
Bojná 545
Bojná 956 01
Until: 01/01/2003
  (from: 09/19/2001 until: 01/19/2003)
Ing. Kamil Kyselica - člen
Štúrova 28
Svätý Jur 900 21
  (from: 08/19/1997 until: 11/26/1998)
Ing. Kamil Kyselica - predseda
Štúrova 28
Svätý Jur 900 21
  (from: 11/19/1996 until: 08/18/1997)
Ing. Kamil Kyselica - predseda
Štúrova 28
Svätý Jur 900 21
  (from: 11/27/1998 until: 12/07/1998)
Ing. Ivan Majerčák - člen
Prešovská 30
Bratislava 821 08
  (from: 11/19/1996 until: 11/26/1998)
Ing. Ivan Majerčák - predseda
Prešovská 30
Bratislava 821 08
  (from: 12/08/1998 until: 09/02/1999)
RNDr. Jozef Majerčák - člen
Mukačevská 11
Prešov
  (from: 03/11/1996 until: 11/18/1996)
RNDr. Jozef Majerčák - podpredseda
Mukačevská 11
Prešov
  (from: 03/01/1993 until: 03/10/1996)
Ing. Peter Nedbal
M.Uhra 32
Trenčín
  (from: 03/01/1993 until: 03/10/1996)
Ing. Peter Nedbal - podpredseda
Piaristická 30
Trenčín
  (from: 03/11/1996 until: 11/18/1996)
Ing. Daniel Nedeliak - člen
Sadmelijská 7464/1
Bratislava 831 06
  (from: 12/20/1999 until: 05/24/2000)
Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda
Sadmelijská 7464/1
Bratislava 831 06
  (from: 09/03/1999 until: 12/19/1999)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
  (from: 06/20/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Pavol Ondriš - podpredseda
Segnáre 78
Bratislava 841 03
  (from: 06/20/2001 until: 09/18/2001)
Ing. Milan Smolár - podpredseda
Českoslov. Armády 241/12
Kremnica 967 01
  (from: 12/20/1999 until: 05/24/2000)
Mgr. Peter Stanček - predseda
Michala Chrásteka 645/9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 05/25/2000 until: 01/14/2001)
Mgr. Peter Stanček - predseda
Michala Chrásteka 645/9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 01/15/2001 until: 06/19/2001)
Ing. Ivan Šátek - člen
Rybárska brána 9
Bratislava 811 01
  (from: 08/19/1997 until: 11/26/1998)
Ing. Ivan Šátek - člen
Rybárska brána 9
Bratislava 811 01
  (from: 12/08/1998 until: 09/02/1999)
Ing. Ivan Šátek - podpredseda
Rybárska brána 9
Bratislava 811 01
  (from: 11/27/1998 until: 12/07/1998)
Ing. Bystrík Žák - predseda
Legionárska 39
Trenčín 911 01
  (from: 09/03/1999 until: 05/24/2000)
Mgr. Peter Stanček - predseda
Michala Chrásteka 645/9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/19/2001 until: 09/01/2003)
Ing. Elena Osuská - člen
Matejkova 7
Bratislava 841 05
From: 06/28/2002
  (from: 08/08/2002 until: 09/01/2003)
Mgr. Ján Krajčík - člen
545
Bojná 956 01
From: 01/01/2003
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
Other legal facts: 
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 947/2003, Nz 71408/2003 zo dňa 18.8.2003, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou RM - S Market, o.c.p., a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č.: 2586/B. Na spoločnosť RM - S Market, o.c.p., a.s. prešli všetky práva, záväzky a pohľadávky, a to známe i neznáme, celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom podľa § 33 ods. 2 Zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 19.8.2003 pod č. 600/232/103476/03. V y m a z u j e s a : z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť RM - Systém Slovakia, a.s., so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 31 343 384, zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 513/B.
  (from: 09/02/2003)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.1.1993 podľa ustanovení § 162, §163, §172 Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 03/01/1993 until: 09/01/2003)
Notárska zápisnica zo dňa 6.4.1993 N 52/93, Nz 51/93.
  (from: 05/03/1993 until: 09/01/2003)
Notárska zápisnica zo dňa 10.12.1993 pod číslom N 212/93, Nz 211/93, notárska zápisnica zo dňa 30.5.1994 pod číslom N 70/94, Nz 67/94. Valné zhromaždenie konané dňa 10.12.1993 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Ďalšiu zmenu stanov spoločnosti schválilo valné zhromaždenie konané dňa 30.5.1994. Priebeh valných zhromaždení bol osvedčený uvedenými notárskymi zápisnicami.
  (from: 08/01/1994 until: 09/01/2003)
Notárska zápisnica N 89/95, Nz 87/95 zo dna 25.5.1995 z valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom bol prijatý dodatok k stanovám spoločnosti.
  (from: 09/11/1995 until: 09/01/2003)
Notárska zápisnica zo dňa 29.11.1995 N 191/95 Nz 190/95.Notárska zápisnica zo dňa 19.1.1996 N 8/96, Nz 8/96, ktorej súčasťou sú aj nové stanovy spoločnosti. Priebeh valných zhromaždení bol osvedčený uvedenými notárskymi zápisnicami.
  (from: 03/11/1996 until: 09/01/2003)
Zápisnica z náhradného mimoriadneho zhromaždenia konaného dňa 21.3.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 53/96, Nz 53/96 spísaná dňa 21.3.1996 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov - nové stanovy.
  (from: 04/24/1996 until: 09/01/2003)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia dňa 7.11.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 185/96, Nz 185/96 napísanej notárom JUDr. Bauerom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/19/1996 until: 09/01/2003)
Dodatok k stanovám v časti sídlo spoločnosti, schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 16.1.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 23/97, Nz 23/97.
  (from: 01/28/1997 until: 09/01/2003)
Notárska zápisnica N 286/97, Nz 283/97 zo dňa 30.5.1997 a stanovy spoločnosti. zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.6.1997.
  (from: 08/19/1997 until: 09/01/2003)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 608/97, Nz 607/97 zo dňa 26.11. 1997. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 5.12.1997. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 2.6.1998.
  (from: 07/15/1998 until: 09/01/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 9.7.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 444/98, Nz 443/98 napísanej dňa 9.7.1998 notárom JUDr.Šikutovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady 21.7.1998.
  (from: 11/27/1998 until: 09/01/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava zo dňa 29.10.1998. Zápisnica z rokovania DR RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 29.10.1998. Zápisnica z rokovania DR RM-Systému Slovakia, a.s. konaného dňa 6.11.1998. Zápisnica z rokovania Predstavenstva RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 29.10.1998. Zápisnica z rokovania Predstavenstva RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 2.11.1998. Zápisnica z rokovania Predstavenstva RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 9.11.1998.
  (from: 12/08/1998 until: 09/01/2003)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 2.3.1999.
  (from: 08/05/1999 until: 09/01/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 30.7.1999 na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. Zápisnica z Dozornej rady konanej dňa 4.8.1999 na ktorej boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 09/03/1999 until: 09/01/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.9.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. Nz 318/99 napísanej dňa 14.9.1999 notárom JUDr. Potančokovou - bola schválená zmena stanov v úplnom znení. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava zo dňa 14.9.1999. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.9.1999. Zápisnica zo spoločného rokovania predstavenstva a dozornej rady spoločnosti zo dňa 22.9.1999.
  (from: 10/05/1999 until: 09/01/2003)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/99, Nz 528/99
  (from: 10/26/1999 until: 09/01/2003)
STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 10.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 652/99, Nz 651/99 zo dňa 10.12.1999. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.11.1999. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.12.1999.
  (from: 12/20/1999 until: 09/01/2003)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.1.2000, Zápisnica z dozornej rady zo dňa 1.2.2000. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 22.2.2000. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.3.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.3.2000.
  (from: 04/11/2000 until: 09/01/2003)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti RM-Systém Slovakia a.s. Bratislava zo dňa 6.4.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava zo dňa 7.4.2000
  (from: 05/25/2000 until: 09/01/2003)
Nové stanovy akciovej spoločnosti RM - Systém Slovakia, a.s. Bratislava schválené mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 15.12.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 620/00, Nz 619/00 zo dňa 15.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 18.10.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 21.12.2000. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 24.10.2000. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.01.2001.
  (from: 01/15/2001 until: 09/01/2003)
Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené riadnym valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 264/2001, Nz 261/2001 zo dňa 29.5.2001. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.6.2001. Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 301/2001, Nz 298/2001 zo dňa 18.6.2001.
  (from: 06/20/2001 until: 09/01/2003)
Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 305/2001, Nz 302/2001 zo dňa 19.6.2001.
  (from: 06/21/2001 until: 09/01/2003)
Dodatok č.1 k stanovám akciovej spoločnosti zo dňa 19.6.2001,schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 20.8.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 390/2001, Nz 387/2001 zo dňa 20.8.2001. Notárska zápisnica N 391/2001, Nz 388/2001 zo dňa 20.8.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.8.2001.. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.8.2001.
  (from: 09/19/2001 until: 09/01/2003)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh Číslo: UFT-004/2001/BCP zo dňa 21.12.2001, právoplatné a vykonateľné dňom 10.01.2002, o vydaní povolenia na vznik burzy cenných papierov s obchodným menom Slovenská burza cenných papierov, a.s. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčené do notárskej zápisnice č. N 391/2001, Nz 388/2001 dňa 20.8.2001, ktorým sa mení predmet činnosti a predchádzajúce obchodné meno RM-Systém Slovakia a.s. Bratislava.
  (from: 01/31/2002 until: 09/01/2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Deň zániku funkcie členov dozornej rady JUDr. Mgr. Denisy Jakúbekovej a Mgr. Gabriely Bártovej: 28.6.2002.
  (from: 08/08/2002 until: 09/01/2003)
Notárska zápisnica N 706/2002, Nz 681/2002 zo dňa 12.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené: termín vrátenia povolenia na vznik burzy cenných papierov vydaného Úradom pre finančný trh pod č.UFT - 004/2001/BCP dňa 21.12.2001 pre spoločnosť Slovenská burza cenných papierov, a.s. Úradu pre finančný trh v deň 31.12.2002, - zmena obchodného mena spoločnosti na RM - Systém Slovakia, a.s., zmena predmetu činnosti -podnikania, - personálne zmeny v štatutárnom orgáne - predstavenstve, - zmena stanov a.s. prijatím nových stanov a.s. S účinosťou k 01.01.2003 sa vymazuje obchodné meno Slovenská burza cenných papierov, a.s. S účinosťou od 01.01.2003 sa zapisuje obchodné meno RM - Systém Slovakia, a.s. Zánik funkcie členov predstavenstva: JUDr. Darina Huttová k 01.01.2003, Ing. Mária Kernová k 01.01.2003, Ing. Pavel Hladký k 01.01.2003, Ing. Igor Hornák, CSc. k 01.01.2003, Ing. Michal Horváth, CSc. k 10.10.2002, Ing. Július Kováčik k 01.01.2003, Ing. Pavol Krajč k 01.01.2003, Ing. Pavol Ondriš k 01.01.2003, Ing. Marián Sásik, PhD. k 01.01.2003.
  (from: 01/20/2003 until: 09/01/2003)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person