Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14958/B

Business name: 
TOP servis, s.r.o.
  (from: 09/13/1996 until: 03/07/2006)
Registered seat: 
Pluhová 50/A
Bratislava 831 03
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
Višňová 16
Bratislava 831 01
  (from: 07/03/2001 until: 12/16/2005)
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (from: 07/17/1998 until: 07/02/2001)
Továrenská 14
Bratislava 815 71
  (from: 05/12/1997 until: 07/16/1998)
Dolná 32
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/13/1996 until: 05/11/1997)
Identification number (IČO): 
36 009 539
  (from: 09/13/1996)
Date of entry: 
09/13/1996
  (from: 09/13/1996)
Person dissolved from: 
1.3.2006
  (from: 03/08/2006)
Date of deletion: 
03/08/2006
  (from: 03/08/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/08/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/13/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 09/13/1996 until: 03/07/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/13/1996 until: 03/07/2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/13/1996 until: 03/07/2006)
čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/13/1996 until: 03/07/2006)
poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba a poravy zabezpečovacích zariadení na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí vrátane inštalovania autoalarmov
  (from: 07/17/1998 until: 03/07/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 07/17/1998 until: 03/07/2006)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/17/1998 until: 03/07/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/29/1999 until: 03/07/2006)
Partners: 
GROUP 4 SECURITAS HOLDING /B/ B.V.
Prinsevinkenpark 2 2585 HJ
S- Gravenhage
Kingdom of the Netherlands
  (from: 08/13/1999 until: 07/02/2001)
SECURICOM Beteiligungs und Gebaudemanagement GmbH
Linzer Strasse 1/4 3003
Gablitz
Republic of Austria
  (from: 08/13/1999 until: 07/02/2001)
SECURITON INTERNATIONAL GmbH,
Linzer Str. 1/4
Gablitz 3003
Republic of Austria
  (from: 07/17/1998 until: 08/12/1999)
SECURITON INTERNATIONAL GmbH,
Linzer Str. 1/4
Gablitz 3003
Republic of Austria
  (from: 05/12/1997 until: 07/16/1998)
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Paasheuvelweg 31
Amsterdam Zuidoost BG 1105
Holandsko
  (from: 02/17/2005 until: 12/16/2005)
GROUP 4 SECURITAS HOLDING /B/ B.V.
Treubstraat 19/23
EH Rijswijk ZH 2288
Kingdom of the Netherlands
  (from: 07/03/2001 until: 02/16/2005)
MUDr. Milan Urbáni
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 08/12/1999)
MUDr. Milan Urbáni
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/12/1997 until: 07/16/1998)
ISS Facility Services spol. s r.o.
Pluhová 50/A
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
ISS Security, spol. s r.o.
Pluhová 50/A
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
Contribution of each member: 
SECURITON INTERNATIONAL GmbH,
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 07/16/1998)
MUDr. Milan Urbáni
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 07/16/1998)
SECURITON INTERNATIONAL GmbH,
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 08/12/1999)
MUDr. Milan Urbáni
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 08/12/1999)
GROUP 4 SECURITAS HOLDING /B/ B.V.
Amount of investment: 375 000 Sk Paid up: 375 000 Sk
  (from: 08/13/1999 until: 07/02/2001)
SECURICOM Beteiligungs und Gebaudemanagement GmbH
Amount of investment: 125 000 Sk Paid up: 125 000 Sk
  (from: 08/13/1999 until: 07/02/2001)
GROUP 4 SECURITAS HOLDING /B/ B.V.
  (from: 07/03/2001 until: 02/16/2005)
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 02/17/2005 until: 12/16/2005)
ISS Facility Services spol. s r.o.
Amount of investment: 470 000 Sk Paid up: 470 000 Sk
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
ISS Security, spol. s r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/03/2001 until: 03/07/2006)
Individual managing director
  (from: 03/29/1999 until: 07/02/2001)
konatelia
  (from: 09/13/1996 until: 03/28/1999)
Mgr. Milan Blaho
Švermová 55
Banská Bystrica
  (from: 03/29/1999 until: 08/12/1999)
Johann Laub
Kozičova 987/10
Bratislava
  (from: 05/12/1997 until: 03/28/1999)
Monika Mattová
Fedákova 22
Bratislava
  (from: 08/13/1999 until: 01/27/2003)
Monika Mattová
Fedákova 22
Bratislava
From: 05/19/1999
  (from: 01/28/2003 until: 03/07/2006)
Ing. Honor Ilavský
Poštová 6
Bratislava 811 06
From: 08/19/2005
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne alebo konateľ spolu s prokuristom.
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
V mene spoločnosti konajú konateľ a prokurista spoločne a nerozdielne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja obaja svoj podpis.
  (from: 07/03/2001 until: 12/16/2005)
V mene spoločnosti koná konateľ a prokurista, každý samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/29/1999 until: 07/02/2001)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/13/1996 until: 03/28/1999)
Procuration: 
Ladislav Bacigál
Slatinská 34
Bratislava 821 07
From: 12/17/2005
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
Ing. Soňa Kostrianová
Azovská 5
Bratislava 821 08
From: 12/17/2005
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
Monika Mattová
Fedáková 22
Bratislava
  (from: 03/29/1999 until: 07/02/2001)
Ing. Adriana Svitačová
Zvolenská 18
Martin 036 01
From: 05/01/2004
  (from: 05/01/2004 until: 12/16/2005)
Ing. Adriana Svitačová
Zvolenská 18
Martin 036 01
From: 05/01/2004 Until: 08/10/2005
  (from: 12/17/2005 until: 12/16/2005)
Ing. Ivo Krpelan
Veleslavín, Polní 786/10
Praha 6
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Šancova 15
Bratislava
  (from: 07/03/2001 until: 04/30/2004)
Ing. Ivo Krpelan
Veleslavín, Polní 786/10
Praha 6
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Šancova 15
Bratislava
Until: 05/01/2004
  (from: 05/01/2004 until: 04/30/2004)
V mene spoločnosti konajú konateľ a prokurista spoločne a nerozdielne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja obaja svoj podpis.
  (from: 05/01/2004 until: 03/07/2006)
Capital: 
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 01/28/2003 until: 03/07/2006)
500 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 01/27/2003)
100 000 Sk
  (from: 09/13/1996 until: 07/16/1998)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.3.2006, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ISS Facility Services spol. s r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 31 345 212, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti TOP servis, s.r.o. a bola schválená zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami ISS Facility Services spol. s r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 31 345 212 ( nástupnícka spoločnosť ) a ISS Automotive Services s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 35 824 450 ( zanikajúca spoločnosť ) a TOP servis, s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 36 009 539 ( zanikajúca spoločnosť ). Na základe uvedeného sa v celom rozsahu z obchodného registra v y m a z u j e obchodná spločnosť TOP servis, s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 36 009 539, zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 14958/B.
  (from: 03/08/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. Nz 389/96, zo dňa 3.9.1996, podľa §§ 57, a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/13/1996 until: 03/07/2006)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.3.1997 bol schválený dodatok č.1 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/12/1997 until: 03/07/2006)
Zápisnica z VZ zo dňa 26.1.1998, rozhodnutie zo dňa 8.4.1998, zmena SZ zo dňa 23.4.1998 v zmysle zák.č.11/98 ZZ.
  (from: 07/17/1998 until: 03/07/2006)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 4.11.1998. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30.11.1998. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.3.1999.
  (from: 03/29/1999 until: 03/07/2006)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 23.4.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.5.1999. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 28.5.1999.
  (from: 08/13/1999 until: 03/07/2006)
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2001. - Notárska zápisnica č. N 145/01, Nz 145/01 zo dňa 5.6.2001.
  (from: 07/03/2001 until: 03/07/2006)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. Nz 837/2002, dňa 13.11.2002.
  (from: 01/28/2003 until: 03/07/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 31.3.2004. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 300/04, Nz 27936/04 napísanej dňa 31.3.2004 notárom JUDr. Vlhom.
  (from: 05/01/2004 until: 03/07/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.08.2005.
  (from: 12/17/2005 until: 03/07/2006)
Legal successor: 
ISS Facility Services spol. s r.o.
Pluhová 50/A
Bratislava 831 03
  (from: 03/08/2006)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person