Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17726/B

Business name: 
BATIMAT s. r. o. v likvidácii
  (from: 01/13/2022)
BATIMAT s.r.o.
  (from: 08/05/1998 until: 01/12/2022)
Registered seat: 
Bulharská 70
Bratislava 821 04
  (from: 06/25/2013)
Závodná 3
Bratislava 822 05
  (from: 08/23/2001 until: 06/24/2013)
Trnavská 59
Bratislava 821 02
  (from: 08/05/1998 until: 08/22/2001)
Identification number (IČO): 
35 750 961
  (from: 08/05/1998)
Date of entry: 
08/05/1998
  (from: 08/05/1998)
Person dissolved from: 
1. 12. 2021
  (from: 01/13/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/05/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 08/05/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/05/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/05/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
  (from: 08/05/1998)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/25/2001)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 12/13/2001)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 12/13/2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/13/2001)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/13/2001)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/13/2001)
Partners: 
Ing. Monika Hatalová
Grösslingova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Monika Čmelíková
Grösslingova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/05/1998 until: 01/14/2001)
Ing. Monika Hatalová
Grösslingova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/15/2001 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Monika Hatalová
  (from: 02/25/2010 until: 05/23/2022)
Ing. Monika Hatalová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Monika Čmelíková
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/05/1998 until: 01/14/2001)
Ing. Monika Hatalová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/15/2001 until: 02/24/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/15/2001)
konatelia
  (from: 08/05/1998 until: 01/14/2001)
Ing. Tomáš Rybár
Alexyho 5
Bratislava 841 01
From: 11/01/2015
  (from: 11/11/2015)
Imrich Balogh
Medveďovej 17
Bratislava 851 04
  (from: 07/25/2001 until: 06/24/2013)
Imrich Balogh
Medveďovej 17
Bratislava 851 04
Until: 06/14/2013
  (from: 06/25/2013 until: 06/24/2013)
Ing. Monika Čmelíková
Grösslingova 18
Bratislava
  (from: 08/05/1998 until: 01/14/2001)
Ing. Monika Hatalová
Grösslingova 18
Bratislava
  (from: 01/15/2001 until: 06/24/2013)
Ing. Monika Hatalová
Grösslingova 18
Bratislava
Until: 06/14/2013
  (from: 06/25/2013 until: 06/24/2013)
Jaroslav Ukropec
Budovateľská 967/7
Stupava 900 31
From: 06/15/2013
  (from: 06/25/2013 until: 11/10/2015)
Jaroslav Ukropec
Budovateľská 967/7
Stupava 900 31
From: 06/15/2013 Until: 10/30/2015
  (from: 11/11/2015 until: 11/10/2015)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 01/15/2001)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 08/05/1998 until: 01/14/2001)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/25/2010)
200 000 Sk
  (from: 08/05/1998 until: 02/24/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/13/2022
  (from: 01/13/2022)
 Liquidators:
Ing. Tomáš Rybár
Janka Alexyho 5
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 01/13/2022
  (from: 01/13/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne (vykonávať v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti).
  (from: 01/13/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 255/98, Nz 254/98 zo dňa 18.5.1998 v súlade s § 57, 105-153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení zák.č. 11/1998 Z.z. spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 08/05/1998)
Notárska zápisnica č. N 290/01, Nz 290/01 zo dňa 17.5.2001.
  (from: 07/25/2001)
Notárska zápisnica č. N 501/, Nz 501/01 zo dňa 3.8.2001.
  (from: 08/23/2001)
Notárska zápisnica Nz 570/2001 spísaná dňa 6.12.2001 notárom JUDr. Kováčom, osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti.
  (from: 12/13/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.06.2013.
  (from: 06/25/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2015
  (from: 11/11/2015)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person