Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1543/B

Business name: 
PRO-DIVE s.r.o.
  (from: 10/15/1994)
PRO+FIT spol. s r.o.
  (from: 10/07/1991 until: 10/14/1994)
Registered seat: 
Dulovo nám. 12
Bratislava 821 08
  (from: 02/13/2010)
Exnárova 10
Bratislava 821 03
  (from: 04/25/2001 until: 02/12/2010)
Rezedová 1
Bratislava 821 01
  (from: 10/15/1994 until: 04/24/2001)
Záhumenná 306
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
  (from: 10/30/1992 until: 10/14/1994)
Vajanského 5
Bratislava
  (from: 10/07/1991 until: 10/29/1992)
Identification number (IČO): 
17 328 934
  (from: 10/07/1991)
Date of entry: 
10/07/1991
  (from: 10/07/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/07/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/30/1992)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/30/1992)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/30/1992)
vodná záchranná služba
  (from: 10/15/1994)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 09/16/2003)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/2003)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 09/16/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 09/16/2003)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/2003)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 09/16/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/16/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/2003)
organizovanie seminárov a školení
  (from: 09/16/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/16/2003)
vedenie učtovníctva
  (from: 09/16/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/2003)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 02/02/2017)
masérske služby
  (from: 10/15/1994 until: 02/01/2017)
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov - športové potápanie
  (from: 10/15/1994 until: 02/01/2017)
maloobchodná činnosť s rôznymi druhmi tovarov osobnej spotreby, výrobu a služby podnikateľských subjektov
  (from: 10/07/1991 until: 10/29/1992)
zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie alebo registrácia FMZO
  (from: 10/07/1991 until: 10/29/1992)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/07/1991 until: 10/29/1992)
poradenská činnosť pre tuzemské a zahraničné firmy v oblasti marketingu
  (from: 10/07/1991 until: 10/29/1992)
zastupovanie zahraničných firiem
  (from: 10/07/1991 until: 10/29/1992)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 10/15/1994 until: 02/01/2017)
Partners: 
Ladislav Hrušč
Vajanského nábr. 17
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Peter Horváth
Röntgenova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/25/2001 until: 02/12/2010)
Ing. Peter Horváth
Röntgenova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 04/24/2001)
Ing. Peter Horváth
Röntgenova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/10/1998 until: 07/27/1998)
Ing. Peter Horváth
Kapicova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/07/1991 until: 02/09/1998)
Ladislav Hrušč
Michalovská 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 04/24/2001)
Ladislav Hrušč
Michalovská 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/10/1998 until: 07/27/1998)
Marián Kočner
Pečianska 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/07/1991 until: 10/13/1994)
Róbert Korim
Pri starej prachárni 15
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 02/13/2010 until: 04/16/2010)
Róbert Korim
Jurigovo námestie 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 04/25/2001 until: 02/12/2010)
Róbert Korim
Jurigovo námestie 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 04/24/2001)
Róbert Korim
Jurigovo námestie 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 02/10/1998 until: 07/27/1998)
Róbert Korim
Jurigovo námestie 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 10/14/1994 until: 02/09/1998)
Ladislav Hrušč
Vajanského nábr. 17
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 04/25/2001 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ladislav Hrušč
( peňažný vklad )
  (from: 07/23/2011 until: 05/23/2022)
Ladislav Hrušč
Amount of investment: 265 600 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 265 600 EUR
  (from: 05/24/2022)
Marián Kočner
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/07/1991 until: 10/13/1994)
Ing. Peter Horváth
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/07/1991 until: 02/09/1998)
Róbert Korim
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/14/1994 until: 02/09/1998)
Ing. Peter Horváth
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/10/1998 until: 07/27/1998)
Róbert Korim
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 02/10/1998 until: 07/27/1998)
Ladislav Hrušč
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 02/10/1998 until: 07/27/1998)
Ing. Peter Horváth
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 04/24/2001)
Róbert Korim
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 04/24/2001)
Ladislav Hrušč
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 04/24/2001)
Ing. Peter Horváth
Amount of investment: 2 680 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 680 000 Sk
  (from: 04/25/2001 until: 01/19/2009)
Róbert Korim
Amount of investment: 2 680 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 680 000 Sk
  (from: 04/25/2001 until: 01/19/2009)
Ladislav Hrušč
Amount of investment: 2 640 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 640 000 Sk
  (from: 04/25/2001 until: 01/19/2009)
Ing. Peter Horváth
Amount of investment: 88 959,702583 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 88 959,702583 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 02/12/2010)
Róbert Korim
( peňažný vklad )
  (from: 01/20/2009 until: 02/12/2010)
Róbert Korim
Amount of investment: 88 959,702583 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 88 959,702583 EUR
  (from: 02/13/2010 until: 04/16/2010)
Ladislav Hrušč
Amount of investment: 87 631,945828 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 87 631,945828 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 02/12/2010)
Ladislav Hrušč
Amount of investment: 176 591,648411 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 176 591,648411 EUR
Lien: Záložné právo v prospech Ing. Petra Horvátha na zabezpečenie úhrady odplaty za prevod obchodného podielu podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 25.1.2010.
  (from: 02/13/2010 until: 04/16/2010)
Ladislav Hrušč
Amount of investment: 265 600 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 265 600 EUR
Lien: Záložné právo v prospech Ing. Petra Horvátha na zabezpečenie úhrady odplaty za prevod obchodného podielu podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 25.1.2010.
  (from: 04/17/2010 until: 07/22/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/02/2017)
konatelia
  (from: 10/30/1992 until: 02/01/2017)
konatelia
  (from: 10/07/1991 until: 10/29/1992)
Ladislav Hrušč
Vajanského nábr. 17
Bratislava 811 02
From: 02/10/1998
  (from: 05/24/2022)
Ing. Peter Horváth
Kapicova 13
Bratislava
  (from: 10/30/1992 until: 02/09/1998)
Ing. Peter Horváth
Röntgenova 4
Bratislava
  (from: 02/10/1998 until: 09/15/2003)
Ing. Peter Horváth
Röntgenova 4
Bratislava 851 01
From: 10/30/1992
  (from: 09/16/2003 until: 02/12/2010)
Ing. Peter Horváth
Röntgenova 4
Bratislava 851 01
From: 10/30/1992 Until: 01/21/2010
  (from: 02/13/2010 until: 02/12/2010)
Ladislav Hrušč
Michalovská 33
Košice
  (from: 02/10/1998 until: 09/15/2003)
Dr. Marián Kočner
Pečianska 17
Bratislava
  (from: 10/30/1992 until: 10/14/1994)
Róbert Korim
Jurigovo námestie 9
Bratislava
  (from: 10/15/1994 until: 02/09/1998)
Róbert Korim
Jurigovo námestie 9
Bratislava 841 05
  (from: 02/10/1998 until: 09/15/2003)
Róbert Korim
Jurigovo námestie 9
Bratislava 841 05
From: 10/15/1994
  (from: 09/16/2003 until: 02/12/2010)
Róbert Korim
Pri starej prachárni 15
Bratislava 831 04
From: 10/15/1994
  (from: 02/13/2010 until: 04/16/2010)
Róbert Korim
Pri starej prachárni 15
Bratislava 831 04
From: 10/15/1994 Until: 04/08/2010
  (from: 04/17/2010 until: 04/16/2010)
Ladislav Hrušč
Vajanského nábr. 17
Bratislava 811 02
From: 02/10/1998
  (from: 09/16/2003 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 10/30/1992)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Marián Kočner, riaditeľ spoločnosti a v jeho neprítomnosti Ing. Peter Horváth.
  (from: 10/07/1991 until: 10/29/1992)
Capital: 
265 600 EUR Paid up: 265 600 EUR
  (from: 04/17/2010)
265 551,350994 EUR Paid up: 265 551,350994 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/16/2010)
8 000 000 Sk Paid up: 8 000 000 Sk
  (from: 09/16/2003 until: 01/19/2009)
8 000 000 Sk
  (from: 04/25/2001 until: 09/15/2003)
200 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 04/24/2001)
100 000 Sk
  (from: 10/07/1991 until: 07/27/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.9.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (from: 10/07/1991)
Stary spis: S.r.o. 2833 Spoločnosť upravená zmenou spoločenskej zmluvy dňa 24.9.1992 v súlade s obchodným zákonom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2833
  (from: 10/30/1992)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 23.6.1994. Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 23.6.1994.
  (from: 10/14/1994)
Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 23.6.1994. Stary spis: S.r.o. 2833
  (from: 10/15/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.9.1997, na ktorom bol schválený prevod častí obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 2833
  (from: 02/10/1998)
Dodatok č. 4 zo dňa 29.6.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/28/1998)
Zvýšenie základného imania a zmena sídla odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 12.1.2001 a 2.4.2001. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.4.2001.
  (from: 04/25/2001)
Protokol z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2002, spoločenská zmluva zo dňa 16.12.2002.
  (from: 09/16/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2010.
  (from: 02/13/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2010.
  (from: 04/17/2010)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person