Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10149/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Benico, s.r.o.
  (from: 12/21/1995)
Registered seat: 
Popradskej Brigády 740/16, blok Narcis
Poprad 058 01
  (from: 06/04/1999)
Prievozská 6
Bratislava 841 05
  (from: 12/10/1997 until: 06/03/1999)
Kempelenova 3
Bratislava 841 05
  (from: 12/21/1995 until: 12/09/1997)
Identification number (IČO): 
31 614 914
  (from: 12/21/1995)
Date of entry: 
09/22/1994
  (from: 12/21/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovateľské, obstarávateľské a zastupiteľské služby v obchode
  (from: 12/21/1995)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/1995)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/21/1995)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 12/21/1995)
nákup a predaj tuhých palív, spotrebného materiálu, technických zariadení pre banský priemysel a hutníctvo
  (from: 12/21/1995)
výroba a predaj polypropylénových stúh, sáčkov a manžiet
  (from: 03/03/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/03/1997)
Partners: 
Jozef Dopirák
Podjavorinskej 24
Poprad
Slovak Republic
  (from: 06/04/1999)
Vladimír Fulmek
Štefánikova 98/66
Poprad
Slovak Republic
  (from: 07/30/1998 until: 06/03/1999)
Vladimír Fulmek
Štefánikova 98/66
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/10/1997 until: 07/29/1998)
Ľubica Šebestová
Levárska 3
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 03/03/1997 until: 12/09/1997)
Martin Žák
Kempelenova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/03/1997 until: 12/09/1997)
Martin Žák
Kempelenova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/21/1995 until: 03/02/1997)
Contribution of each member: 
Jozef Dopirák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/04/1999)
Martin Žák
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 03/02/1997)
Martin Žák
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/03/1997 until: 12/09/1997)
Ľubica Šebestová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1997 until: 12/09/1997)
Vladimír Fulmek
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/10/1997 until: 07/29/1998)
Vladimír Fulmek
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/30/1998 until: 06/03/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/10/1997)
konatelia
  (from: 03/03/1997 until: 12/09/1997)
Individual managing director
  (from: 12/21/1995 until: 03/02/1997)
Jozef Dopirák
Podjavorinskej 24
Poprad
  (from: 06/04/1999)
Vladimír Fulmek
Štefánikova 98/66
Poprad
  (from: 12/10/1997 until: 06/03/1999)
Ľubica Šebestová
Levárska 3
Bratislava 841 04
  (from: 03/03/1997 until: 12/09/1997)
Martin Žák
Kempelenova 3
Bratislava
  (from: 12/21/1995 until: 12/09/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 12/10/1997)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 03/03/1997 until: 12/09/1997)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/21/1995 until: 03/02/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/30/1998)
100 000 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 07/29/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. Nz 138/94 a jej dodatku č. Nz 222/94 podľa §§ 57 a 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.10.1995 bol schválený Dodatok č. 2 a 3 k zakladateľskej listine. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.10.1995 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 17059
  (from: 12/21/1995)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 86/97, Nz 84/97 dňa 24.2.1997 o prevode obchodného podielu. Spoločenská zmluva zo dňa 24.2.1997, ktorá nahrádza zakladateľskú listinu spoločnosti v znení dodatkov č. 1 až 5. Stary spis: S.r.o. 17059
  (from: 03/03/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konnaného dňa 24.11.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 376/97, Nz 317/97 spísanej dňa 26.11.1997 notárom JUDr. Miriam Bukovčakovou Stary spis: S.r.o. 17059
  (from: 12/10/1997)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 339/98, Nz 268/98 spísanej dňa 15.7.1998 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/30/1998)
Notárska zápisnica zo dňa 28.5.1999 č. N 247/99, Nz 243/99.
  (from: 06/04/1999)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person