Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  602/N

Business name: 
INTER QUATTRO, spol. s r.o. - v likvidácii
  (from: 09/21/1994 until: 04/07/1998)
INTER QUATTRO spol. s r.o.
  (from: 11/26/1991 until: 09/20/1994)
Registered seat: 
1390
Vojnice
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
Identification number (IČO): 
31 102 492
  (from: 11/26/1991)
Date of entry: 
11/26/1991
  (from: 11/26/1991)
Person dissolved from: 
8.4.1998
  (from: 11/26/1991)
Date of deletion: 
04/08/1998
  (from: 04/08/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (from: 04/08/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/1991)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, nákup a predaj, dreva, drevárskych výrobkov, poľovníckych potrie, originálne balených poživatín, potravín, nápojov, ovocia, zeleniny, nákladných a osobných motorových vozidiel, autosúčiastok a autopríslušenstva, pneumatík textilu, drogistického tovaru, kozmetiky, výrobkov zo skla, papiera a papierenských výrobkov, farebných kovov, výrobkov z farebných kovov, kože, stavebného materiálu, tabakových výrobkov, spotrebnej elektoriky, športových potrieb a hračiek
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
služby pri obhospodarovaní lesov, zalesňovania, pestovateľskej a ťažobnej činnosti, v poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej výrobe
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
nákup a predaj lesných drevín, semien a sadív, kŕmnych zmesí, produktov poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
sprostredkovanie poľovačiek a chytania rýb na území ČSFR a v zahraničí
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
poradenské služby v oblasti poľovníctva, chovu zveri, pestovania drevín, organizovanie výchovnovzdelávacích podujatí a výstav v uvedenej oblasti
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
prevádzanie sprievodcovských, ubytovacích a stravovacích činností
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
preparácia trofejí, zveri-odpredaj preparátov
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
spracovanie nekovového starého a zbytkového materiálu ojazdených pneumatík, vrátane výroby gumovej drte
  (from: 08/09/1993 until: 04/07/1998)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, nákup a predaj dreva, drevárskych výrobkov, poľovníckych potrieb, originálne balených poživatín, potravín, nápojov, ovocia, zeleniny, nákladných a osobných motorových vozidiel, autosúčiastok a autopríslušenstva, pneumatík, textilu, drogistického tovaru, kozmetiky, výrobkov zo skla, papiera a papierenských výrobkov, farebných kovov, výrobkov z farebných kovov, kože, stavebného materiálu, tabakových výrobkov, spotrebnej elektroniky, športových potrieb a hračiek
  (from: 10/29/1993 until: 04/07/1998)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 10/29/1993 until: 04/07/1998)
služby pri obhospodarovaní lesov, zalesňovania, pestovateľskej a ťažobnej činnosti, v poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej výrobe
  (from: 10/29/1993 until: 04/07/1998)
nákup a predaj lesných drevín, semien a sadív, kŕmnych zmesí, produktov poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 10/29/1993 until: 04/07/1998)
sprostredkovanie poľovačiek a chytania rýb na území SR a v zahraničí
  (from: 10/29/1993 until: 04/07/1998)
poradenské služby v oblasti poľovníctva, chovu zveri, pestovania drevín, organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí a výstav v uvedenej oblasti
  (from: 10/29/1993 until: 04/07/1998)
prevádzanie sprievodcovských, ubytovacích a stravovacích činností
  (from: 10/29/1993 until: 04/07/1998)
preparácia trofejí, zveri-odpredaj preparátov
  (from: 10/29/1993 until: 04/07/1998)
Partners: 
Igor Kondel
1390
Vojnice
Slovak Republic
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
Štefan Kubovčík
Hornozoborská 97
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
Štefan Shnierer
760
Vojnice
Slovak Republic
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
Karl Helmut Brockkötter
Sachsenstrasse 5
Greven
SRN
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
Contribution of each member: 
Karl Helmut Brockkötter
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
Igor Kondel
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
Štefan Shnierer
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
Štefan Kubovčík
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/21/1994 until: 04/07/1998)
konatelia
  (from: 11/26/1991 until: 09/20/1994)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 09/21/1994 until: 04/07/1998)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ spoločnosti Igor Kondel a jednateľ spoločnosti Štefan Schnierer.
  (from: 11/26/1991 until: 09/20/1994)
Capital: 
110 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 04/07/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Štefan Schnierer
760
Vojnice
  (from: 09/21/1994 until: 04/07/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.11.1991 podľa§ 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a podľa Zák.č. 173/88 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1702
  (from: 11/26/1991)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1. 6. 1993. Stary spis: S.r.o. 1702
  (from: 10/29/1993)
Ďalšie skutočnosti : Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 20.05.1994 o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu, a o jej vstupe do likvidácie. Stary spis: S.r.o. 1702
  (from: 09/21/1994)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k Z-2-1K 33/95 zo dňa 02.12.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.1997, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť zamietnutý pre nemajetnosť spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. S.r.o. 602/N v y m a z u j e sa dňom 08.04.1998 spoločnosť INTER QUATTRO, spol. s r.o. - v likvidácii so sídlom Vojnice 1390, IČO: 31 102 492.
  (from: 04/08/1998)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person