Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  13/B

Business name: 
Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik
  (from: 10/15/1992 until: 05/31/2001)
Registered seat: 
Matúškova 25
Bratislava 833 11
  (from: 07/01/1988 until: 05/31/2001)
Identification number (IČO): 
00 167 142
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
06/01/2001
  (from: 06/01/2001)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Ordinary capital: 
56 895 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 05/31/2001)
Other legal facts: 
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 13.11.1998 pod.č. 7636/1998 - 420, ktorým bol Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik zrušený dňom 31.12.98 bez likvidácie. Všetok majetok, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na nástupnícku organizáciu Výskumný ustav vinohradnícky a vinársky v zmysle súhlasu Daňového úradu Bratislava III zo dňa 17.12.1998. Súhlas Daňového úradu Bratislava III. zo dňa 17.12.1998 pod č.j. 602/230 - 102633/98 s výmazom podľa ust. § 33 ods. 2 zák.č. 511/1992 Zb. Vymazuje sa: Z obchodného registra v celom rozsahu Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátna podnik, so sídlom Matúškova 25, 833 11 Bratislava, IČO: 00 167 142 zapísaná v odd. Pš, vo vložke 13/B / predtým 25/B /.
  (from: 06/01/2001)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person