Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10666/B

Business name: 
SKF Slovensko spol. s r.o.
  (from: 03/22/1996)
Registered seat: 
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (from: 07/11/2015)
Identification number (IČO): 
31 438 636
  (from: 03/22/1996)
Date of entry: 
06/23/1993
  (from: 03/22/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/1996)
Objects of the company: 
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja: ložiská, diagnostické prístroje na ložiská, montážne a demontážne náradie na ložiská, hutný materiál, stroje a zariadenia
  (from: 03/22/1996)
vibračná diagnostika, nastavovanie súososti sústrojov
  (from: 03/17/2000)
konzultačno poradenská činnosť v oblasti ložísk
  (from: 03/17/2000)
vykonávanie školení, seminárov a kurzov
  (from: 03/17/2000)
kúpa a predaj mazív a mazacích systémov
  (from: 03/17/2000)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/24/2003)
prieskum trhu
  (from: 07/24/2003)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 06/17/2011)
Partners: 
SKF Eurotrade AB
Sven Wingquists Gata 2
Göteborg 415 50
Kingdom of Sweden
Other identification number : 556206-7610
  (from: 06/28/2022)
Contribution of each member: 
SKF Eurotrade AB
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/28/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/28/2022)
Ing. Karel Vinš
Bohúňova 1346/6
Praha 4 - Chodov 149 00
Česká republika
From: 03/14/2024
  (from: 04/05/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/11/1996)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/01/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou bola založená dňa 2.3.1993 vo forme notárskej zápisnice sp. zn. N 45/93, Nz 39/93 a dodatkom sp. zn. 57/93, Nz 49/93 zo dňa 18.3.1993 podľa § 105 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákon. Zmena zakladateľskej listiny spísaná vo forme notárskej zápisnici č. Nz 40/96 dňa 24.1.1996. Stary spis: S.r.o. 17592
  (from: 03/22/1996)
Notárska zápisnica č. Nz 40/96 zo dňa 24.1.1996. Stary spis: S.r.o. 17592
  (from: 11/11/1996)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 300/97 zo dňa 17.7.1997. Stary spis: S.r.o. 17592
  (from: 01/30/1998)
Notárska zápisnica Nz 426/98 zo dňa 22.10.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu zakladateľskej listiny v súlade so Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 05/10/1999)
Notárska zápisnica Nz 409/99 zo dňa 12.11.1999.
  (from: 03/17/2000)
Osvedčenie o rozhodnutí o zmene a dodatok k zakladateľskej listine vo forme not. záp. N 153/2000, Nz 153/2000 napísanej dňa 10.7.2000 notárom JUDr. Hunovou.
  (from: 08/25/2000)
Oznámenie oddelenia cudzineckej polície a pasovej služby Bratislava III., odboru hraničnej a cudzineckej polície Bratislava Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ č.p.: PPZ-87-9/CP-BA-III-2001 zo dňa 20.8.2001,
  (from: 09/20/2001)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 21. 10. 2002.
  (from: 07/24/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2007.
  (from: 11/22/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.05.2011.
  (from: 06/17/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2012.
  (from: 01/10/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.06.2015
  (from: 02/25/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2015.
  (from: 07/11/2015)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person