Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  76763/B

Business name: 
Allin bar s. r. o.
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
Registered seat: 
Špitálska 10
Bratislava 811 08
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
Identification number (IČO): 
46 407 324
  (from: 10/27/2011)
Date of entry: 
10/27/2011
  (from: 10/27/2011)
Person dissolved from: 
3.10.2014
  (from: 10/07/2014)
Date of deletion: 
10/07/2014
  (from: 10/07/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/07/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
počítačové služby
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
finančný leasing
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
činnosť podnikateľských. organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
reklamné a marketingové služby
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
fotografické služby
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
donášková služba
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
diskotekárska činnosť
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
prevádzkovanie uschovní batožín
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 11/08/2013 until: 10/06/2014)
Partners: 
Bc. Vojtech Agner
Grösslingova 63
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 10/27/2011 until: 11/07/2013)
Juraj Janec
Rustavieliho 5
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 11/08/2013 until: 08/15/2014)
Ing. Jiří Kozelský
Chabičovská 442
Velká Polom 747 64
Czech Republic
  (from: 10/27/2011 until: 11/07/2013)
Mgr. Vojtech Agner
Grösslingova 63
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 11/08/2013 until: 10/06/2014)
Contribution of each member: 
Bc. Vojtech Agner
  (from: 10/27/2011 until: 11/07/2013)
Mgr. Vojtech Agner
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 11/08/2013 until: 08/15/2014)
Ing. Jiří Kozelský
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 10/27/2011 until: 11/07/2013)
Juraj Janec
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 11/08/2013 until: 08/15/2014)
Mgr. Vojtech Agner
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/16/2014 until: 10/06/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/16/2014 until: 10/06/2014)
konatelia
  (from: 10/27/2011 until: 08/15/2014)
Ing. Jiří Kozelský
Chabičovská 442
Velká Polom 747 64
Česká republika
From: 10/27/2011
  (from: 10/27/2011 until: 11/07/2013)
Ing. Jiří Kozelský
Chabičovská 442
Velká Polom 747 64
Česká republika
From: 10/27/2011 Until: 10/15/2013
  (from: 11/08/2013 until: 11/07/2013)
Bc. Vojtech Agner
Grösslingova 63
Bratislava 811 09
From: 10/27/2011
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.10.2014 o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením. Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 953/2014, NZ 36291/2014, NCRls 37025/2014 zo dňa 3.10.2014 sa obchodná spoločnosť Allin bar s. r. o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 46 407 324, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 76763/B v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 10/07/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.10.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 10/27/2011 until: 10/06/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2013.
  (from: 11/08/2013 until: 10/06/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.07.2014.
  (from: 08/16/2014 until: 10/06/2014)
Zmluva o zlúčení zo dňa 10.09.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 1455/2014 Nz 33167/2014 NCRIs 33822/2014.
  (from: 09/13/2014 until: 10/06/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2014 o schválení zmluvy o zlúčení. Obchodná spoločnosť Allin bar s. r. o., so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 46 407 324, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 76763/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1512/2014, Nz 34176/2014, NCRls 34856/2014 zo dňa 19.09.2014 stáva právnym nástupcom spoločnosti MEDITERRANA ONE s. r. o a preberá celé jej imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky.
  (from: 09/23/2014 until: 10/06/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/13/2014 until: 10/06/2014)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/07/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Aston NEGO, s.r.o.
Hany Meličkovej 29
Bratislava 841 05
  (from: 09/13/2014)
MEDITERRANA ONE s.r.o.
Ivánska cesta 15A
Bratislava 821 04
  (from: 09/23/2014)
Legal successor: 
EP Solutions, s. r. o.
Suché mýto 19
Bratislava 811 03
  (from: 10/07/2014)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person