Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11608/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
FARMACEN, spol. s r.o.
  (from: 08/20/1996)
Registered seat: 
Moldavská 8/A
Košice 040 11
  (from: 09/06/2005)
Identification number (IČO): 
34 126 724
  (from: 08/20/1996)
Date of entry: 
08/30/1995
  (from: 08/20/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/20/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 08/20/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 08/20/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/20/1996)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
  (from: 07/31/1998)
poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a marketingových služieb v oblasti obchodu
  (from: 01/29/2003)
Partners: 
MIRAKL, a.s.
Križkova 9
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 07/01/2005)
Contribution of each member: 
MIRAKL, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/01/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/29/2003)
Ing. Adrián Vodilka
Tokajícka 18
Košice-Dargovských hrdinov 040 22
From: 05/05/2005
  (from: 07/01/2005)
MUDr. Miloslav Haščák
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 08/15/2005
  (from: 09/21/2005)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a svoje podpisové právo vykonáva tak, že k napísanému prípadne inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/06/2005)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/29/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.07.1995 v súlade s ust. §§ 56 - 75, § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 21.12.1995 a 13.06.1996. Dodatok č. 1 zo dňa 13.06.1996 a dodatok č. 2 zo dňa 13.06.1996 (zmena sídla z: Nitra, Škultétyho 5 na: Bratislava, Silvánska 27). Stary spis: S.r.o. 18564
  (from: 08/20/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 18.3.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 18564
  (from: 04/09/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.8.1997, na ktorom bol shcválený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 18564
  (from: 09/19/1997)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na val- nom zhromaždení konanom dňa 9.10.1997. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10.10.1997. Stary spis: S.r.o. 18564
  (from: 01/26/1998)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 19.3.1998. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 24.3.1998.
  (from: 07/31/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.4.1998. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 23.4.1998.
  (from: 10/23/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.2.2000 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Notárska zápisnica Nz 72/2000 zo dňa 25.2.2000.
  (from: 03/02/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 155/00, Nz 155/00 spísanej dňa 23.2.2000 notárom JUDr. Danielou Šikulovou.
  (from: 04/27/2000)
Notárska zápisnica č. Nz 81/2002 zo dňa 6.9.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny, o ukončení výkonu funkcie konateľa a udelení prokúry. Rozhodnutie spoločníka o odvolaní konateľa zo dňa 6.9.2002.
  (from: 01/29/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.4.2005 - prevod obchodného podielu. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.5.2005 - zánik funkcie konateľa Petra Pospíšila dňa 5.5.2005.
  (from: 07/01/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 15.8.2005.
  (from: 09/06/2005)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person