Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11610/B

Business name: 
MEDICEN, spol. s r.o.
  (from: 08/22/1996 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Jána Smreka 5
Bratislava
  (from: 08/22/1996 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
34 126 252
  (from: 08/22/1996)
Date of entry: 
08/23/1995
  (from: 08/22/1996)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/22/1996)
Objects of the company: 
ochrana majetku a osôb
  (from: 12/12/1997 until: 08/13/1998)
detektívne služby
  (from: 12/12/1997 until: 08/13/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/22/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/22/1996 until: 11/23/2021)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
  (from: 08/14/1998 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Štefan Chrenko
Jána Smreka 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/12/1997 until: 08/13/1998)
Ing. Štefan Chrenko
Jána Smreka 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/19/1997 until: 12/11/1997)
Ing. Štefan Chrenko
Jána Smreka 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Jarmila Chrenková
Jána Smreka 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/14/1998 until: 02/29/2000)
Jarmila Chrenková
Jána Smreka 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/12/1997 until: 08/13/1998)
Pharm. Dr. Dušan Mäsiar
Silvánska 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Martin Šiška
Medveďovej 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Ing. Viera Šišková
Medveďovej 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Mgr. Miroslav Štefanica
Ľudovíta Fullu 46
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/14/1998 until: 02/29/2000)
Mgr. Miroslav Štefanica
Ľudovíta Fullu 46
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/12/1997 until: 08/13/1998)
Ing. Štefan Chrenko
Jána Smreka 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/14/1998 until: 11/23/2021)
Jarmila Chrenková
Jána Smreka 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/01/2000 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Viera Šišková
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Martin Šiška
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Pharm. Dr. Dušan Mäsiar
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Ing. Štefan Chrenko
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Ing. Štefan Chrenko
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/19/1997 until: 12/11/1997)
Ing. Štefan Chrenko
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 12/12/1997 until: 08/13/1998)
Jarmila Chrenková
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/12/1997 until: 08/13/1998)
Mgr. Miroslav Štefanica
Amount of investment: 24 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 24 000 Sk
  (from: 12/12/1997 until: 08/13/1998)
Ing. Štefan Chrenko
Amount of investment: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 102 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 11/23/2021)
Jarmila Chrenková
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 02/29/2000)
Mgr. Miroslav Štefanica
Amount of investment: 48 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 48 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 02/29/2000)
Jarmila Chrenková
Amount of investment: 98 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 98 000 Sk
  (from: 03/01/2000 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/19/1997 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Pharm. Dr. Dušan Mäsiar
Silvánska 27
Bratislava
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Ing. Viera Šišková
Medveďovej 17
Bratislava
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Mgr. Miroslav Štefanica
Ľudovíta Fullu 46
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 08/13/1998)
Ing. Štefan Chrenko
Jána Smreka 5
Bratislava
  (from: 08/22/1996 until: 11/23/2021)
Jarmila Chrenková
Jána Smreka 5
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/19/1997 until: 11/23/2021)
Menom spoločnosti koná každý konateľ samo- statne.
  (from: 08/22/1996 until: 09/18/1997)
Procuration: 
JUDr. Marta Srncová
Andreja Mráza 2
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 11/23/2021)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 11/23/2021)
100 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 08/13/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.07.1995 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvy o prevode obchodných podielov uzatvorené dňa 29.01.1996 a 13.06.1996. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti zo dňa 13.06.1996. Stary spis: S.r.o. 18566
  (from: 08/22/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.8.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 18566
  (from: 09/19/1997 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.10.1997, na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu, rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti a udelenie prokúry. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 10.10.1997. Stary spis: S.r.o. 18566
  (from: 12/12/1997 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.1998, na ktorom bola schválená zmena predmetu činnosti a zvýšenie základného imania. Dodatok o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 24.3.1998 v súlade s ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z. Zápisnica z valného zhromaždnenia konaného dňa 20.4.1998. Dodatok o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 23.4.1998.
  (from: 08/14/1998 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.2.2000, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.2.2000.
  (from: 03/01/2000 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 32/01-56 zo dňa 14.11.2001, ktorým súd 1. JUDr. Martu Vicenovú, advokátku zbavil funkcie predbežného správcu, 2. vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MEDICEN, spol. s r.o., Jána Smreka 5, 841 08 Bratislava, IČO: 34 126 525, 3. za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Martu Vicenovú, advokátku, Záhorácka 58, 901 01 Malacky.
  (from: 11/29/2001 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 8K 32/01-159 zo dňa 14.4.2003 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Marti Vicenovú, advokátku. Záhorácka 58, 901 01 Malacky. Za nového správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Petra Lenského, advokáta, Svätoplúkova 25, 821 08 Bratislava.
  (from: 05/02/2003 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24.11.2011, č.k. 8K32/2001- 493 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.12.2011 súd rozhodol o zániku funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Lenského, advokáta, Svätoplukova 25, Bratislava. Za nového správcu konkurznej podstaty ustanovil Slovenskú správcovskú a reštrukturalizačnú, k.s. so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, značka S1240.
  (from: 03/29/2012 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.1.2012, č.k. 33Exre/20/2012, právoplatné dňa 5.3.2012.
  (from: 03/29/2012 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.03.2019, sp. zn. 8K/32/2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.05.2019 súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušuje o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/24/2019 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person