Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  516/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
  (from: 03/16/1972)
Registered seat: 
Tatranská 126
Smižany 053 11
  (from: 01/09/2003)
Identification number (IČO): 
00 204 251
  (from: 03/16/1972)
Date of entry: 
03/16/1972
  (from: 03/16/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/16/1972)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 05/19/1993)
poskytovanie služieb členom družstva v rozsahu podľa stanov družstva
  (from: 05/19/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/19/1993)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/10/2022)
služby verejného stravovania
  (from: 05/19/1993)
výroba chleba a pečiva
  (from: 05/19/1993)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/10/2022)
výroba mäsa a mäsových výrobkov a predaj
  (from: 05/19/1993)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb
  (from: 05/19/1993)
výroba kovových výrobkov a zámočníctvo
  (from: 05/19/1993)
Pohostinská činnosť
  (from: 05/10/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/10/2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/10/2022)
služby s mechanizmami
  (from: 01/09/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/14/2013)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/10/2022)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 05/10/2022)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 05/10/2022)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 05/10/2022)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/10/2022)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 05/10/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/1993)
Ing. Róbert Pukluš - člen predstavenstva
Hurbanova 2080/11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013)
Peter Šuhajda - člen predstavenstva
Topoľová 1073/28
Smižany 053 11
From: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013)
Ing. Rudolf Uhliar - Chairman of the Board of Directors
Považská 3524/20
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023)
Ing. Ľuboš Bajtoš - Vice-chairman of the Board of Directors
Námestie slobody 250/14
Spišský Štvrtok 053 14
From: 03/24/2023
  (from: 05/11/2023)
Mária Rerková - Member of the Board of Directors
Slovenského raja 164/33
Smižany 053 11
From: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/19/1993)
Supervisory board: 
Mgr. Ján Račko
Teplička 118
Teplička nad Hornádom 052 01
From: 03/09/2018
  (from: 04/06/2018)
Jozef Strela
Gustáva Bartscha 516/3
Spišské Tomášovce 052 01
From: 03/09/2018
  (from: 04/06/2018)
Ing. Štefan Zekucia
Hollého 709/22
Smižany 053 11
From: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023)
Registered capital: 
618 184 EUR
  (from: 05/11/2023)
Basic member contribution: 
1 328 EUR
  (from: 09/23/2010)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák.č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi 22.3.1991.
  (from: 03/16/1972)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 21.11. 1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 18.12.1992, v súlade s ust. zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/19/1993)
Zmeny stanov družstva schválené čiastkovými členskými schôdzami v dňoch 29.7.- 4.8.1993. Doplnenie stanov družstva schválené výročnou členskou schôdzou dňa 17.2.1995.
  (from: 12/01/1995)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 14.2.1997.
  (from: 06/16/1997)
Zmena stanov družstva zo dňa 18.2.2000.
  (from: 11/10/2000)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi dňa 22.5.2002.
  (from: 01/09/2003)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 21.11.2002. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 5.12.2002.
  (from: 11/05/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person