Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  516/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
  (from: 03/16/1972)
Registered seat: 
Tatranská 126
Smižany 053 11
  (from: 01/09/2003)
Smižany 053 11
  (from: 05/19/1993 until: 01/08/2003)
Smižany
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
Identification number (IČO): 
00 204 251
  (from: 03/16/1972)
Date of entry: 
03/16/1972
  (from: 03/16/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/16/1972)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 05/19/1993)
poskytovanie služieb členom družstva v rozsahu podľa stanov družstva
  (from: 05/19/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/19/1993)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/10/2022)
služby verejného stravovania
  (from: 05/19/1993)
výroba chleba a pečiva
  (from: 05/19/1993)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/10/2022)
výroba mäsa a mäsových výrobkov a predaj
  (from: 05/19/1993)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb
  (from: 05/19/1993)
výroba kovových výrobkov a zámočníctvo
  (from: 05/19/1993)
Pohostinská činnosť
  (from: 05/10/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/10/2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/10/2022)
služby s mechanizmami
  (from: 01/09/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/14/2013)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/10/2022)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 05/10/2022)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 05/10/2022)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 05/10/2022)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/10/2022)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 05/10/2022)
výroba stavebno - stolárska a tesárska
  (from: 05/19/1993 until: 05/09/2022)
výroba kožených výrobkov a šitie obuvi
  (from: 05/19/1993 until: 09/28/2012)
nákup a predaj mäsa, mäsových výrobkov, údenín, doplnkového potravinárskeho tovaru
  (from: 05/19/1993 until: 05/09/2022)
spracovanie kameňa
  (from: 05/19/1993 until: 09/28/2012)
nákup a predaj potravín, textilu, obuvi, kožiarskych výrobkov, priemyselného tovaru
  (from: 05/19/1993 until: 05/09/2022)
domáce potreby, drobný tovar, plasty a výrobky z plastov
  (from: 05/19/1993 until: 05/09/2022)
výroba zemiakových lupienkov
  (from: 05/19/1993 until: 05/09/2022)
výroba tovaru z plastov
  (from: 05/19/1993 until: 09/28/2012)
osobná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 05/19/1993 until: 05/09/2022)
výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
výroba, spracovanie a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
obchodná činnosť v rámci ktorej družstvo obchoduje s vlastným vyrobeným a nakúpeným tovarom tiež vo svojich zariadeniach
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
reštauračná činnosť - vo vlastných zariadeniach
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
hospodárska činnosť - nákladná doprava, investičná výstavba, drevovýroba, kovovýroba, maliarske práce, kooperačná činnosť /skladovanie zemiakov, suška, výroba krmív/, inžiniersko-geologické a hydrogeologické prieskumné práce, podológia, ťažba a spracovanie kameňa, piesku a dolomického vápenca, šitie zvrškov obuvi, výroba elektronických súčiastok a zariadení, vykonávanie agrochemických, pôdnych a biochemických rozborov v agrolaboratóriu, vlastná veterinárna služba, zámočnícke práce, remeselnícke práce, práce poťahmi, dropagačná činnosť a natáčanie videozáznamov
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/1993)
Managing board
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
Ing. Róbert Pukluš - člen predstavenstva
Hurbanova 2080/11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013)
Peter Šuhajda - člen predstavenstva
Topoľová 1073/28
Smižany 053 11
From: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013)
Ing. Rudolf Uhliar - Chairman of the Board of Directors
Považská 3524/20
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023)
Ing. Ľuboš Bajtoš - Vice-chairman of the Board of Directors
Námestie slobody 250/14
Spišský Štvrtok 053 14
From: 03/24/2023
  (from: 05/11/2023)
Mária Rerková - Member of the Board of Directors
Slovenského raja 164/33
Smižany 053 11
From: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023)
Ján Bendík - člen
Hollého 861/32
Smižany
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Eva Britaňáková - člen
Slovenského raja 76/4
Spišské Tomášovce
  (from: 11/12/1998 until: 06/10/2004)
Eva Britaňáková - člen predstavenstva
Slovenského Raja 76/4
Spišské Tomášovce
  (from: 06/11/2004 until: 04/15/2008)
Eva Britaňáková - člen predstavenstva
Slovenského Raja 76/4
Spišské Tomášovce
Until: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Ing. Dana Dominiková - člen
Za Kaštieľom 1308/2
Smižany 053 11
From: 04/04/2008
  (from: 05/07/2008 until: 04/02/2019)
Ing. Dana Dominiková - člen
Za Kaštieľom 1308/2
Smižany 053 11
From: 04/04/2008 Until: 02/09/2019
  (from: 04/03/2019 until: 04/02/2019)
Ing. Ján Dutko - člen
254
Teplička
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Ing. Ján Dutko - podpredseda
254
Teplička
  (from: 11/05/2003 until: 12/08/2003)
Ing. Ján Dutko - podpredseda
254
Teplička
From: 12/17/2002
  (from: 12/09/2003 until: 04/15/2008)
Ing. Ján Dutko - podpredseda
254
Teplička
From: 12/17/2002 Until: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Ing. Ján Dutko - podpredseda predstavenstva
254
Teplička 052 01
From: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/05/2018)
Ing. Ján Dutko - podpredseda predstavenstva
254
Teplička 052 01
From: 03/07/2008 Until: 03/09/2018
  (from: 04/06/2018 until: 04/05/2018)
Agnesa Dutková - člen
20
Teplička
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Mária Fabiánová - člen
Mojmírova 1024/25
Smižany
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Vladimír Filip - člen
Budovateľská 22
Smižany
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Vladimír Filip - člen
Lipova 22
Smižany
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 12/08/2003)
Vladimír Filip - člen
Lipová 892/22
Smižany 053 11
From: 04/04/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/03/2013)
Vladimír Filip - člen
Lipová 892/22
Smižany 053 11
From: 04/04/2008 Until: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013 until: 05/03/2013)
Vladimír Filip - člen predstavenstva
Lipová 892/22
Smižany 053 11
From: 12/05/2002
  (from: 06/11/2004 until: 04/15/2008)
Vladimír Filip - člen predstavenstva
Lipová 892/22
Smižany 053 11
From: 12/05/2002 Until: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Peter Gánovský - člen
Pribinova 1104/17
Smižany 053 11
From: 04/04/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/03/2013)
Peter Gánovský - člen
Pribinova 1104/17
Smižany 053 11
From: 04/04/2008 Until: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013 until: 05/03/2013)
Marián Grečko - člen
Tr. 1. mája 35
Spišská Nová Ves
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Ing. Ján Greš - člen
Nálepkova 52
Smižany
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Ing. Ján Greš - podpredseda
Nálepkova 52
Smižany
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Ján Hamrák - člen
Tkáčska 13/5
Spišská Nová Ves
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Ivan Handlovič - člen
Lipová 11/14
Spišská Nová Ves
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Ľuboš Hrušovský - člen
Lipová 13
Smižany
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Eva Jerdoneková - člen
Smreková 65
Smižany
  (from: 11/05/2003 until: 12/08/2003)
Eva Jerdoneková - člen
Smreková 65
Smižany
From: 12/05/2002
  (from: 12/09/2003 until: 06/10/2004)
Eva Jerdoneková - člen predstavenstva
Smreková 533/65
Smižany
From: 12/05/2002
  (from: 06/11/2004 until: 04/15/2008)
Eva Jerdoneková - člen predstavenstva
Smreková 533/65
Smižany
From: 12/05/2002 Until: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Eva Jerdoneková - člen predstavenstva
Smreková 533/65
Smižany 053 11
From: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 05/03/2013)
Eva Jerdoneková - člen predstavenstva
Smreková 533/65
Smižany 053 11
From: 03/07/2008 Until: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013 until: 05/03/2013)
Jozef Jochman - člen
Rázusova 4
Smižany
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Ing. Juraj Kalafut - člen
Ružová 5
Smižany
  (from: 11/12/1998 until: 06/10/2004)
Ing. Juraj Kalafut - člen predstavenstva
Ružová 957/5
Smižany
  (from: 06/11/2004 until: 04/15/2008)
Ing. Juraj Kalafut - člen predstavenstva
Ružová 957/5
Smižany
Until: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Ing. Juraj Kalafut - člen predstavenstva
Ružová 957/5
Smižany 053 11
From: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 05/03/2013)
Ing. Juraj Kalafut - člen predstavenstva
Ružová 957/5
Smižany 053 11
From: 03/07/2008 Until: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013 until: 05/03/2013)
Františka Kiššová - člen
Slovenského raja 37/240
Spišské Tomášovce
  (from: 11/05/2003 until: 12/08/2003)
Františka Kiššová - člen
Slovenského raja 37/240
Spišské Tomášovce
From: 12/05/2002
  (from: 12/09/2003 until: 06/10/2004)
Františka Kiššová - člen predstavenstva
Slovenského Raja 240/37
Spišské Tomášovce
From: 12/05/2002
  (from: 06/11/2004 until: 04/15/2008)
Františka Kiššová - člen predstavenstva
Slovenského Raja 240/37
Spišské Tomášovce
From: 12/05/2002 Until: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Milan Kostelník - člen
Smižanská 145
Spišské Tomášovce
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Mária Krempaská - člen
Rázusova 5
Smižany
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Michal Lačný - člen
210
Teplička
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Anna Mozgová - člen
Ružová 5
Smižany
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Rudolf Pecha - člen
264
Spišské Tomášovce
  (from: 05/19/1993 until: 06/15/1997)
Jaroslav Prokein - člen
P. Jilemnického 2352/11
Spišská Nová Ves
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Ján Račko - člen
Teplička 118
Teplička nad Hornádom 052 01
From: 04/04/2008
  (from: 05/07/2008 until: 09/13/2013)
Mgr. Ján Račko - člen
Teplička 118
Teplička nad Hornádom 052 01
From: 04/04/2008
  (from: 09/14/2013 until: 04/05/2018)
Mgr. Ján Račko - člen
Teplička 118
Teplička nad Hornádom 052 01
From: 04/04/2008 Until: 03/09/2018
  (from: 04/06/2018 until: 04/05/2018)
Kurt Schmögner - člen
Okružná 17
Smižany
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Kurt Schmögner - člen
Okružná 888/17
Smižany
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Ing. František Staroň - podpredseda
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
Ing. František Staroň - podpredseda
Družstevná 37
Harichovce
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Ladislav Štrauch - člen
Lipova 6
Smižany
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
Ján Timko - člen
63
Teplička
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Ing. Ján Uhliar - člen
Považská 19
Spišská Nová Ves
  (from: 11/05/2003 until: 12/08/2003)
Ing. Ján Uhliar - člen
Považská 19
Spišská Nová Ves
From: 12/05/2002
  (from: 12/09/2003 until: 06/10/2004)
Ing. Ján Uhliar - člen predstavenstva
Považská 2672/19
Spišská Nová Ves
From: 12/05/2002
  (from: 06/11/2004 until: 04/15/2008)
Ing. Ján Uhliar - člen predstavenstva
Považská 2672/19
Spišská Nová Ves
From: 12/05/2002 Until: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Terézia Valenčíková - člen
211
Spišské Tomášovce
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Mikuláš Vansáč - člen
Topoľova 26
Smižany
Until: 12/05/2002
  (from: 11/12/1998 until: 11/04/2003)
František Vartovník - člen
Sládkovičova 8
Smižany
  (from: 05/19/1993 until: 06/15/1997)
Ing. Anton Vidiš - predseda
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
Ing. Štefan Zakucia - predseda predstavenstva
Hollého 709/22
Smižany 053 11
From: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 06/18/2008)
Ing. Štefan Zekucia - predseda
Hollého 22/709
Smižany
  (from: 06/16/1997 until: 06/10/2004)
Ing. Štefan Zekucia - predseda
Ružová 5
Smižany
  (from: 05/19/1993 until: 06/15/1997)
Ing. Štefan Zekucia - predseda družstva
Hollého 709/22
Smižany
  (from: 06/11/2004 until: 04/15/2008)
Ing. Štefan Zekucia - predseda družstva
Hollého 709/22
Smižany
Until: 03/07/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Mária Zekuciová - člen
22
Teplička
  (from: 05/19/1993 until: 11/11/1998)
Ing. Štefan Zekucia - predseda predstavenstva
Hollého 709/22
Smižany 053 11
From: 03/07/2008 Until: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023 until: 05/10/2023)
MVDr. Emília Tarbajová - člen
Ružová 957/5
Smižany 053 11
From: 04/04/2008 Until: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023 until: 05/10/2023)
Anna Vansáčová - člen predstavenstva
Topoľová 1203/26
Smižany 053 11
From: 03/01/2013 Until: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023 until: 05/10/2023)
Ing. Ľuboš Bajtoš - člen predstavenstva
Námestie slobody 250/14
Spišský Štvrtok 053 14
From: 03/01/2013 Until: 03/24/2023
  (from: 05/11/2023 until: 05/10/2023)
Eva Jerdoneková - člen
Smreková 533/65
Smižany 053 11
From: 03/09/2018 Until: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023 until: 05/10/2023)
Ing. Rudolf Uhliar - podpredseda predstavenstva
Považská 3524/20
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/26/2018 Until: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023 until: 05/10/2023)
Ing. Štefan Zekucia - predseda predstavenstva
Hollého 709/22
Smižany 053 11
From: 03/07/2008
  (from: 06/19/2008 until: 05/10/2023)
Ing. Rudolf Uhliar - podpredseda predstavenstva
Považská 3524/20
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/26/2018
  (from: 04/06/2018 until: 05/10/2023)
Ing. Ľuboš Bajtoš - člen predstavenstva
Námestie slobody 250/14
Spišský Štvrtok 053 14
From: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013 until: 05/10/2023)
MVDr. Emília Tarbajová - člen
Ružová 957/5
Smižany 053 11
From: 04/04/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/10/2023)
Anna Vansáčová - člen predstavenstva
Topoľová 1203/26
Smižany 053 11
From: 03/01/2013
  (from: 05/04/2013 until: 05/10/2023)
Eva Jerdoneková - člen
Smreková 533/65
Smižany 053 11
From: 03/09/2018
  (from: 04/06/2018 until: 05/10/2023)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/19/1993)
Predseda družstva je oprávnený konať v mene družstva vo všetkých veciach. Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda práva a preberá záväzky podpisuje predseda JRD, v čase jeho neprítomnosti podpredseda JRD.
  (from: 03/16/1972 until: 05/18/1993)
Supervisory board: 
Mgr. Ján Račko
Teplička 118
Teplička nad Hornádom 052 01
From: 03/09/2018
  (from: 04/06/2018)
Jozef Strela
Gustáva Bartscha 516/3
Spišské Tomášovce 052 01
From: 03/09/2018
  (from: 04/06/2018)
Ing. Štefan Zekucia
Hollého 709/22
Smižany 053 11
From: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023)
Mária Rerková
Slovenského Raja 164/33
Smižany 053 11
From: 03/09/2018 Until: 03/17/2023
  (from: 05/11/2023 until: 05/10/2023)
Mária Rerková
Slovenského Raja 164/33
Smižany 053 11
From: 03/09/2018
  (from: 04/06/2018 until: 05/10/2023)
Registered capital: 
618 184 EUR
  (from: 05/11/2023)
679 272 EUR
  (from: 04/06/2018 until: 05/10/2023)
707 824 EUR
  (from: 05/04/2013 until: 04/05/2018)
720 308 EUR
  (from: 09/23/2010 until: 05/03/2013)
25 000 000 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 09/22/2010)
29 960 000 Sk
  (from: 05/19/1993 until: 06/15/1997)
Basic member contribution: 
1 328 EUR
  (from: 09/23/2010)
40 000 Sk
  (from: 05/19/1993 until: 09/22/2010)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák.č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi 22.3.1991.
  (from: 03/16/1972)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 21.11. 1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 18.12.1992, v súlade s ust. zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/19/1993)
Zmeny stanov družstva schválené čiastkovými členskými schôdzami v dňoch 29.7.- 4.8.1993. Doplnenie stanov družstva schválené výročnou členskou schôdzou dňa 17.2.1995.
  (from: 12/01/1995)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 14.2.1997.
  (from: 06/16/1997)
Zmena stanov družstva zo dňa 18.2.2000.
  (from: 11/10/2000)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi dňa 22.5.2002.
  (from: 01/09/2003)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 21.11.2002. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 5.12.2002.
  (from: 11/05/2003)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person