Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  282/P

Business name: 
Družstvo podielnikov Lomné
  (from: 12/22/1994)
Registered seat: 
82
Lomné 090 33
  (from: 12/02/2002)
Lomné 090 33
  (from: 12/17/1998 until: 12/01/2002)
okres Svidník
Lomné 090 33
  (from: 12/22/1994 until: 12/16/1998)
Identification number (IČO): 
31 701 094
  (from: 12/22/1994)
Date of entry: 
12/22/1994
  (from: 12/22/1994)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/22/1994)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 12/22/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/01/1995)
neverejná nepravidelná osobná doprava
  (from: 02/01/1995)
reštauračné služby
  (from: 02/01/1995)
závodné stravovanie
  (from: 02/01/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/01/1995)
demolačné a zemné práce
  (from: 02/01/1995)
lešenárske práce
  (from: 02/01/1995)
krajčírske práce
  (from: 02/01/1995)
obchodná činnosť v odbore: drevárske výrobky, textil, odevy, zámočnícke výrobky, mäso a mäsové výrobky, potraviny, zelenina, ovocie, drogéria
  (from: 02/01/1995)
zámočníctvo, zváračské práce, paličské práce, opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 02/01/1995)
porez dreva a výroba jednoduchých drevárskych výrobkov
  (from: 02/01/1995)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/13/2014)
chov lesnej zveri
  (from: 08/13/2014)
výkon práva poľovníctva
  (from: 08/13/2014)
služby súvisiace s rastlinnou výrobou
  (from: 06/17/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/22/1994)
Ing. Daniel Lechman - predseda
101
Kračúnovce 087 01
From: 05/02/2014
  (from: 08/13/2014)
Štefan Bugir - člen
55
Lomné
From: 05/07/2002
  (from: 12/02/2002 until: 12/06/2007)
Štefan Bugir - člen
55
Lomné
From: 05/07/2002 Until: 05/03/2007
  (from: 12/07/2007 until: 12/06/2007)
Ján Calko - člen
20
Lomné
  (from: 12/22/1994 until: 07/26/1998)
Milan Danko - člen
Matice slovenskej 902/8
Stropkov
  (from: 12/22/1994 until: 07/26/1998)
Milan Danko - člen
Matice slovenskej 902/8
Stropkov
Until: 03/20/2003
  (from: 07/27/1998 until: 03/02/2004)
Miroslav Hospodár - člen
18
Lomné
  (from: 07/27/1998 until: 12/06/2007)
Miroslav Hospodár - člen
18
Lomné
Until: 05/03/2007
  (from: 12/07/2007 until: 12/06/2007)
Miroslav Hospodár - člen predstavenstva
18
Lomné 090 33
From: 03/27/2013
  (from: 04/27/2013 until: 08/12/2014)
Miroslav Hospodár - člen predstavenstva
18
Lomné 090 33
From: 03/27/2013 Until: 05/02/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Miroslav Hospodár - podpredseda
18
Lomné 090 33
From: 05/03/2007
  (from: 12/07/2007 until: 04/26/2013)
Miroslav Hospodár - podpredseda
18
Lomné 090 33
From: 05/03/2007 Until: 03/26/2013
  (from: 04/27/2013 until: 04/26/2013)
Valéria Jakubová - člen
46
Turany nad Ondavou
From: 03/20/2003
  (from: 03/03/2004 until: 12/06/2007)
Valéria Jakubová - člen
46
Turany nad Ondavou 090 33
From: 03/20/2003
  (from: 12/07/2007 until: 04/26/2013)
Valéria Jakubová - člen
46
Turany nad Ondavou 090 33
From: 03/20/2003 Until: 03/26/2013
  (from: 04/27/2013 until: 04/26/2013)
Michal Jancura - predseda
40
Lomné
  (from: 12/22/1994 until: 07/26/1998)
Michal Jancura - podpredseda predstavenstva
40
Lomné 090 33
From: 03/27/2013
  (from: 04/27/2013 until: 08/12/2014)
Michal Jancura - podpredseda predstavenstva
40
Lomné 090 33
From: 03/27/2013 Until: 05/02/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Michal Jancura - predseda
40
Lomné
  (from: 07/27/1998 until: 12/06/2007)
Michal Jancura - predseda
40
Lomné 090 33
From: 12/22/1994
  (from: 12/07/2007 until: 04/26/2013)
Michal Jancura - predseda
40
Lomné 090 33
From: 12/22/1994 Until: 03/26/2013
  (from: 04/27/2013 until: 04/26/2013)
Michal Kasič - člen
19
Bžany
  (from: 12/22/1994 until: 07/26/1998)
Michal Kľučár - člen
20
Kručov
  (from: 12/22/1994 until: 07/26/1998)
Ing. Daniel Lechman - predseda predstavenstva
101
Kračunovce 087 01
From: 03/27/2013
  (from: 04/27/2013 until: 08/12/2014)
Ing. Daniel Lechman - predseda predstavenstva
101
Kračunovce 087 01
From: 03/27/2013 Until: 05/02/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Michal Mihalič - člen
55
Kručov
Until: 05/07/2002
  (from: 07/27/1998 until: 12/01/2002)
Stanislav Rusin - člen
31
Kručov
  (from: 12/22/1994 until: 07/26/1998)
Helena Schusterová - podpredseda
8
Lomné
  (from: 12/22/1994 until: 07/26/1998)
Helena Schusterová - podpredseda
8
Lomné
  (from: 07/27/1998 until: 12/06/2007)
Helena Schusterová - podpredseda
8
Lomné
Until: 05/03/2007
  (from: 12/07/2007 until: 12/06/2007)
Acting: 
Za družstvo koná predseda družstva samostatne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda družstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/16/2014)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda družstva alebo podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/22/1994 until: 10/15/2014)
Supervisory board: 
Helena Čečková - člen
78
Lomné 090 33
From: 03/06/1998
  (from: 12/07/2007 until: 04/26/2013)
Helena Čečková - člen
78
Lomné 090 33
From: 03/06/1998 Until: 03/26/2013
  (from: 04/27/2013 until: 04/26/2013)
Ján Guzí
7
Lomné 090 33
From: 06/27/2008
  (from: 09/17/2008 until: 04/26/2013)
Ján Guzí
7
Lomné 090 33
From: 06/27/2008 Until: 03/26/2013
  (from: 04/27/2013 until: 04/26/2013)
Helena Hricová - člen
78
Lomné 090 33
From: 05/03/2007
  (from: 12/07/2007 until: 04/26/2013)
Helena Hricová - člen
78
Lomné 090 33
From: 05/03/2007 Until: 03/26/2013
  (from: 04/27/2013 until: 04/26/2013)
Michal Štefaník - člen
50
Kručov 090 32
From: 03/06/1998
  (from: 12/07/2007 until: 09/16/2008)
Michal Štefaník - člen
50
Kručov 090 32
From: 03/06/1998 Until: 04/16/2008
  (from: 09/17/2008 until: 09/16/2008)
Helena Schusterová
8
Lomné 090 33
From: 03/27/2013 Until: 05/02/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Valéria Jakubová
46
Turany nad Ondavou 090 33
From: 03/27/2013 Until: 05/02/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Helena Hricová
78
Lomné 090 33
From: 03/27/2013 Until: 05/02/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Helena Schusterová
8
Lomné 090 33
From: 03/27/2013
  (from: 04/27/2013 until: 08/12/2014)
Valéria Jakubová
46
Turany nad Ondavou 090 33
From: 03/27/2013
  (from: 04/27/2013 until: 08/12/2014)
Helena Hricová
78
Lomné 090 33
From: 03/27/2013
  (from: 04/27/2013 until: 08/12/2014)
Procuration: 
Ing. Cyril Bebko
51
Hromoš 065 45
From: 08/11/2018
  (from: 08/11/2018)
Ing. Zuzana Lechmanová
Francovce 29/854
Giraltovce 087 01
From: 08/11/2018
  (from: 08/11/2018)
Miroslav Hospodár
18
Lomné 090 33
From: 08/13/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/10/2018)
Miroslav Hospodár
18
Lomné 090 33
From: 08/13/2014 Until: 06/28/2018
  (from: 08/11/2018 until: 08/10/2018)
Michal Jancura
40
Lomné 090 33
From: 08/13/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/10/2018)
Michal Jancura
40
Lomné 090 33
From: 08/13/2014 Until: 06/28/2018
  (from: 08/11/2018 until: 08/10/2018)
Každý prokurista zastupuje družstvo samostatne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje každý prokurista samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis a dodatok ,,prokurista´´ pri mene a priezvisku prokuristu.
  (from: 08/11/2018)
Prokuristi zastupujú družstvo spoločne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisujú prokuristi spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy a dodatok "prokurista" pri mene a priezvisku každého prokuristu.
  (from: 08/13/2014 until: 08/10/2018)
Registered capital: 
2 091,21689 EUR
  (from: 12/09/2009)
63 000 Sk
  (from: 12/22/1994 until: 12/08/2009)
Basic member contribution: 
165,969595 EUR výška vkladu
  (from: 12/09/2009)
5 000 Sk výška vkladu
  (from: 12/22/1994 until: 12/08/2009)
Other legal facts: 
Družstvo podielnikov bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16. 12. 1994 podľa notárskej zápisnice N 263/94, Nz 206/94 podľa § 221 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1062
  (from: 12/22/1994)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 6.3.1998.
  (from: 07/27/1998)
Zmena stanov družstva, schválená náhradnou členskou schôdzou dňa 7.5.2002.
  (from: 12/02/2002)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person