Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12320/B

Business name: 
International Contact Club-Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
Registered seat: 
Drieňová 3
Bratislava 821 02
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
Identification number (IČO): 
31 388 396
  (from: 12/03/1996)
Date of entry: 
02/08/1996
  (from: 12/03/1996)
Person dissolved from: 
5. 8. 2002
  (from: 10/24/2007)
Date of deletion: 
10/24/2007
  (from: 10/24/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/24/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/03/1996)
Objects of the company: 
vydavateľská činnosť-zdravotnícka osveta
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
sprostredkovateľské služby v oblasti poskytovanie preventívnej zdravotnej pomoci
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti vo forme maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
organizovanie seminárov a školení
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
Partners: 
MUDr. Tibor Pohl
Kinkagasse 5
Graz
Rakúska republika
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
Contribution of each member: 
MUDr. Tibor Pohl
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
JUDr. Július Fazekas
E.B.Lukáča 28
Šahy
  (from: 12/03/1996 until: 10/11/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.06.2002, právoplatné dňom 05.08.2002, č. k.: 4 K 190/00 - 100, ktorým súd návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka International Contact Club-Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 3, 821 02 Bratislava, IČO: 31 388 396 pre nedostatok majetku zamieta. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť International Contact Club-Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 3, 821 02 Bratislava, IČO: 31 388 396, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 12320/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 10/24/2007)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.1994 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 6.2.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Dodatok č. 2 s spoločenskej zmluve zo dňa 1.6.1995. Zapisuje sa Dodatok č. 3 schválený Valným zhromaždením dňa 11.3.1996. Stary spis: S.r.o. 19289
  (from: 12/03/1996 until: 10/23/2007)
Odstúpenie konateľa z funkcie podľa § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/12/2001 until: 10/23/2007)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person