Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12594/B

Business name: 
Bratislavská hydina, spol. s r.o.
  (from: 06/06/1996 until: 11/13/2012)
Registered seat: 
780
Budmerice 900 86
  (from: 05/28/1997 until: 11/13/2012)
Nádražná 34
Ivánka pri Dunaji 900 28
  (from: 06/06/1996 until: 05/27/1997)
Identification number (IČO): 
31 402 194
  (from: 06/06/1996)
Date of entry: 
09/25/1995
  (from: 06/06/1996)
Person dissolved from: 
26. 10. 2012
  (from: 11/14/2012)
Date of deletion: 
11/14/2012
  (from: 11/14/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/14/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/06/1996)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba (rozmnožovanie, liahnutie, výkrm hydiny a nákup poľnohospodárskych produktov a zvierat pre túto činnosť)
  (from: 06/06/1996 until: 11/13/2012)
produkcia a predaj násadových vajec
  (from: 06/06/1996 until: 11/13/2012)
chov a výkrm hydiny na jatočné účely a jej predaj spracovateľom, ako aj do maloobchodnej a veľkoobchodnej siete
  (from: 06/06/1996 until: 11/13/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/06/1996 until: 11/13/2012)
Partners: 
Ing. Vladimír Daniška
ul.Nálepkova 741/17
Nitra
Slovak Republic
  (from: 03/25/1997 until: 05/27/1997)
Ing. Vladimír Daniška
ul.Nálepkova 741/17
Nitra
Slovak Republic
  (from: 06/13/1996 until: 03/24/1997)
Radovan Drozda
Ul. 8. mája 74
Sereď
Slovak Republic
  (from: 06/13/1996 until: 05/27/1997)
Radovan Drozda
Ul. 8. mája 74
Sereď
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 06/12/1996)
Ing. Ľubomír Grác
Jurkovičova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/13/1996 until: 03/24/1997)
Martin Grexa
Starhradská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 06/12/1996)
Ivan Hojer
Cukrovarská 726/48
Sereď 926 01
Slovak Republic
  (from: 05/28/1997 until: 11/13/2012)
Martin Suchár
Vavilovova 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 06/12/1996)
Contribution of each member: 
Martin Suchár
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 500 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 06/12/1996)
Radovan Drozda
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 500 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 06/12/1996)
Martin Grexa
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 06/12/1996)
Radovan Drozda
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 06/13/1996 until: 05/27/1997)
Ing. Vladimír Daniška
Amount of investment: 29 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 29 000 Sk
  (from: 06/13/1996 until: 03/24/1997)
Ing. Ľubomír Grác
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/13/1996 until: 03/24/1997)
Ing. Vladimír Daniška
Amount of investment: 49 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 49 000 Sk
  (from: 03/25/1997 until: 05/27/1997)
Ivan Hojer
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/28/1997 until: 11/13/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/28/1997 until: 11/13/2012)
konatelia
  (from: 06/13/1996 until: 05/27/1997)
konatelia
  (from: 06/06/1996 until: 06/12/1996)
Ing. Vladimír Daniška
ul.Nálepkova 741/17
Nitra
  (from: 06/13/1996 until: 05/27/1997)
Radovan Drozda
Ul. 8. mája 74
Sereď
  (from: 06/06/1996 until: 05/27/1997)
Ing. Ľubomír Grác
Jurkovičova 3
Bratislava
  (from: 06/13/1996 until: 03/24/1997)
Martin Grexa
Starhradská 14
Bratislava
  (from: 06/06/1996 until: 06/25/1996)
JUDr. Anna Grexová
Starhradská 14
Bratislava
  (from: 06/06/1996 until: 06/25/1996)
Ivan Hojer
Cukrovarská 726/48
Sereď 926 01
  (from: 05/28/1997 until: 11/13/2012)
Martin Suchár
Vavilovova 22
Bratislava
  (from: 06/06/1996 until: 06/25/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia. Za spoločnosť podpisujú jednotlivo a samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden z konateľov.
  (from: 05/28/1997 until: 11/13/2012)
V mene spoločnosti konajú konatelia. Za spoločnosť podpisujú jednotlivo a samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden z konateľov.
  (from: 06/13/1996 until: 05/27/1997)
V mene spoločnosti konajú konatelia. Za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisy najmenej dvaja konatelia.
  (from: 06/06/1996 until: 06/12/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 11/13/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.07.2012 č.k. 36CbR/3/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2012 súd zrušuje obchodnú spoločnosť Bratislavská hydina, spol. s r.o., so sídlom Budmerice 780, 900 86 Budmerice, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 12594/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Bratislavská hydina, spol. s r.o., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 14.11.2012.
  (from: 11/14/2012)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.09.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.01.1996, na ktorom bol schvá- lený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.01.1996. Stary spis: S.r.o. 6400 Stary spis: S.r.o. 19568
  (from: 06/06/1996 until: 11/13/2012)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 09.04.1996. Stary spis: S.r.o. 6400 Stary spis: S.r.o. 19568
  (from: 06/13/1996 until: 11/13/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.10.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.02.1997. Stary spis: S.r.o. 19568
  (from: 03/25/1997 until: 11/13/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.04.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Vyhlásenie k dodatku č. 4 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 219/97, Nz 180/97 napísanej dňa 27.05.1997 notárkou Mgr. Dr. Oľgou Galgánkovou v Seredi. Stary spis: S.r.o. 19568
  (from: 05/28/1997 until: 11/13/2012)
Uznesenie KS v Ba č.k. 4K 235/97-33 právoplatné dňa 23.2.1998 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Bratislavská hydina spol.s r.o., Budmerice 780. Správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Pukalovič, k.p., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
  (from: 07/09/1999 until: 11/13/2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 235/97 - 111 zo dňa 13.6.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.8.2001 bol konkurz namajetok úpadcu : Bratislavská hydina, spol. s r.o., Budmerice 780, 900 86, IČO: 31 402 194 zrušený po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 10/25/2004 until: 11/13/2012)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person