Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1950/S

Business name: 
AGRIS, s.r.o. "v konkurze"
  (from: 08/07/2009 until: 05/21/2014)
AGRIS, s.r.o.
  (from: 05/23/1994 until: 08/06/2009)
Registered seat: 
Babin Most 92
Ožďany 980 11
  (from: 05/23/1994 until: 05/21/2014)
Identification number (IČO): 
31 607 306
  (from: 05/23/1994)
Date of entry: 
05/23/1994
  (from: 05/23/1994)
Person dissolved from: 
30.7.2013
  (from: 05/22/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
Zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/22/2014)
Date of deletion: 
05/22/2014
  (from: 05/22/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/22/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/23/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (from: 05/23/1994 until: 05/21/2014)
poľnohospodárska výroba
  (from: 05/23/1994 until: 05/21/2014)
Partners: 
Ivan Haas
Malohontská 7
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
Ing. Tibor Haas
Rožňavská 36
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
MVDr. Miloš Haas
Rožňavská 19
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
Ing. Pavol Kalina
67
Husiná
Slovak Republic
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
Ing. Pavol Kalina
67
Husiná
Slovak Republic
  (from: 05/23/1994 until: 11/22/1994)
Ján Repka
Malohontská 17/136
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
Ján Repka
Malohontská 17/136
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 05/23/1994 until: 11/22/1994)
Ing. Pavol Kalina
67
Husiná
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Ján Repka
Malohontská 17/136
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
MVDr. Miloš Haas
Rožňavská 19
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Ivan Haas
Malohontská 7
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Ing. Tibor Haas
Rožňavská 36
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s.
Kľačany
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Kalina
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/23/1994 until: 11/22/1994)
Ján Repka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/23/1994 until: 11/22/1994)
Ing. Pavol Kalina
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
Ján Repka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
MVDr. Miloš Haas
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
Ivan Haas
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
Ing. Tibor Haas
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 01/02/1995)
Ing. Pavol Kalina
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Ján Repka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
MVDr. Miloš Haas
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Ivan Haas
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Ing. Tibor Haas
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s.
Amount of investment: 103 000 Sk Paid up: 103 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
konatelia
  (from: 05/23/1994 until: 01/02/1995)
Ing. Pavol Kalina
67
Husiná
  (from: 05/23/1994 until: 05/21/2014)
Ján Repka
Malohontská 17/136
Rimavská Sobota
  (from: 05/23/1994 until: 05/21/2014)
MVDr. Miloš Haas
Rožňavská 19
Rimavská Sobota
  (from: 11/23/1994 until: 05/21/2014)
Ing. Jaroslav Miklo
Sídlisko Rimava 7/27
Rimavská Sobota
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne, z ktorých jedným z nich musí byť Ing. Jaroslav Miklo.
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 05/23/1994 until: 01/02/1995)
Capital: 
203 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
100 000 Sk
  (from: 05/23/1994 until: 01/02/1995)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Katarína Kováčová
Mydlárska 185
Žilina 010 01
From: 05/06/2009
  (from: 08/07/2009 until: 05/21/2014)
JUDr. Katarína Kováčová
Mydlárska 185
Žilina 010 01
From: 05/06/2009 Until: 07/30/2013
  (from: 05/22/2014 until: 05/21/2014)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 47-24K 465/98-491 zo dňa 25. 06. 2013 právoplatným 30. 07. 2013, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu AGRIS, s.r.o. " v konkurze", Babin Most 92, 980 11 Ožďany IČO: 31 607 306 pre nedostatok majetku a zbavení JUDr. Kataríny Kováčovej funkcie správcu konkurznej podstaty sa obchodná spoločnosť AGRIS, s.r.o. " v konkurze", Babin Most 92, 980 11 Ožďany z obchodného registra v y m a z á v a . .
  (from: 05/22/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.5.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5399
  (from: 05/23/1994 until: 05/21/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.11.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/23/1994 until: 05/21/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.12.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/03/1995 until: 05/21/2014)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31.7.2000, č.k. 47- 24 K 465/98-118 bol vyhlásený konkurz na majetok AGRIS, s.r.o. Babin most 92, Ožďany, IČO: 31 607 306. Za správcu konkurznej podstaty ustanovuje: Mgr. Františka Poppera, komerčného právnika, Bakossova 8, Banská Bystrica.
  (from: 08/16/2000 until: 05/21/2014)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica zo dňa 07. 04. 2009, právoplatným dňa 06. 05. 2009 č.k. 47-24k 465/98-428 bol Mgr. František Popper, so sídlom Horná 10, Banská Bystrica zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Katarína Kováčová, so sídlom Mydlárska 185, 010 01 Žilina.
  (from: 08/07/2009 until: 05/21/2014)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person