Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  60/V

Business name: 
KOVOÚPRAVA, akciová spoločnosť, Košice
  (from: 12/21/1990 until: 12/07/2004)
Registered seat: 
Oceliareň VSŽ
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 12/21/1990 until: 12/07/2004)
Identification number (IČO): 
00 690 732
  (from: 12/21/1990)
Date of entry: 
12/21/1990
  (from: 12/21/1990)
Date of deletion: 
12/08/2004
  (from: 12/08/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/08/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/21/1990)
Capital: 
2 280 000 Sk
  (from: 12/02/1992 until: 12/07/2004)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: KOVOÚPRAVA, akciová spoločnosť, Košice Sídlo: Oceliareň VSŽ Košice - mestská časť Šaca IČO: 00 690 732 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu je výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K 33/03-25 zo dňa 9.6.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.7.2004 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KOVOÚPRAVA, akciová spoločnosť, Košice, Oceliareň VSŽ Košice- mestská časť Šaca, IČO: 00 690 732 pre nedostatok majetku.
  (from: 12/08/2004)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person