Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13471/B

Business name: 
GOLD GRAPE, s.r.o.
  (from: 09/11/1996 until: 06/27/2002)
Registered seat: 
Šúrska 7
Modra 900 01
  (from: 09/11/1996 until: 06/27/2002)
Identification number (IČO): 
35 687 401
  (from: 09/11/1996)
Date of entry: 
04/03/1996
  (from: 09/11/1996)
Person dissolved from: 
28.6.2002
  (from: 06/28/2002)
Date of deletion: 
06/28/2002
  (from: 06/28/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/11/1996)
Capital: 
600 000 Sk
  (from: 01/31/2002 until: 06/27/2002)
Other legal facts: 
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 631/01 zo dňa 31.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Grossmanov dom, a.s., IČO: 35 753 781, Šafárikovo nám. 4, Bratislava. Všetky práva, záväzky a pohľadávky známe i neznáme a obchodné imanie zrušenej spoločnosti GOLD GRAPE, s.r.o. prechádzajú na spoločnosť Grossmanov dom, a.s. Súhlas Daňového úradu Pezinok zo dňa 5.4.2002 č. 608/2100/24128/02/BOČ s výmazom z obchodného registra. VYMAZUJE SA: z obchodného registra spoločnosť GOLD GRAPE s.r.o., IČO: 35 687 401, so sídlom Šúrska 7, Modra zapísaná v odd. S.r.o. vo vložke č. 13471/B v celom rozsahu.
  (from: 06/28/2002)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person