Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13499/B

Business name: 
OVOCINÁRSKY SM, s.r.o. v likvidácii
  (from: 06/04/2001 until: 05/18/2005)
Registered seat: 
Železničná 49
Stupava 900 31
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Identification number (IČO): 
31 402 895
  (from: 11/29/1996)
Date of entry: 
09/19/1995
  (from: 11/29/1996)
Person dissolved from: 
9.3.2005
  (from: 05/19/2005)
Date of deletion: 
05/19/2005
  (from: 05/19/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/19/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/29/1996)
Capital: 
250 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ján Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
Until: 05/19/2005
  (from: 06/04/2001)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje likvidátor.
  (from: 07/25/2001)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 02.02.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2005, č.k. 1K 194/04-79, ktorým Krajský súd rozhodol v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka: OVOCINÁRSKY SM, s.r.o. v likvidácii, Železničná 49, 900 31 Stupava, IČO: 31 402 895, že zamieta návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka. Vymazáva sa obchodná spoločnosť OVOCINÁRSKY SM, s.r.o. v likvidácii, Železničná 49, 900 31 Stupava, IČO: 31 402 895, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Sro vložka č. 13499/B ku dňu 19.05.2005.
  (from: 05/19/2005)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person