Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13499/B

Business name: 
OVOCINÁRSKY SM, s.r.o. v likvidácii
  (from: 06/04/2001 until: 05/18/2005)
OVOCINÁRSKY SM, s.r.o.
  (from: 03/16/1998 until: 06/03/2001)
AGRÁRNA SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Registered seat: 
Železničná 49
Stupava 900 31
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
44
Doľany 900 88
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Identification number (IČO): 
31 402 895
  (from: 11/29/1996)
Date of entry: 
09/19/1995
  (from: 11/29/1996)
Person dissolved from: 
9.3.2005
  (from: 05/19/2005)
Date of deletion: 
05/19/2005
  (from: 05/19/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/19/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/29/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja (maloobchod, veľkoobchod)
  (from: 11/29/1996 until: 05/18/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/29/1996 until: 05/18/2005)
poľnohospodárska výroba-rastlinná
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
zakladanie nových sadov a platážií
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
skladovanie, pozberová úprava a spracovanie ovocia, hrozna a zeleniny
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
predaj záhradníckych potrieb, vrátane mechavizačných prostriedkov
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
poradenská činnosť v oblasti celej zahradníckej výroby
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
výroba a predaj rastlinného materiálu:
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
polných plodín, zelenín, kvetín, liečivých a koreninových rastlín
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
ovocných drevín, bobuľovín, viniča, chmeľu a okrasných drevín
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Partners: 
Slovenská investičná skupina a.s., IČO: 35 722 291
Štefánikova 29
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998 until: 02/25/1999)
FINANC-EX, s.r.o. IČO: 35 684 658
Štefánikova 29
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
SUKO, s.r.o IČO: 34 126 929
324
Rovinka 900 41
Slovak Republic
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Ing. Teresa Pavlásková
Kráskova 2
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Pavol Tichý
44
Doľany 900 88
Slovak Republic
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Pavol Tichý
44
Doľany 900 88
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
SUKO, s.r.o. IČO: 34 126 929
Bulharská 70
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Ing. Eleonóra Škafská
Jungmanova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Fond - Capital Slovakia s.r.o., IČO: 35 715 286
Stará Vajnorská 39
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Investičná agentúra, a.s. IČO: 35 722 291
Štefánikova 29
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 02/26/1999 until: 05/18/2005)
Contribution of each member: 
FINANC-EX, s.r.o.
Amount of investment: 26 000 Sk Paid up: 26 000 Sk
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
SUKO, s.r.o
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Pavol Tichý
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Ing. Teresa Pavlásková
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Pavol Tichý
Amount of investment: 41 000 Sk Paid up: 41 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Slovenská investičná skupina a.s.,
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 02/25/1999)
SUKO, s.r.o.
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Ing. Eleonóra Škafská
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Fond - Capital Slovakia s.r.o.,
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Investičná agentúra, a.s.
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 05/18/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 07/25/2001 until: 05/18/2005)
likvidátor
  (from: 06/04/2001 until: 07/24/2001)
konatelia
  (from: 03/16/1998 until: 06/03/2001)
konatelia
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Manuela Grossová
Pri Kríži 10
Bratislava 841 02
  (from: 11/29/1996 until: 06/03/2001)
Pavol Tichý
44
Doľany 900 88
  (from: 11/29/1996 until: 06/03/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 03/16/1998 until: 06/03/2001)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
Capital: 
250 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
100 000 Sk
  (from: 11/29/1996 until: 03/15/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ján Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
Until: 05/19/2005
  (from: 06/04/2001)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje likvidátor.
  (from: 07/25/2001)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 06/04/2001 until: 07/24/2001)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 02.02.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2005, č.k. 1K 194/04-79, ktorým Krajský súd rozhodol v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka: OVOCINÁRSKY SM, s.r.o. v likvidácii, Železničná 49, 900 31 Stupava, IČO: 31 402 895, že zamieta návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka. Vymazáva sa obchodná spoločnosť OVOCINÁRSKY SM, s.r.o. v likvidácii, Železničná 49, 900 31 Stupava, IČO: 31 402 895, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Sro vložka č. 13499/B ku dňu 19.05.2005.
  (from: 05/19/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.07.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.12.1995. Spoločenská zmluva zo dňa 23.09.1996. Zmena obchodného mena z EKOBAN s.r.o. na AGRÁRNA SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 7504 Stary spis: S.r.o. 20486
  (from: 11/29/1996 until: 05/18/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2. 10. 1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania pristúpením nového spoločníka, rozšírenie predmetu činnosti, zmena sídla a obchodného mena. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21. 1. 1998. Zmena obchodného mena z AGRÁRNA SPOLOČNOSŤ, s.r.o. na OVOCINÁRSKY SM, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 20486
  (from: 03/16/1998 until: 05/18/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.8.1998.
  (from: 02/26/1999 until: 05/18/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.2.2001, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.
  (from: 06/04/2001 until: 05/18/2005)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person