Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13624/B

Business name: 
JADREV spol. s r.o.
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Registered seat: 
Jabloňové
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Identification number (IČO): 
31 419 186
  (from: 08/20/1992)
Date of entry: 
08/18/1992
  (from: 08/20/1992)
Date of deletion: 
03/29/2007
  (from: 04/05/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/05/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/20/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod-vrátane obchodovania so zahraničím, okrem tovaru na ktorý sa vsťahujú osobitné povolenia
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
sprostredkovanie obchodu-vrátane sprostredkov.so zahraničím, okrem tovaru na ktorý sa vsťahujú osobitné povolenia
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
výroba ostatného nábytku a bytových doplnkov
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
tesárstvo a piliarska výroba
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a pododávok
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Partners: 
Obecný úrad
Jabloňové 900 54
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
ARTTEP, a.s.
Hlavná 12
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Ing. Ondrej Karkuš
Osadná 9
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
JUDr. Albín Kostolanský
323
Jabloňové 900 54
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Florián Kotes
107
Jabloňové 900 54
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Ivan Laca
Líščie údolie 1
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Milan Laca
Sibírska 54
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Ing. Ernest Minarovič
Tribečská 2136
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Jana Morgošová
Tomanova 78
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Štefan Pálka
488
Kuchyňa 900 52
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Contribution of each member: 
Obecný úrad
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
ARTTEP, a.s.
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Ing. Ondrej Karkuš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
JUDr. Albín Kostolanský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Florián Kotes
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Ivan Laca
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Milan Laca
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Ing. Ernest Minarovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Jana Morgošová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Štefan Pálka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Florián Kotes - riaditeľ
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Štefan Pálka - zástupca riaditeľa
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Milan Laca - zástupca riaditeľa
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia.
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 01.03.2007, sp. zn. 36Exre/35/2007, súd začal konanie o výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť JADREV spol. s r.o., so sídlom Jabloňové, IČO 31 419 186 z obchodného registra v plnom rozsahu.
  (from: 04/05/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 8.6.1992 v zmysle ust.§ 57, § 105 a násl.Zákona 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 6443 Stary spis: S.r.o. 20614
  (from: 08/20/1992 until: 04/04/2007)
Uznesenie Krajského súdu č.k. Z-2-1 K 5/96 zo dňa 25.2.1997 o vyhlásení konkurzu. Správca konkurznej podstaty JUDr. Marian Haršány. Stary spis: S.r.o. 20614
  (from: 05/13/1997 until: 04/04/2007)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. Z-2-1K 5/96 zo dňa 26.03.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2003 bol zrušený konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25.02.1997 pod č.k. Z-2-1K 5/96-79 po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Marián Haršány bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/02/2003 until: 04/04/2007)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person