Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5435/B

Business name: 
Bažantnica Mladý Háj, a.s.
  (from: 08/04/1998)
Registered seat: 
Červeňova 30
Bratislava 811 03
  (from: 10/11/2011)
Identification number (IČO): 
36 228 818
  (from: 08/04/1998)
Date of entry: 
08/04/1998
  (from: 08/04/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/04/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/1998)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/04/1998)
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
  (from: 08/04/1998)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/04/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/04/1998)
Ľubomír Kutan - predseda
Timravy 19
Hlohovec 920 01
From: 12/17/2010
  (from: 06/28/2017)
Ing. Mgr. Erik Majský - člen predstavenstva
Homolova 4
Bratislava 841 01
From: 06/02/2011
  (from: 06/17/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje, každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/04/1998)
Capital: 
284 105 EUR Paid up: 284 105 EUR
  (from: 12/10/2010)
Shares: 
Number of shares: 8
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 505 EUR
  (from: 02/13/2010)
Number of shares: 55
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 35 EUR
  (from: 02/13/2010)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 EUR
  (from: 02/13/2010)
Number of shares: 462
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 550 EUR
  (from: 12/10/2010)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Majský
Čapkova 7
Bratislava 811 04
From: 12/15/2010
  (from: 12/10/2010)
Zuzana Kutánová
Timravy 19
Hlohovec 920 01
From: 12/15/2010
  (from: 12/10/2010)
Ľubomír Kután
Hlohová 20
Hlohovec 920 01
From: 12/15/2010
  (from: 12/10/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.06.1998 a rozhodnutím zakladateľov zo dňa 30.06.1998 spísaným do notárskej zápisnice č. N 595/98, Nz 595/98 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ako právny nástupca spoločnosti Bažantnica Mladý Háj, s.r.o., Hlohovec, Bažantnica Mladý Háj zrušenej bez likvidácie jej premenou na akciovú spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. e, a § 69 ods. 1,2 Obchodného zákonníka zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: S.r.o., vložka č. 10652/T. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti Bažantnica Mladý Háj, s.r.o., IČO: 35 704 454 prechádzajú na jej právneho nástupcu.
  (from: 08/04/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 24.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. n 1373/99, Nz 1354/99 a na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania.
  (from: 03/16/2000)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person