Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  622/N

Business name: 
P.G.TRADE, spol. s r.o.
  (from: 09/27/1994)
Registered seat: 
Hadovská 870
Komárno 945 01
  (from: 10/16/2002)
Identification number (IČO): 
34 108 297
  (from: 09/27/1994)
Date of entry: 
09/27/1994
  (from: 09/27/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/27/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť (maloobchod, veľkoobchod) s komanditami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/27/1994)
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných predpisov
  (from: 09/27/1994)
prenájom nehnuteľností-nebytových priestorov
  (from: 09/27/1994)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/27/1994)
reklamná činnosť
  (from: 09/27/1994)
prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
  (from: 09/27/1994)
poľnohospodárska prvovýroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/13/2000)
nákup, ošetrovanie, skladovanie a odbyt rastlinných výrobkov (na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy)
  (from: 06/13/2000)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 06/13/2000)
poradenstvo v poľnohospodárstve
  (from: 06/13/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/13/2000)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 06/13/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/13/2000)
laboratórna činnosť a súvisiace poradenské služby (mimo činnosti autorizovanej osoby a úradného merania)
  (from: 03/15/2004)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 04/25/2006)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 12/13/2006)
medzinárodná cestná nákladná doprava
  (from: 12/13/2006)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 08/17/2011)
Elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny
  (from: 12/02/2014)
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 09/04/2015)
Partners: 
Ing. Róbert Vágó
M. Urbana 2718/1
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 03/24/2010)
KOPEX TRADE Kft
Dugonics utca 11
Budapest 1043
Republic of Hungary
  (from: 06/25/2004)
Ing. Richard Jokel
Kapitánova 809/17
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 10/23/2008)
JUDr. Antal Zsigo
Súmračná 3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Slovak Republic
  (from: 01/19/2017)
Eszter Öszi
Tajovského ul. 2537/5
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Róbert Vágó
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 01/19/2017)
KOPEX TRADE Kft
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 01/19/2017)
Ing. Richard Jokel
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 01/19/2017)
JUDr. Antal Zsigo
Amount of investment: 20 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 EUR
  (from: 01/19/2017)
Eszter Öszi
Amount of investment: 22 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 22 500 EUR
  (from: 05/23/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/02/2014)
Richard Jokel
Kapitánova 809/17
Komárno 945 01
From: 06/17/2004
  (from: 06/21/2017)
Ing. Róbert Vágó
M.Urbana 2718/10
Komárno 945 01
From: 11/05/2007
  (from: 06/21/2017)
JUDr. Antal Zsigo
Súmračná 3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 12/15/2016
  (from: 06/21/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná samostatne konateľ.
  (from: 02/12/1997)
Capital: 
50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 01/19/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spločensku zmluvou zo dňa 2.8.1994 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/91 Zb. (obchodný zákonník) v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 1751
  (from: 09/27/1994)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 15.10.1996 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/12/1997)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 21.04.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 06/04/1999)
Dodatok č. 3 zo dňa 4.5.2000 k spoločenskej zmluve (rozšírenie predmetu činnosti).
  (from: 06/13/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.4 zo dňa 30.08.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Komárno, Stavbárov 2/5 na Komárno, E.B.Lukáča 25.
  (from: 11/16/2000)
Spoločenská zmluva zo dňa 15.8.2002 (zmena sídla z: E.B.Lukáča 25, Komárno na: Hadovská 870, Komárno).
  (from: 10/16/2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 27.03.2003.
  (from: 03/15/2004)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person