Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  39/B

Business name: 
MEDIKA, štátny podnik v likvidácii
  (from: 03/01/2001 until: 11/23/2021)
MEDIKA, štátny podnik
  (from: 01/01/1989 until: 02/28/2001)
Registered seat: 
Bojnická 10
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 437 697
  (from: 01/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 01/01/1989)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1989)
Objects of the company: 
zásobovanie zdravotníckych zariadení humánnymi a veterinárnymi liečivami, laboratórnymi potrebami, okrem veterinárnych imunobiologických prípravkov, pre iné zariadenia než zdravotnícke len v rozsahu a s obmedzeniami podľa právnych predpisov
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
doplnková výroba liečivých prípravkov, galenických foriem liečiv, polotovarov a infúznych roztokov
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
nákup, uskladňovanie súborov podľa úprav príslušných orgánov
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
zaisťovanie dodávok liečiv, diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb pre zdravotnícke zariadenia v podnikoch zahraničného obchodu
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
realizácia dodávok zdravotníckej techniky a ostatnej technológie pre zdravotnícku investičnú výstavbu v schválenom rozsahu
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
Štátny podnik Medika vykonáva iné činnosti súvisiace so zaistením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce. Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 18.10.1990, č.j. 13/7825/ 132/90, reg.č. 108003147 v tomto rozsahu: Dovoz farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, výrobkov zdravotníckych, zdravotných materiálov, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky, vrátane náhradných dielov, komponentov prevádzkových materiálov na ich prevádzku, pre potreby zdravotníckych zariadení v SR
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmlúv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v Slovenskej republike vrátane zabezpečenia technického servisu
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním alebo obstarávaním technicko poradenskej činnosti
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
  (from: 03/05/1997 until: 03/24/1997)
prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
  (from: 03/05/1997 until: 03/24/1997)
prevádzkovanie konsignačných skladov
  (from: 03/05/1997 until: 03/24/1997)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 03/05/1997 until: 03/24/1997)
veľkoobchod - nákup a predaj tovarov
  (from: 03/25/1997 until: 05/18/1998)
maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
  (from: 03/25/1997 until: 05/18/1998)
prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
  (from: 03/25/1997 until: 05/18/1998)
prevádzkovanie konsignačných skladov
  (from: 03/25/1997 until: 05/18/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb
  (from: 03/25/1997 until: 05/18/1998)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 03/25/1997 until: 05/18/1998)
veľkoobchod - nákup a predaj tovarov
  (from: 05/19/1998 until: 11/23/2021)
maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
  (from: 05/19/1998 until: 11/23/2021)
prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
  (from: 05/19/1998 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie konsignačných skladov
  (from: 05/19/1998 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb
  (from: 05/19/1998 until: 11/23/2021)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/19/1998 until: 11/23/2021)
doplnková výroba humánnych liečivých prípravkov, galenických foriem liečiv, polotovarov a infúznych roztokov
  (from: 05/19/1998 until: 11/23/2021)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 03/01/2001 until: 11/23/2021)
riaditeľ
  (from: 03/05/1997 until: 02/28/2001)
riaditeľ
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
Prom.farm. Tibor Pavlík-Novolský
Žukovova 58
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 01/17/1993)
RNDr. Jozef Pospíšil - obchodný námestník, prvý zástupca r
Baltská 11
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 03/31/1992)
PhMr. Zuzana Reinprechtová
Bystrický rad 31
Zvolen
  (from: 09/16/1999 until: 02/28/2001)
Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, druhý zástupc
Hočiminova 46
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 03/31/1992)
Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, zástupca riad
Haanova 46
Bratislava
  (from: 04/01/1992 until: 03/04/1997)
Ing. Stanislav Rybanský - riaditeľ
Haanova 46
Bratislava
  (from: 03/05/1997 until: 09/21/1998)
Ing. Elemír Vida - riaditeľ
Ondavská 8
Bratislava
  (from: 09/22/1998 until: 09/15/1999)
Prom.farm. Viera Žilincová - riaditeľka
Hrebendova 18
Bratislava
  (from: 01/18/1993 until: 03/04/1997)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje likvidátor. Likvidátor vykoná likvidáciu v zmysle §§ 15 a až 15 d Zákona v štátnom podniku.
  (from: 03/01/2001 until: 11/23/2021)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 03/05/1997 until: 02/28/2001)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupcovia v uvedenom poradí.
  (from: 01/01/1989 until: 03/04/1997)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Medika, š.p., odštepný závod 1 Bratislava
  (from: 01/07/2000 until: 09/23/2001)
Registered seat: 
Bojnická 10
Bratislava
  (from: 01/07/2000 until: 09/23/2001)
Head: 
Mária Choreňová
Kultúrna 45
Bratislava
  (from: 01/07/2000 until: 09/23/2001)
 
 
Name: 
Medika, š.p., odštepný závod 2 Zvolen
  (from: 01/07/2000 until: 09/23/2001)
Registered seat: 
Divadelná 4
Zvolen
  (from: 01/07/2000 until: 09/23/2001)
Head: 
Ing. Vladimír Koňár
Tatranská 8
Banská Bystrica
  (from: 01/07/2000 until: 09/23/2001)
 
 
Name: 
Medika, š.p., odštepný závod 3 Košice
  (from: 01/07/2000 until: 09/23/2001)
Registered seat: 
Rastislavova 93
Košice
  (from: 01/07/2000 until: 09/23/2001)
Head: 
Magdaléna Pálková
Donská 8
Košice
  (from: 01/07/2000 until: 09/23/2001)
 
 
Name: 
Medika, š.p., odštepný závod 1 Bratislava
  (from: 10/03/1997 until: 01/06/2000)
Registered seat: 
Bojnická 10
Bratislava
  (from: 10/03/1997 until: 01/06/2000)
Head: 
Ing. Ladislav Csányi
Budišínska 6
Bratislava
  (from: 10/03/1997 until: 01/06/2000)
 
 
Name: 
Medika, š.p., odštepný závod 2 Zvolen
  (from: 10/03/1997 until: 01/06/2000)
Registered seat: 
Divadelná 4
Zvolen
  (from: 10/03/1997 until: 01/06/2000)
Head: 
PhMr. Zuzana Reinprechtová
Bystrický rad 31
Zvolen
  (from: 10/03/1997 until: 01/06/2000)
 
 
Name: 
Medika, š.p., odštepný závod 3 Košice
  (from: 10/03/1997 until: 01/06/2000)
Registered seat: 
Rastislavova 93
Košice
  (from: 10/03/1997 until: 01/06/2000)
Head: 
Magdaléna Pálková
Donská 8
Košice
  (from: 10/03/1997 until: 01/06/2000)
 
 
Name: 
Medika, š.p. odštepný závod 1, Bratislava
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
Registered seat: 
Bojnická 10
Bratislava
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
Head: 
Ing. Elemír Vida
Ondavská 8
Bratislava
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
Scope of business activity: 
predmet činnosti totožný s predmetom čiinnosti štátneho podniku
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
 
 
Name: 
Medika, š.p. odštepný závod 2, Zvolen
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
Registered seat: 
Divadelná 4
Zvolen
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
Head: 
PhMr. Zuzana Reinprechtová
Bystrický rad 31
Zvolen
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
 
 
Name: 
Medika, š.p. odštepný závod 3, Košice
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
Registered seat: 
Rastislavova 93
Košice
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
Head: 
Magdaléna
Donská 8
Košice
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
Scope of business activity: 
predmet činnosti totožný s predmetom činnosti štátneho podniku
  (from: 03/05/1997 until: 10/02/1997)
 
 
Name: 
MEDIKA, š.p. odštepný závod 1, Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 03/04/1997)
Registered seat: 
Bojnická 10
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 03/04/1997)
Head: 
Ing. Elemír Vida
Trnavská 50
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 03/04/1997)
 
 
Name: 
MEDIKA, š.p. odštepný závod 2, Zvolen
  (from: 06/05/1995 until: 03/04/1997)
Registered seat: 
Divadelná 4
Zvolen
  (from: 06/05/1995 until: 03/04/1997)
Head: 
PhMr. Pavol Fulmek
Sov.tankistov 40
Topoľčany
  (from: 06/05/1995 until: 03/04/1997)
 
 
Name: 
MEDIKA, š.p. odštepný závod 3, Košice
  (from: 06/05/1995 until: 03/04/1997)
Registered seat: 
Rastislavova ul.
Košice
  (from: 06/05/1995 until: 03/04/1997)
Head: 
Magdaléna Pálková
Donská 8
Košice
  (from: 06/05/1995 until: 03/04/1997)
 
 
Name: 
MEDIKA, š.p. odštepný závod 1, Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 06/04/1995)
Registered seat: 
Bojnická 10
Bratislava 823 67
  (from: 01/01/1989 until: 06/04/1995)
Head: 
Ing. Elemír Vida
Trnavská 50
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 06/04/1995)
 
 
Name: 
MEDIKA, š.p. odštepný závod 2, Zvolen
  (from: 01/01/1989 until: 06/04/1995)
Registered seat: 
Blažovského 4
Zvolen
  (from: 01/01/1989 until: 06/04/1995)
Head: 
PhMr. Pavol Fulmek
Sov. tankistov 40
Topoľčany
  (from: 01/01/1989 until: 06/04/1995)
 
 
Name: 
MEDIKA, š.p. odštepný závod 3, Košice
  (from: 01/01/1989 until: 06/04/1995)
Registered seat: 
Rastislavova ul
Košice 041 65
  (from: 01/01/1989 until: 06/04/1995)
Head: 
Magdaléna Pálková
Donská 8
Košice
  (from: 01/01/1989 until: 06/04/1995)
 
 
Founder: 
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR
  (from: 09/24/2001 until: 11/23/2021)
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí SSR
  (from: 01/01/1989 until: 09/23/2001)
Ordinary capital: 
357 876 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 11/23/2021)
223 392 000 Sk
  (from: 01/01/1989 until: 07/24/2000)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ľubomír Ďurčo
Pluhová 17
Ivanka pri Dunaji
  (from: 01/09/2002 until: 11/28/2002)
 Liquidators:
JUDr. Pavel Hagyari
Kozia 20
Bratislava
  (from: 11/29/2002 until: 06/02/2003)
 Liquidators:
Ing. Anna Jankovičová
Grösslingova 34
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 05/22/2001)
 Liquidators:
JUDr. Marián Mikáči
Štefánikova 48
Štúrovo 943 01
  (from: 11/21/2003 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
JUDr. Brigita Miklasová
Holubyho 39
Pezinok 902 01
  (from: 06/03/2003 until: 11/20/2003)
 Liquidators:
Ing. Jozef Vadina, , CSc.,
Bjőrnsonova 2
Bratislava
  (from: 05/23/2001 until: 01/08/2002)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva zdravotíctva a sociálnych vecí SSR číslo 7024/1988-D/2 zo dňa 19. 12. 1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 106
  (from: 01/01/1989 until: 11/23/2021)
Doplnenie zakladacej listiny pod č. 1224/1991-D/2-Hv zo dňa 15.1.1991. Dodatok k zakladacej listine pod č. 1535/1991-A-D/2 Hv zo dňa 23.4.1991. Stary spis: Pš 106
  (from: 03/05/1997 until: 11/23/2021)
Doplnok k zakladacej listine zo dňa 21.2.1997 pod č. 2005/96-SLP-Mi. Stary spis: Pš 106
  (from: 03/25/1997 until: 11/23/2021)
Menovací dektrét zo dňa 13. 8. 1997. Stary spis: Pš 106
  (from: 10/03/1997 until: 11/23/2021)
Vyjadrenie štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zo dňa 11.5.1998 č. 147/97-V. Stary spis: Pš 106
  (from: 05/19/1998 until: 11/23/2021)
Menovací dekrét zo dňa 10.8.1998.
  (from: 09/22/1998 until: 11/23/2021)
Odvolací dekrét riaditeľa š.p. číslo 1331/99 - OPM - Mar zo dňa 12.5.1999. Menovací dekrét riaditeľa š.p. číslo 2025/1999 - OPM zo dňa 28.6.1999.
  (from: 09/16/1999 until: 11/23/2021)
Odvolací dekrét riaditeľa odštepného závodu 1 Bratislava číslo 519/99/PR zo dňa 1.7.1999 Menovací dekrét riaditeľa odštepného závodu 1 Bratislava číslo 556/99/PR zo dňa 15.7.1999 Menovací dekrét riaditeľa odštepného závodu 2 Zvolen zo dňa 1.7.1999
  (from: 01/07/2000 until: 11/23/2021)
Doplnok k zakladateľskej listine č. 1286/2000-SLP zo dňa 7.6.2000
  (from: 07/25/2000 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie ministra zdravotníctva SR č. M/646/2001, č. SLP/59/2001 zo dňa 28.2.2001, ktorým bol zrušený štátny podnik s likvidáciou dňom 1.3.2001 s lehotou skončenia do 12 mesiacov a bola vymenovaná likvidátorka Ing. Anna Jankovičová.
  (from: 03/01/2001 until: 11/23/2021)
Dohoda o odovzdaní a prevzatí zakladateľskej funkcie k štátnemu podniku MEDIKA š.p. zo dňa 26.3. na základe, ktorej sa mení zakladateľ na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
  (from: 05/23/2001 until: 11/23/2021)
Zápisnica č. 9 z porady likvidátora zo dňa 28.5.2001.
  (from: 09/24/2001 until: 11/23/2021)
Menovací dekrét zo dňa 14.12.2001 pod č. KM 1473/20001.
  (from: 01/09/2002 until: 11/23/2021)
Menovací dekrét zo dňa 28. 8. 2002 č. KM 1218/2002. Deň vzniku funkcie likvidátora: 28. 8. 2002.
  (from: 11/29/2002 until: 11/23/2021)
Odvolanie JUDr. Pavla Hagyariho z funkcie likvidátora z 11.2.2003 č.j. KM-116/2003, 131/2003-001. Deň zániku funkcie likvidátora JUDr. Pavla Hagyariho je 17.2.2003. Deň vzniku funkcie likvidátora JUDr. Brigity Miklasovej je 17.2.2003. Menovací dekrét zo dňa 11.2.2003, KM 117/2003, 132/2003-001.
  (from: 06/03/2003 until: 11/23/2021)
Odvolací dekrét č. 1911/2003-001/2150-040 zo dňa 30.9.2003. Funkcia likvidátora JUDr. B. Miklasovej sa končí dňom 30.9.2003. Menovací dekrét č. 1961/2003-001 zo dňa 30.9.2003.
  (from: 11/21/2003 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 140/04 zo dňa 18.3.2005 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: MEDIKA, štátny podnik v likvidácii, Bojnická 10, Bratislava, IČO: 00 437 697. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Lamačka, so sídlom Radničné nám. č. 7/B, 821 05 Bratislava.
  (from: 04/02/2005 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.04.2005 / právopl. dňa 06.05.2005 /, č.k. 2 K 140/04, ktorým súd zbavil JUDr. Vladimíra Lamačku so sídlom Radničné nám. 7/B, 821 05 Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jána Rašku, so sídlom M. Benku 10, 811 07 Bratislava.
  (from: 11/21/2006 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu č. k. 140/04 - 794 zo dňa 21.5.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.5.2007, ktorým súd do funkcie nového správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Alexandra Floriša, Paulínska 24, 917 01 Trnava. Funkcia správcu JUDr. Jána Rašku zanikla dňom 21.5.2007.
  (from: 12/05/2007 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.06.2014, právopl. dňa 18.07.2014, č.k. 2K 140/2004 - 1039, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zo dňa 18.05.2005, podľa § 44 ods. 1 písm. a) Z.č. 328/19914 Zb. Súd zbavil JUDr. Alexandra Floriša, advokáta, Paulínska 24, Trnava, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 12/09/2014 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person