Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  87/V

Business name: 
ICOS, a.s. Košice
  (from: 06/22/1993)
Registered seat: 
Južná trieda 46
Košice 040 01
  (from: 10/26/2017)
Identification number (IČO): 
00 696 951
  (from: 04/24/1991)
Date of entry: 
04/24/1991
  (from: 04/24/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1991)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát, navrhovanie ASR a podpora operačného systému
  (from: 06/22/1993)
konzultácie a školenia v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/22/1993)
maloobchod s výpočtovou technikou, spotrebným tovarom a elektronickými zariadeniami
  (from: 06/22/1993)
veľkoobchod v uvedenej oblasti
  (from: 06/22/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/22/1993)
prenájom hardwarových a softwarových produktov vrátane leasingu
  (from: 06/22/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti telekomunikačnej techniky
  (from: 02/29/1996)
poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 02/29/1996)
prenájom nebytových priestorov, nájom vecí hnuteľných
  (from: 02/29/1996)
dodávky informačných a riadiacich systémov
  (from: 02/29/1996)
poskytovanie služieb v oblasti školenia a vzdelávania
  (from: 02/29/1996)
projektovanie informačných systémov
  (from: 09/09/1996)
reklamná činnosť
  (from: 09/09/1996)
meranie a spracovanie výsledkov športových podujatí
  (from: 09/09/1996)
prenájom motorových vozidiel, kancelárskych strojov a elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 09/09/1996)
poradenská činnosť v oblasti spracovania dát
  (from: 09/09/1996)
sekretárske služby a preklady
  (from: 09/09/1996)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 09/09/1996)
projektovanie elektrických zariadení nízkeho napätia a hromozvodov
  (from: 09/09/1996)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 10/23/1997)
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku, predaj, projektovanie bezpečnostných systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
  (from: 11/05/1998)
poskytovanie technických služieb, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 11/05/1998)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2002)
prenájom hardwarových a softwarových produktov, prezentačnej techniky, vrátane leasingu
  (from: 03/25/2002)
reklamná, propagačná a výstavná činnosť
  (from: 03/25/2002)
opravy, údržba a servis kancelárskych strojov a prístrojov
  (from: 03/25/2002)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 03/25/2002)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 02/03/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/26/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/21/2002)
RNDr. Silvia Smereková - člen
Vencova 65
Košice
From: 07/30/2003
  (from: 05/20/2022)
Ing. Martin Macko - člen
Hviezdoslavova 1232/6
Gelnica 056 01
From: 09/01/2020
  (from: 09/12/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/21/2002)
Capital: 
151 620 EUR
  (from: 01/28/2010)
Shares: 
Number of shares: 570
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 266 EUR
  (from: 01/28/2010)
Supervisory board: 
Bc. Silvia Machaňová
Antona Petrovského 2324/4
Žilina 010 01
From: 01/02/2008
  (from: 07/07/2022)
Erika Filipská Smereková
Na pomezí 1347/30
Praha 5 – Košíře 150 00
Česká republika
From: 07/01/2011
  (from: 07/07/2022)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Vencova 65
Košice 040 01
From: 10/04/2017
  (from: 10/26/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 1. 3. 1991 ako podnik so zahraničnou majetkovou účasťou podľa zák. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb. a zák. 173/88 Zb. v znení nov. 112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou.
  (from: 04/24/1991)
Zmeny v zápise boli urobené podľa zmeny stanov a.s. schválenej valným zhromaždením dňa 30.3.1993, v súlade s ust. § 764 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/22/1993)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1994.
  (from: 09/02/1994)
Zmena stanov zo dňa 12.1.1995.
  (from: 04/28/1995)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 4. 1995.
  (from: 02/29/1996)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 24.5.1996 o zlúčení s ICOS MSAG s.r.o., ICOS PRAMIS s.r.o. a ICOS CASE s.r.o., Košice, Južná trieda 44, zrušených bez likvidácie v zmysle § 69 zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušených spoločností dňom 18.7.1996.
  (from: 07/18/1996)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 12. 8. 1996.
  (from: 09/09/1996)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 23. 5. 1997.
  (from: 10/23/1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 22. 5. 1998.
  (from: 06/09/1998)
Zmena stanov zo dňa 24. 7. 1998.
  (from: 11/05/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 19.11.1999 podľa z.č.127/99 Z.z.
  (from: 12/28/1999)
Zmena stanov schválená VZ dňa 7. 4. 2000.
  (from: 06/22/2000)
Zmena stanov zo dňa 25.1.2002. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Michala Ďurišina: 25.1.2002. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva RNDr. Miroslava Kucka: 25.1.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Vladimíra Korfanta a Ing. Vladimíra Rabatína: 25.1.2002. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady: Ing. Štefana Planetu a Ing. Michala Ďurišina: 25.1.2002.
  (from: 03/25/2002)
Zmena stanov - notárska zápisnica N 261/02, Nz 246/02 zo dňa 20.6.2002.
  (from: 10/21/2002)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  03/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person