Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  87/V

Business name: 
ICOS, a.s. Košice
  (from: 06/22/1993)
ICOS, akciová spoločnosť, Košice
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
Registered seat: 
Južná trieda 46
Košice 040 01
  (from: 10/26/2017)
Južná tr. 44
Košice 040 01
  (from: 09/02/1994 until: 10/25/2017)
Boženy Němcovej 30
Košice 040 01
  (from: 06/22/1993 until: 09/01/1994)
Komenského 3
Košice
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
Identification number (IČO): 
00 696 951
  (from: 04/24/1991)
Date of entry: 
04/24/1991
  (from: 04/24/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1991)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát, navrhovanie ASR a podpora operačného systému
  (from: 06/22/1993)
konzultácie a školenia v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/22/1993)
maloobchod s výpočtovou technikou, spotrebným tovarom a elektronickými zariadeniami
  (from: 06/22/1993)
veľkoobchod v uvedenej oblasti
  (from: 06/22/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/22/1993)
prenájom hardwarových a softwarových produktov vrátane leasingu
  (from: 06/22/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti telekomunikačnej techniky
  (from: 02/29/1996)
poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 02/29/1996)
prenájom nebytových priestorov, nájom vecí hnuteľných
  (from: 02/29/1996)
dodávky informačných a riadiacich systémov
  (from: 02/29/1996)
poskytovanie služieb v oblasti školenia a vzdelávania
  (from: 02/29/1996)
projektovanie informačných systémov
  (from: 09/09/1996)
reklamná činnosť
  (from: 09/09/1996)
meranie a spracovanie výsledkov športových podujatí
  (from: 09/09/1996)
prenájom motorových vozidiel, kancelárskych strojov a elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 09/09/1996)
poradenská činnosť v oblasti spracovania dát
  (from: 09/09/1996)
sekretárske služby a preklady
  (from: 09/09/1996)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 09/09/1996)
projektovanie elektrických zariadení nízkeho napätia a hromozvodov
  (from: 09/09/1996)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 10/23/1997)
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku, predaj, projektovanie bezpečnostných systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
  (from: 11/05/1998)
poskytovanie technických služieb, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 11/05/1998)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2002)
prenájom hardwarových a softwarových produktov, prezentačnej techniky, vrátane leasingu
  (from: 03/25/2002)
reklamná, propagačná a výstavná činnosť
  (from: 03/25/2002)
opravy, údržba a servis kancelárskych strojov a prístrojov
  (from: 03/25/2002)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 03/25/2002)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 02/03/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/26/2017)
materiálové riešenie nástrojov, konštrukčných prvkov a technológií ich spracovania a predaja
  (from: 09/09/1996 until: 06/21/2000)
počítačové služby zákazníkom
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
opravy a údržba hardwaru
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
systémová podpora
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
vývoj a zavádzanie systémov
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
konzultácie a školenia
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
predaj hardwaru a softwaru, prostriedkov diaľkového spracovania dát a s tým súvisiace činnosti
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
transport VT a ostatnej špecialnej techniky
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
prenájom hardwarových a softwarových produktov
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
sekretárske služby pre dcérske spoločnosti
  (from: 06/22/1993 until: 09/08/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/21/2002)
Managing board
  (from: 06/22/1993 until: 10/20/2002)
Managing board
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
RNDr. Silvia Smereková - člen
Vencova 65
Košice
From: 07/30/2003
  (from: 05/20/2022)
Ing. Martin Macko - člen
Hviezdoslavova 1232/6
Gelnica 056 01
From: 09/01/2020
  (from: 09/12/2020)
Ing. Vojtech Bardiovský - predseda
Húskova 7
Košice
  (from: 02/28/1994 until: 04/27/1995)
Ing. Vojtech Bardiovský , PhD - člen
Húskova 1283/7
Košice 040 11
From: 08/16/2005
  (from: 09/13/2005 until: 10/12/2010)
Ing. Vojtech Bardiovský , PhD - člen
Húskova 1283/7
Košice 040 11
From: 08/16/2005 Until: 10/01/2010
  (from: 10/13/2010 until: 10/12/2010)
Ing. Alexander Belgus - člen
Čingovská 38
Košice
  (from: 09/02/1994 until: 04/27/1995)
Ing. Róbert Danko - člen
Sokolovská 23
Košice
  (from: 09/02/1994 until: 04/27/1995)
Ing. Michal Ďurišin
Dargovská 1
Košice
  (from: 04/28/1995 until: 11/29/1998)
Ing. Michal Ďurišin
Dargovská 1
Košice
  (from: 11/30/1998 until: 03/24/2002)
Ing. Anton Ivan - člen
Sady nad Torysou, časť Byster 46
Byster 044 41
From: 06/01/2015
  (from: 06/10/2015 until: 10/21/2016)
Ing. Anton Ivan - člen
Sady nad Torysou, časť Byster 46
Byster 044 41
From: 06/01/2015 Until: 10/01/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Anton Ivan - predseda
Sady nad Torysou, časť Byster 46
Byster 044 41
From: 10/01/2016
  (from: 10/22/2016 until: 05/09/2019)
Ing. Anton Ivan - predseda
Sady nad Torysou, časť Byster 46
Byster 044 41
From: 10/01/2016 Until: 04/30/2019
  (from: 05/10/2019 until: 05/09/2019)
Ing. Ladislav Jůza - člen
Viedenská 6
Košice 040 13
From: 06/01/2005
  (from: 06/11/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Ladislav Jůza - člen
Viedenská 6
Košice 040 13
From: 06/01/2005 Until: 08/16/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing. Ladislav Jůza - predseda
Viedenská 6
Košice 040 13
From: 08/16/2005
  (from: 09/13/2005 until: 11/14/2015)
Ing. Ladislav Jůza - predseda
Viedenská 6
Košice 040 13
From: 08/16/2005 Until: 11/01/2015
  (from: 11/15/2015 until: 11/14/2015)
RNDr. Miroslav Kucka - člen
Jesenná 8
Košice
Until: 09/23/2002
  (from: 03/25/2002 until: 11/04/2002)
Ing. Martin Macko - člen
Hviezdoslavova 1232
Gelnica 056 01
From: 06/01/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/09/2015)
Ing. Martin Macko - člen
Hviezdoslavova 1232
Gelnica 056 01
From: 06/01/2005 Until: 05/31/2015
  (from: 06/10/2015 until: 06/09/2015)
Ing. Ľudovít Nagy - člen
Dénešova 81
Košice
From: 09/23/2002 Until: 01/25/2003
  (from: 11/05/2002 until: 09/02/2003)
Ing. Viliam Rajnič - člen
Ladožská 1437/6
Košice 040 12
From: 06/01/2015
  (from: 06/10/2015 until: 09/11/2020)
Ing. Viliam Rajnič - člen
Ladožská 1437/6
Košice 040 12
From: 06/01/2015 Until: 08/31/2020
  (from: 09/12/2020 until: 09/11/2020)
Ing. Otto Slafkovský - člen
Mikovíniho 3
Košice
  (from: 04/24/1991 until: 02/27/1994)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Rosná 5
Košice
  (from: 04/24/1991 until: 02/27/1994)
RNDr. Silvia Smereková - člen
Milosrdenstva 14
Košice
Until: 07/30/2003
  (from: 11/30/1998 until: 09/02/2003)
RNDr. Silvia Smereková - člen
Rosná 5
Košice
  (from: 09/02/1994 until: 11/29/1998)
RNDr. Silvia Smereková - člen
Vencova 65
Košice
From: 07/30/2003
  (from: 09/03/2003 until: 05/19/2022)
Ing. Tibor Sutóris - člen
Postupimská 19
Košice
  (from: 02/28/1994 until: 04/27/1995)
Ing. Stanislav Šatek - predseda
Talinská 9
Košice
Until: 07/30/2003
  (from: 06/27/2001 until: 09/02/2003)
Ing. Stanislav Šatek - člen
Talinská 2388/9
Košice 040 12
From: 09/01/2020
  (from: 09/12/2020 until: 10/02/2020)
Ing. Stanislav Šatek - člen
Talinská 2388/9
Košice 040 12
From: 09/01/2020 Until: 09/30/2020
  (from: 10/03/2020 until: 10/02/2020)
Ing. Stanislav Šatek - predseda
Talinská 2388/9
Košice 040 12
From: 10/01/2020
  (from: 10/03/2020 until: 06/29/2022)
Ing. Stanislav Šatek - predseda
Talinská 2388/9
Košice 040 12
From: 10/01/2020 Until: 06/15/2022
  (from: 06/30/2022 until: 06/29/2022)
Ing. Beáta Šipošová - člen
Klimkovičova 12
Košice 040 23
From: 05/01/2019
  (from: 05/10/2019 until: 06/16/2020)
Ing. Beáta Šipošová - člen
Klimkovičova 12
Košice 040 23
From: 05/01/2019 Until: 05/18/2020
  (from: 06/17/2020 until: 06/16/2020)
Ing. František Šofranko - člen
297
Jasov
  (from: 02/28/1994 until: 04/27/1995)
Ing. Iveta Urbanová - člen
Rosná 3
Košice
Until: 09/23/2002
  (from: 06/27/2001 until: 11/04/2002)
Ing. Alexander Vengrin - člen
ul. SNP 820/35
Sečovce
From: 07/30/2003
  (from: 09/03/2003 until: 05/05/2004)
Ing. Alexander Vengrin - člen
ul. SNP 820/35
Sečovce
From: 07/30/2003 Until: 04/29/2004
  (from: 05/06/2004 until: 05/05/2004)
Ing. Peter Vojna - člen
215
Kechnec
  (from: 09/02/1994 until: 04/27/1995)
Ing. Peter Vojna - člen
215
Kechnec
From: 09/23/2002 Until: 07/30/2003
  (from: 11/05/2002 until: 09/02/2003)
Ing. Peter Vojna - predseda
215
Kechnec
From: 07/30/2003
  (from: 09/03/2003 until: 06/10/2005)
Ing. Peter Vojna - predseda
215
Kechnec
From: 07/30/2003 Until: 06/01/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Doc. Ing. Viktor Zábavník , CSc.
Lomonosovova 38
Košice
  (from: 04/28/1995 until: 11/29/1998)
Doc. Ing. Viktor Zábavník , CSc.
Lomonosovova 38
Košice
  (from: 11/30/1998 until: 06/26/2001)
Viliam Závodský - člen
Za štadiónom 2
Košice
  (from: 04/24/1991 until: 02/27/1994)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/21/2002)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis
  (from: 06/22/1993 until: 10/20/2002)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
Capital: 
151 620 EUR
  (from: 01/28/2010)
4 560 000 Sk
  (from: 06/09/1998 until: 01/27/2010)
2 850 000 Sk
  (from: 06/22/1993 until: 06/08/1998)
1 900 000 Sk
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
Shares: 
Number of shares: 570
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 266 EUR
  (from: 01/28/2010)
Number of shares: 570
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 000 Sk
  (from: 12/28/1999 until: 01/27/2010)
Number of shares: 570
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 8 000 Sk
  (from: 06/09/1998 until: 12/27/1999)
Number of shares: 570
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 02/29/1996 until: 06/08/1998)
Number of shares: 190
Type: na majiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/22/1993 until: 02/28/1996)
Number of shares: 380
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/22/1993 until: 02/28/1996)
Number of shares: 380
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 04/24/1991 until: 06/21/1993)
Supervisory board: 
Bc. Silvia Machaňová
Antona Petrovského 2324/4
Žilina 010 01
From: 01/02/2008
  (from: 07/07/2022)
Erika Filipská Smereková
Na pomezí 1347/30
Praha 5 – Košíře 150 00
Česká republika
From: 07/01/2011
  (from: 07/07/2022)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Vencova 65
Košice 040 01
From: 10/04/2017
  (from: 10/26/2017)
Martin Blaškovič - člen
Jasovská 9
Bratislava
  (from: 02/29/1996 until: 10/22/1997)
Ing. Michal Ďurišin - člen
Dargovská 1
Košice
  (from: 03/25/2002 until: 08/04/2011)
Ing. Michal Ďurišin - člen
Dargovská 1
Košice
Until: 07/01/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Ing. Peter Hrinko - predseda
Moldavská 7
Košice
  (from: 06/22/1993 until: 02/27/1994)
JUDr. Vladimír Janočko - člen
Idanská 5
Košice
  (from: 06/22/1993 until: 09/01/1994)
Ing. Vladimír Korfant - člen
Humenská 344/24
Košice
  (from: 06/27/2001 until: 03/24/2002)
Ing. Vladimír Pačai - predseda
Bratislavská 62
Košice
  (from: 02/28/1994 until: 09/19/1996)
Ing. Štefan Planeta - člen
Floriánska 13
Košice
Until: 06/20/2002
  (from: 03/25/2002 until: 10/20/2002)
Ing. Vladimír Rabatin - člen
Továrenská 8
Bratislava
  (from: 12/28/1999 until: 03/24/2002)
RNDr. Ján Sabol - člen
Čínska 4
Košice
  (from: 09/20/1996 until: 10/22/1997)
RNDr. Ján Sabol - predseda
Čínska 4
Košice
  (from: 10/23/1997 until: 12/27/1999)
JUDr. Stanislav Smerek - člen
Kamenárska 27
Michalovce 071 01
From: 06/20/2002
  (from: 10/21/2002 until: 01/14/2008)
JUDr. Stanislav Smerek - člen
Kamenárska 27
Michalovce 071 01
From: 06/20/2002 Until: 01/02/2008
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Milosrdenstva 14
Košice
  (from: 12/28/1999 until: 10/25/2017)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Milosrdenstva 14
Košice
From: 12/28/1999 Until: 10/04/2017
  (from: 10/26/2017 until: 10/25/2017)
Erika Smereková
Vencova 65
Košice 040 01
From: 07/01/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/14/2020)
Ing. Vladimír Tóth - člen
Karpatská 1
Košice
  (from: 10/23/1997 until: 12/27/1999)
Ing. Iveta Urbanová - člen
Rosná 3
Košice
  (from: 10/23/1997 until: 06/26/2001)
Ing. Peter Valent - člen
Wuppertálska 47
Košice
  (from: 09/02/1994 until: 09/19/1996)
Ing. Peter Valent - predseda
Wuppertálska 47
Košice
  (from: 09/20/1996 until: 10/22/1997)
Silvia Machaňová
Vencova 65
Košice 040 01
From: 01/02/2008
  (from: 01/15/2008 until: 07/06/2022)
Erika Filipská Smereková
Vencova 2348/65
Košice 040 01
From: 07/01/2011
  (from: 08/15/2020 until: 07/06/2022)
Jose Van Bersselaar - člen
Holandsko
Holandské kráľovstvo
  (from: 06/22/1993 until: 02/28/1996)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 1. 3. 1991 ako podnik so zahraničnou majetkovou účasťou podľa zák. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb. a zák. 173/88 Zb. v znení nov. 112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou.
  (from: 04/24/1991)
Zmeny v zápise boli urobené podľa zmeny stanov a.s. schválenej valným zhromaždením dňa 30.3.1993, v súlade s ust. § 764 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/22/1993)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1994.
  (from: 09/02/1994)
Zmena stanov zo dňa 12.1.1995.
  (from: 04/28/1995)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 4. 1995.
  (from: 02/29/1996)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 24.5.1996 o zlúčení s ICOS MSAG s.r.o., ICOS PRAMIS s.r.o. a ICOS CASE s.r.o., Košice, Južná trieda 44, zrušených bez likvidácie v zmysle § 69 zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušených spoločností dňom 18.7.1996.
  (from: 07/18/1996)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 12. 8. 1996.
  (from: 09/09/1996)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 23. 5. 1997.
  (from: 10/23/1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 22. 5. 1998.
  (from: 06/09/1998)
Zmena stanov zo dňa 24. 7. 1998.
  (from: 11/05/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 19.11.1999 podľa z.č.127/99 Z.z.
  (from: 12/28/1999)
Zmena stanov schválená VZ dňa 7. 4. 2000.
  (from: 06/22/2000)
Zmena stanov zo dňa 25.1.2002. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Michala Ďurišina: 25.1.2002. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva RNDr. Miroslava Kucka: 25.1.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Vladimíra Korfanta a Ing. Vladimíra Rabatína: 25.1.2002. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady: Ing. Štefana Planetu a Ing. Michala Ďurišina: 25.1.2002.
  (from: 03/25/2002)
Zmena stanov - notárska zápisnica N 261/02, Nz 246/02 zo dňa 20.6.2002.
  (from: 10/21/2002)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person