Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16051/B

Business name: 
DeLaval s.r.o., v likvidácii
  (from: 11/29/2014 until: 08/21/2015)
Registered seat: 
Gorkého 3
Bratislava 811 01
  (from: 01/25/2007 until: 08/21/2015)
Identification number (IČO): 
35 733 217
  (from: 11/21/1997)
Date of entry: 
11/20/1997
  (from: 11/21/1997)
Date of deletion: 
08/22/2015
  (from: 08/22/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/22/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/21/1997)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 08/21/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/11/2014
  (from: 08/22/2015)
 Liquidators:
BBH advokátska kancelária, s. r. o.
Gorkého 3
Bratislava 811 01
From: 11/11/2014 Until: 08/22/2015
  (from: 11/29/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor vykonáva v mene spoločnosti všetky úkony smerujúce k jej likvidácii a zastupuje spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom "likvidátor". V mene likvidátora - spoločnosti BBH advokátska kancelária, s. r. o. koná Mgr. Olga Beláňová, trvale bytom : Skýcovská 180/12, 851 10 Bratislava - Čuňovo, Slovenská republika alebo Mgr. Miroslav Fašung, trvale bytom : Haanova 2618/24, 851 04 Bratislava - Petržalka, Slovenská rebublika, každý s právom konať samostatne.
  (from: 11/29/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/20/2015
Dňa 20.04.2015 bola likvidácia spoločnosti ukončená vysporiadaním všetkého majetku a záväzkov spoločnosti. Dňa 20.04.2015 schválil jediný spoločník spoločnosti likvidačnú účtovnú závierku spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie spoločnosti a s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Následne spoločnosť požiadala správcu dane o udelenie súhlasov s jej výmazom z obchod ného registra. Dňa 22.05.2015 udelil správca dane - colný úrad súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Dňa 19.05.2015 udelil správca dane - Magistrát hlavného mesta Bratislava súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Dňa 17.07.2015 udelil správca dane - daňový úrad súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra.
  (from: 08/22/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 11.11.2014, na základe ktorého bola spoločnosť zrušená a vstúpila do likvidácie. Obchodná spoločnosť DeLaval s.r.o., v likvidácii, so sídlom Gerkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 733 217, zapísaná v odd. Sro vl. č. 16051/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 08/22/2015)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person